PLUS

Baner

Dziecko obywatela

Dziecko obywatela

Niekwestionowani obywatele USA to praktycznie tylko dzieci urodzone na terenie Stanów Zjednoczonych, których obywatelstwo potwierdza amerykański akt urodzenia.

Wszystkie inne sposoby otrzymania obywatelstwa przez dzieci reguluje ustawa CCA (Child Citizenship Act), z 27 lutego 2001 roku. Generalnie, dzieci urodzone poza USA, których przynajmniej jeden z rodziców ma amerykańskie obywatelstwo, otrzymują automatyczne obywatelstwo, zanim ukończą 18 lat. Aby urodzone za granicą dziecko obywatela amerykańskiego zostało uznane za obywatela, należy zgłosić jego urodzenie w ambasadzie amerykańskiej, przed jego 18. urodzinami. Otrzyma ono specjalną, konsularną wersję amerykańskiego aktu urodzenia (forma DS-240).

Jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia dziecka można wystąpić dla niego o amerykański paszport. Nie wszyscy wiedzą, że taka forma przekazania obywatelstwa dziecku wymaga pewnego warunku. Aby otrzymać obywatelstwo po mamie lub tacie, wymaga się, aby rodzic-obywatel urodził się w Stanach lub otrzymał amerykańskie obywatelstwo, przed urodzeniem dziecka. Dodatkowo rodzic-obywatel (również ten urodzony w USA) musi udowodnić, że mieszkał w USA przez minimum 5 lat, z czego przynajmniej 2 lata po ukończeniu 14 roku życia. Warunek ten ma zastosowanie w przypadku obywateli amerykańskich, którzy opuścili Stany Zjednoczone i nie mieszkają na stałe w Ameryce.

W każdej innej sytuacji, obywatelstwa nie można przekazać dziecku „automatycznie”. Jeśli rodzic nabywa obywatelstwo USA już po urodzeniu dziecka, aby otrzymało ono obywatelstwo, musi w pierwszej kolejności zostać stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli otrzymać zieloną kartę. W tym celu rodzic musi złożyć na dziecko petycję imigracyjną (I-130). Następnie, dziecko, co w prawie imigracyjnym oznacza młodego człowieka, stanu wolnego, poniżej 18 roku życia, musi znaleźć się na terenie Stanów Zjednoczonych i dopiero tu ma prawo wystąpić o potwierdzenie nabytego obywatelstwa USA. Takim dokumentem jest amerykański paszport. O paszport USA dziecko może ubiegać się tylko na terenie USA, posiadając status legalnego stałego rezydenta, przed ukończeniem 18 lat. (Niestety, po 18 roku życia będzie już musiało składać aplikację na obywatelstwo – druk N-400). Do aplikacji paszportowej trzeba załączyć dokumentację, że dziecko przebywa w USA pod legalną i fizyczną opieką rodzica-obywatela. Biuro paszportowe bardzo skrupulatnie egzekwuje dowody na to, że amerykański rodzic jest odpowiedzialny za dziecko i posiada prawo do podejmowania decyzji w jego imieniu.

Amerykański paszport jest legalnym i wystarczającym dowodem na posiadanie amerykańskiego obywatelstwa i rzadko potrzebny jest dodatkowy dokument. Takim uzupełniającym dokumentem jest Certyfikat Obywatelstwa wystawiony przez Urząd Imigracyjny. Aby go otrzymać, należy złożyć w Urzędzie Imigracyjnym formę N-600. O Certyfikat Obywatelstwa mogą się ubiegać tylko ci, którzy obywatelstwo nabyli po swoich rodzicach przed 18 rokiem życia. Jednak o sam Certyfikat Obywatelstwa można starać się wiele lat później, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Czasami spotykają się z tym wymogiem studenci ubiegający się o federalną pomoc finansową, kandydaci do pracy w pewnych instytucjach rządowych, albo osoby starające się o pracę w zawodowej armii amerykańskiej.

Mirosława Skowrońska

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2020-03-11

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.