PLUS

Baner

Przywrócenie petycji

Przywrócenie petycji

Czy wraz ze śmiercią sponsora zostają pogrzebane szanse na zieloną kartę dla jego beneficjentów?

Sponsorowanie członków rodziny to najczęściej wieloletni proces. Petycje rodzinne dzielą się na różne kategorie, a ich beneficjenci skazani są na różne okresy oczekiwania na wizę imigracyjną. Często proces sponsorowania rodzinnego trwa kilka lub kilkanaście lat i zdarza się, że w tym czasie składający petycję (petitioner) umiera. Czy wraz ze śmiercią sponsora zostają pogrzebane szanse na zieloną kartę dla jego beneficjentów?

W wielu przypadkach, niestety tak bywa. Przeszkodą w otrzymaniu wizy imigracyjnej po śmierci sponsora jest obowiązek przedstawienia tzw. Affidavit of Support, czyli zapewnienia Rządu Stanów Zjednoczonych o tym, że imigrant nie będzie ciężarem społecznym. Zobowiązanie to musi złożyć „petitioner”, czyli składający petycję obywatel lub stały rezydent, który ma obowiązek przebywać w USA. Warunek ten jest, oczywiście, nie do spełnienia w przypadku jego śmierci. W takich okolicznościach petycja imigracyjna automatycznie upada, co po wielu latach oczekiwania może być prawdziwą tragedią dla pragnących imigrować do Stanów Zjednoczonych.

Prawo imigracyjne przewiduje tego typu scenariusz i czasami pozwala na kontynuowanie, a raczej „przywrócenie” petycji. Stanowi o tym poprawka do Ustawy Imigracyjnej dotyczącej Sponsorowania Rodzinnego wprowadzona w marcu 2002 roku. (INA paragraf 212(a)(4) i paragraf 213A). Przywrócenie petycji jest formą ulgi, którą Urząd Imigracyjny ma prawo zastosować ze względów humanitarnych. Rozpatrując aplikację o przywrócenie petycji, czyli Humanitarian Reinstatement, Urząd Imigracyjny rozważy argumenty za i przeciw.

 Podstawowym wymogiem jest, aby petycja rodzinna (I-130) została już zaakceptowana (approved) przez USCIS przed śmiercią sponsora. Zmiana w Ustawie z roku 2002 umożliwia złożenie wymaganego druku I-864, Affidavit of Support osobie innej niż pierwotny sponsor. W niektórych przypadkach, przepisy pozwalają na uratowanie petycji poprzez przedstawienie sponsora zastępczego (substitute sponsor). Niestety, nie jest to przywilej ostatecznie i jednoznacznie zagwarantowany. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Od sponsora zastępczego wymaga się, aby był osobą spokrewnioną z imigrantem w następujących relacjach: małżonek, rodzic, brat, siostra, dorosłe dziecko (powyżej 18 lat), teściowie, dziadkowie lub dorosłe wnuki, o statusie obywatela lub stałego rezydenta USA. O szansie na wyrażenie zgody na zastępczego sponsora decydują też tzw. względy humanitarne. Trzeba przekonać Urząd Imigracyjny, że decyzja odmowna byłaby nadzwyczaj dotkliwa i sprzeczna z zasadą nie rozbijania rodzin. Jeśli się to uda, to nie wszystko stracone.

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w lipcu 2018

Pierwsza preferencja:
Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat - 04/22/2011
Druga preferencja:
A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów -  06/22/2016
B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów - 08/15/2011 
Trzecia preferencja:
Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami - 05/01/2006
Czwarta preferencja:
Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami - 11/15/2004

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2018-06-25

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.