PLUS

Baner

Obywatelstwo oddam

Obywatelstwo oddam

Dla milionów ludzi otrzymanie obywatelstwa amerykańskiego jest zwieńczeniem długiej i trudnej drogi.

Pomimo, że dla wielu otwiera ono drogę do szczęścia i lepszego życia, są osoby, którym posiadanie go „nie pasuje”. Ponieważ w myśl Konstytucji obywatel amerykański żyje w wolnym i demokratycznym społeczeństwie, Stany Zjednoczone uznają, że nikogo nie można do społeczeństwa przypisać na siłę i wbrew jego woli. Dlatego Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych pozwala na ekspatriację, czyli dobrowolne porzucenie kraju, a Kongres prawo to usankcjonował Ustawą o Ekspatriacji już w 1868 roku. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych określił, że obywatelstwo amerykańskie daje człowiekowi „dostęp do posiadania praw”, a jednym z nich jest prawo, aby nie chcieć być obywatelem.

Aby pozbyć się obywatelstwa należy wystąpić o „dobrowolne zrzeczenie się narodowości i lojalności” i złożyć formalną Przysięgę Zrzeczenia. Na potwierdzenie takiego czynu otrzymuje się dokument pod nazwą „Certificate of Lost Nationality”, który wystawia Departament Stanu. Życzenie „oddania obywatelstwa” można zgłosić tylko i wyłącznie poza granicami USA. Trzeba w tym celu osobiście stawić się u Konsula lub przedstawiciela dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych i swoim podpisem potwierdzić „przysięgę zrzeczenia”. Rodzice nie mają prawa do pozbawienia w ten sposób obywatelstwa swoich dzieci, ale już 14-letni młody człowiek może podjąć taką decyzję w swoim imieniu, pod warunkiem, że udowodni zdolność do rozumienia swoich czynów. Zrzeczenie się obywatelstwa amerykańskiego jest decyzją ostateczną i nieodwołalną. Ponieważ nie można po latach zmienić zdania, trzeba być w pełni świadomym wynikających z tego konsekwencji. Osoby, które nie posiadają obywatelstwa innego państwa stają się w tym momencie bezpaństwowe i nie mogą liczyć na protekcję rządu żadnego kraju. „Pozbycie się” obywatelstwa amerykańskiego może być wynikiem tylko świadomych i dobrowolnych decyzji lub czynów danej osoby.

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, zgłoszeń o zrzeczenie się obywatelstwa nie jest wcale mało, a osoby, które się o to ubiegają, robią to z różnych powodów, np. z chęci zrobienia kariery politycznej w rządzie innego państwa. Jednak najbardziej prozaicznym powodem jest ucieczka przed Urzędem Skarbowym i podatkami od dochodów uzyskanych poza granicami USA, z czego skorzystało wielu przebogatych Amerykanów.  I tak, amerykańskiego obywatelstwa zrzekł się np. Ted Arison, założyciel Carnival Cruise Lines. W latach 60- tych, ubiegała się o to, choć nie sfinalizowała Elizabeth Taylor, a z nieco innych przyczyn zrobił to w latach 90-tych słynny mistrz szachowy, Bobby Fisher, który zamienił obywatelstwo amerykańskie na islandzkie. Aktor Yul Brynner, w roku 1965 został obywatelem Szwajcarii, urodzona w Nowym Jorku, słynna śpiewaczka operowa Maria Callas, w roku 1966 otrzymała obywatelstwo w Grecji, a czarnoskóra artystka Josephine Baker, w roku 1937 została obywatelką Francji. Jak widać, nie wszyscy śnią amerykański sen.

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w kwietniu 2019

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         12/01/2011

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                03/01/2017

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  10/22/2012 

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    09/22/2006

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                      01/01/2006

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2019-04-18

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.