PLUS

Baner

STAR-ulga podatkowa dla właścicieli nieruchomości

STAR-ulga podatkowa dla właścicieli nieruchomości

Program zwany STAR został utworzony w Nowym Jorku kilka lat temu i ma na celu pomoc zmniejszeniu lub uzyskania częściowego zwrotu kwoty podatku od nieruchomości.

Za zmniejszenie mam na myśli dwa rodzaje ulg, czyli może to być kredyt na poczet obecnych podatków lub z nich nawet zwolnienie.

Właściciele domów, czy mieszkań własnościowych, mieszkań spółdzielczych, domów budowanych fabrycznie, gospodarstw wiejskich, nieruchomości mieszkalnych, łącznie z budynkami z mieszkaniami mogą starać się o wyżej wymienioną ulgę. Te ostatnie jednak, tylko część zajmowana przez właściciela jest brana pod uwagę do starania się o zniżkę.

Aby ubiegać się o uczestnictwo w tym programie, trzeba być prawowitym właścicielem i musi to być nasze główne miejsce zamieszkania. Nie może to być nasz dom wakacyjny, czy kolejny dom, którego używamy w celach wyłącznie zarobkowych. Czyli możemy starać się o zniżkę tylko na jeden dom, w którym oficjalnie mieszkamy.

Departament Podatków stanu Nowy Jork może zażądać od nas dowodu potwierdzającego, że przebywamy w danej rezydencji większą część roku i na tej podstawie możemy starać się o ulgę podatkową.

Program STAR dzieli się na dwie grupy, na podstawowy STAR i zwiększony STAR.

Aby znaleźć się w programie podstawowym (Basic Star) nasz dochód nie może przekroczyć sumy $500,000 rocznie. Jest to całkowity nasz dochód, nie tylko ile dana posiadłość przynosi nam finansowej korzyści, ale nasze inne dochody, w tym prywatne zarobki są sumowane w całość. Co ciekawe w Basic Star nie ma górnej granicy wieku wymaganego do uczestnictwa w tym programie. Jeśli chodzi o plan zwiększony (Enhanced Star) to wymagany wiek do uczestnictwa jest od 65 lat wzwyż. Jeśli małżonkowie są właścicielami, to przynajmniej jedno z małżonków musi ukończyć wiek 65 lat ostatniego dnia roku, za który będziemy otrzymywać ulgę. Natomiast dochód w Enhanced programie nie może przekraczać $86,000 za rok 2017 i $86,000 za rok 2018. Kwalifikacja w roku 2018 opiera się na informacjach o dochodach za rok 2016. Dochód oznacza federalny “skorygowany dochód brutto minus “kwoty opodatkowane” ze wszystkich indywidualnych kont emerytalnych lub poszczególnych rent emerytalnych (IRA).

Jeśli złożyliśmy wniosek do programu STAR w ubiegłym roku, to nie musimy ponownie go składać jeśli nadal posiadamy ten sam dom i w tym samym domu nadal mieszkamy. Jeśli wcześniej korzystaliśmy już z programu STAR i właśnie skończyliśmy 65 rok życia i chcielibyśmy skorzystać z większej ulgi, to wystarczy ponownie aplikować, tym razem na program rozszerzony.

Kiedy należy zarejestrować się do programu STAR? Mianowicie najlepiej zaraz po kupnie domu, wprowadzeniu się lub niezwłocznie po zapoznaniu się z programem.

Zgłoszenia są przyjmowane do trzech lat od terminu zgłoszenia podatku dochodowego za rok, za który dotyczy ulga. Na przykład, aby ubiegać się o kredyt STAR na rok 2017, należy zarejestrować się najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2021 roku. Jednak im wcześniej się zarejestrujemy, tym szybciej otrzymamy czek STAR. Od tego roku stan nie zmniejsza obecnych podatków, ale wysyła czek do właściciela.

Kinga Świtajski

Kategoria: Porady > Nieruchomości

Data publikacji: 2017-08-01

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.