PLUS

Baner

Zielona karta i małżeńskie zobowiązania

Zielona karta i małżeńskie zobowiązania

Tradycyjna formuła przysięgi małżeńskiej zawiera słowa o miłości i wierności, o tym że będziemy ze sobą na dobre i na złe, i że aż do śmierci.

Obywatel amerykański, który składa petycję imigracyjną dla swojego małżonka, aby umożliwić mu (lub jej) otrzymanie zielonej karty, idzie o krok dalej biorąc na siebie jeszcze inne zobowiązanie. Oprócz umowy małżeńskiej, dodatkowo zawiera kontrakt z …rządem Stanów Zjednoczonych.

Mowa tu o druku I-864 (Affidavit of Support), czyli o Zapewnieniu Wsparcia Finansowego, który jest niezbędną częścią wymaganych formalności w procesie sponsorowania rodzinnego. Prawo imigracyjne wymaga, aby amerykański sponsor zagwarantował na piśmie, że jego współmałżonek nie będzie w przyszłości korzystać z finansowej pomocy ze strony państwa. Na mocy druku I-864, rząd amerykański otrzymuje zapewnienie, że sponsor zagwarantuje swojemu członkowi rodziny utrzymanie na poziomie nie niższym niż 125% federalnie ustalonej granicy ubóstwa. Granica ta jest zmienna i co jakiś czas ulega modyfikacji. Na dzień dzisiejszy jest to $20,025 rocznie, dla rodziny dwuosobowej. W rezultacie tego zapewnienia przyszły imigrant po otrzymaniu zielonej karty nie będzie mógł się starać o takie dotacje finansowe jak food stamps, welfare albo SSI. Zobowiązania sponsora wynikające z kontraktu I-864 ustają tylko w następujących sytuacjach:

1) imigrant zostaje obywatelem USA,

2) imigrant wypracowuje sobie w USA 40 kwartałów na fundusz Social Security,

3) imigrant traci swój status stałego rezydenta, 

4) imigrant umiera,

5) ostateczną sytuacją jest śmierć samego sponsora, ponieważ jego zobowiązania nie przechodzą na jego spadkobierców.

Jak wynika z powyższych przykładów sponsorem finansowym dla małżonka można zostać na długie lata. Należy wiedzieć, że rozwód, pomimo że rozwiązuje małżeństwo, nie unieważnia kontraktu I-864! Affidavit of Support może uzależnić dwie osoby od siebie jeszcze na długo po rozwodzie.

Zdarza się, że powołując się na Affidavit of Support, mąż lub żona zażądają w sądzie od swojego małżonka-obywatela przyznania alimentów i finansowego wsparcia. Problemem jest tu niezbyt jasny język tego dokumentu. Obywatel może na swoją obronę przytaczać argument, że druk I-864 to kontrakt między nim a rządem amerykańskim, a nie nim i małżonkiem, niemniej jednak dokument ten może stać się dodatkową nieprzewidzianą wcześniej „kością niezgody”.

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w kwietniu 2016

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat   -   09/22/2008

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów   -   10/22/2014

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów   -   06/15/2009

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami   -   11/22/2004

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami   -   07/22/2003

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2016-04-19

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.