PLUS

Baner

Numer na całe życie

Numer na całe życie

Numer ubezpieczenia społecznego w USA - Social Security Number, podobnie jak polski nr PESEL, otrzymuje się raz na całe życie.

Niezależnie od tego, czy został on nadany dziecku zaraz po urodzeniu lub przyznany osobie dorosłej przez Administrację Social Security, nigdy nie ulegnie zmianie i nie zostaje unieważniony. Numer Social Security, który został przyznany osobie w przeszłości, nawet jeśli nie posiadała jeszcze uregulowanego statusu imigracyjnego ani prawa do pracy, pozostaje niezmieniony nawet po otrzymaniu zielonej karty i obywatelstwa -zostaje z nami raz na zawsze.

 Jednak, jest wyjątek, który dotyczy wąskiej grupy osób - ofiar przemocy w rodzinie.

Zjawisko maltretowania lub wręcz zagrożenia życia w ramach stosunków rodzinnych nie jest czymś egzotycznym.  Niekiedy jedyną formą ratunku dla ofiary przemocy jest ucieczka, zmiana miejsca zamieszkania i przyjęcie nowej tożsamości. Ponieważ zazwyczaj w rodzinie każdy ma dostęp do danych personalnych i dokumentów swoich bliskich, prześladowca może w dalszym ciągu zagrażać swojej ofierze – śledzić jej miejsce pobytu, obserwować aktywność lub nielegalnie posłużyć się jej tożsamością.  W takiej sytuacji może okazać się, że dla bezpieczeństwa prześladowanej osoby, konieczna będzie wymiana dokumentów tożsamości i również uzyskanie nowego numery ubezpieczenia społecznego.

Ubieganie się o nowy numer jest ważną decyzją. Na pewno zakłóci to zmuszonej do tego kroku osobie funkcjonowanie w realiach codziennego życia - wpłynie na komunikowanie się z urzędami, pracodawcami, instytucjami finansowymi, placówkami medycznymi. Jeśli wiąże się to z potrzebą zmiany nazwiska, należy to zrobić jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie nowego numeru Social Security.

Usługa wymiany numeru  jest zupełnie bezpłatna. Trzeba przedstawić swój aktualny numer Social Security, oryginały dokumentów stwierdzających status imigracyjny, wiek, tożsamość, dokument zmiany nazwiska oraz dowody potwierdzające przemoc w rodzinie. Jako dowód zmiany nazwiska Urząd Ubezpieczeń Społecznych może przyjąć tylko urzędowy dokument zatwierdzony przez sąd. Dowody świadczące o zagrożeniu ze strony członka rodziny powinny pochodzić od osób trzecich i urzędów takich jak policja, raporty sporządzone  przez personel  medyczny, nakazy sądowe zabraniające zbliżania się do danej osoby, zaświadczenia ze schronisk, doradców, członków rodziny, przyjaciół lub innych świadków, którym znana jest sytuacja osoby maltretowanej. Po otrzymaniu nowego numeru można w ramach dodatkowego zabezpieczenia zablokować dostęp wszelkich instytucji i osób do swoich danych elektronicznych.

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych we wrześniu  2019

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         01/01/2013

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów             DOSTĘPNE

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  06/01/2014

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    09/01/2007

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                        11/01/2006

Mirosława Skowrońska,

slawkatransl@gmail.com

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2019-08-28

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.