PLUS

Baner

Loteria Wizowa DV-2017

Loteria Wizowa DV-2017

W tym roku Polska znowu jest na liście krajów biorących udział w programie loterii wizowej DV.

Program loterii wizowej DV jak co roku udostępnia 50 tysięcy wiz stałego pobytu (czyli możliwość ubiegania się o zieloną kartę) dla kwalifikujących się osób pochodząc z krajów o tak zwanym niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych - czyli z tych krajów, z których do USA przybyło mniej niż 50,000 imigrantów w ciągu pięciu lat poprzedzających daną loterię. Tego roku Polska znowu jest na liście krajów biorących udział w tym programie.

W ramach programu loterii wizowej, podczas losowania komputerowego wybierane są osoby, które spełniają proste, ale ściśle określone warunki kwalifikacyjne. Te warunki bazowane są na wykształceniu lub kwalifikacjach zawodowych. Wybrane osoby nie otrzymują automatycznie zielonej karty, ale możliwość ubiegania się o prawo stałego pobytu w USA (bez potrzeby sponsorowania).

Każdy uczestnik loterii wizowej musi mieć co najmniej pełne wykształcenie średnie lub jego odpowiednik (pomyślne ukończenie dwunastoletniego programu nauki); albo dwuletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich pięciu lat, w zawodzie do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź doświadczenia zawodowego. Zgłoszenia o udział w loterii wizowej powinny więc składać tylko osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje.

Zgłoszenia o udział w loterii wizowej mogą być przesłane tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.dvlottery.state.gov w okresie rejestracyjnym od południa 1-go października 2015 do południa 3-go listopada 2015. Należy zachować stronę z unikalnym numerem potwierdzenia zgłoszenia. Każdy uczestnik loterii może złożyć tylko jedno zgłoszenie na rok. Osoby składające więcej niż jedno zgłoszenie zostaną zdyskwalifikowane.

Zgłoszenia o udział w loterii wizowej można przygotować i złożyć samemu. Instrukcje do programu loterii wizowej DV-2017 w języku polskim dostępne są na stronie: http://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2017-Instructions-Translations/DV 2017 Polish Translations.pdf.

Elektroniczne zgłoszenie (online) w dorocznym programie loterii jest BEZPŁATNE. Nie ma więc potrzeby płacić ani konsultantowi ani nawet Departamentowi Stanu, w celu złożenia zgłoszenia. Jednakże, jeżeli zostaniesz wybrany jako "zwycięzca", warto rozważyć wynajęcie uprawnionego prawnika, aby uzyskać pomoc w prawidłowym przygotowaniu i złożeniu wszystkich dalszych niezbędnych dokumentów.

Jak zawsze, należy pamiętać, że jest wiele oszustów żerujących na osobach starających się o zieloną kartę. Dlatego trzeba być ostrożnym i uważać na niezamówioną korespondencję, zwłaszcza pocztę elektroniczną (e-mail). Departament Stanu nigdy nie powiadamia laureatów loterii wizowej przez e-mail. Należy też uważać na fałszywe strony internetowe podszywające się pod oficjalne strony internetowe rządu Stanów Zjednoczonych. Jedna jedyna strona internetowa, poprzez którą osoby zainteresowane mogą formalnie rejestrować się do udziału w programie loterii wizowej to www.dvlottery.state.gov.

UWAGA: Należy pamiętać, że fakt zostania wylosowanym w loterii wizowej DV nie zapewnia automatycznego otrzymania wizy imigracyjnej ani zielonej karty. Wszystkie osoby starające się o wizę imigracyjną muszą spełniać wymogi i programu DV, jak i prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych. Dlatego osoby już mieszkające w USA, które posiadają wymagane kwalifikacje ale które przekroczyły termin ważności wizy czyli tak zwane osoby bez statusu lub bez papierów niestety często nie kwalifikują się aby starać się o zieloną kartę w USA.

Począwszy od 3 maja 2016, będzie można sprawdzić status swojego zgłoszenia DV-2017 wpisując na stronie http://www.dvlottery.state.gov w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia oraz dane osobowe. Jedynie poprzez stronę Sprawdzenie Statusu Uczestnika można dowiedzieć się, czy zgłoszenie uczestnika DV-2017 zostało wylosowane, uzyskać instrukcje dotyczące dalszego postępowania i poznać termin rozmowy w sprawie wizy imigracyjnej.

 

Natalia Teper

www.teperlaw.com

609-737-3030

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2015-10-06

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.