PLUS

Baner

Przysięgam, że ….

Przysięgam, że ….

Już od wielu lat można zaznaczyć w aplikacji, że chcemy złożyć zmodyfikowaną wersję Przysięgi, jeśli mamy zastrzeżenia, co do pewnych jej punktów.

Przed złożeniem Przysięgi na wierność Stanom Zjednoczonym, - „Oath of Allegiance”, przyszły obywatel oświadcza, że rozumie jej treść i, że z pełną świadomością przekonaniem chce ją złożyć. Deklarując lojalność wobec Stanów Zjednoczonych odrzuca zobowiązania obywatelskie (w tym obowiązek służby wojskowej) wobec innych państw i zobowiązuje się do szanowania i przestrzegania prawa tego kraju. Ktoś, kto jest wrogo nastawiony do podstawowych zasad rządu i prawa amerykańskiego, lub nie zgadza się z zasadami moralnym określonymi w Konstytucji, nie może oficjalnie otrzymać obywatelstwa tego amerykańskiego.  

Pełna treść Przysięgi znajduje się na ostatniej stronie formularza N-400 i przed podpisaniem aplikacji należy się z nią zapoznać. Zanim potwierdzimy swoim podpisem wolę złożenia Przysięgi, musimy odpowiedzieć na pytanie nr 47 na stronie 16, które brzmi następująco: „czy chcesz złożyć pełną przysięgę?”. Co to znaczy i czy można przysięgać tylko trochę, pół na pół, trochę tak, a trochę nie? Otóż można. Jak wiadomo, żyjemy w kraju tolerancji, która również nie pominęła Urzędu Imigracyjnego. Już od wielu lat można zaznaczyć w aplikacji, że chcemy złożyć zmodyfikowaną wersję Przysięgi, jeśli mamy zastrzeżenia, co do pewnych jej punktów. Otóż, nie musimy zgadzać się na wszystko. Urząd Imigracyjny pozwala na następujące zmiany w kwestii Oath of Allegiance:

  1. Opuszczenie klauzuli dotyczącej użycia broni oraz wsparcia wojsk amerykańskich w konflikcie zbrojnym.
  2. Zastrzeżenie może mieć podstawy religijne lub wynikać z przekonań sumienia, co do obowiązku czynnej służby wojskowej i posługiwania się bronią. Należy przedstawić powody swojego zastrzeżenia, powołując się na przekonania moralne, etyczne lub religijne, które zabraniają udziału w wojnach i zabijaniu. Należy w tym celu przedstawić oświadczenie wyjaśniające takie stanowisko i/lub oświadczenia świadków lub odpowiednich instytucji.
  3. Zastąpienie słowa „przysięgam” słowami „uroczyście potwierdzam” (solemnly affirm) opuszczenie frazy „tak mi dopomóż Bóg (So help me God), jeśli nie wyznajemy żadnej religii.
  4. Nie jest wymagane złożenie w tej kwestii specjalnego wyjaśnienia.
  5. Użycie przedstawiciela do udziału w Ceremonii Przysięgi.
  6. Dotyczy to osób, które nie są w stanie wziąć udziału w Ceremonii z powodów fizycznego lub umysłowego upośledzenia, dla których ustanowiono prawnego opiekuna lub zastępcę. W takiej sytuacji udział w Ceremonii Przysięgi bierze osoba zastępująca. Taką funkcję może spełnić prawny opiekun, lub dorosły członek rodziny posiadający obywatelstwo amerykańskie – rodzic, małżonek, brat lub siostra.
  7. Całkowite zwolnienie z obowiązku złożenia Przysięgi.W grupie osób zwolnionych od obowiązku udziału w Ceremonii Przysięgi są też dzieci poniżej 14 roku życia.  
  8. „Waiver”, czyli uchylenie obowiązku złożenia Przysięgi przysługuje osobom, które nie są w stanie zrozumieć jej treści i znaczenia z powodu upośledzeń rozwojowych i mentalnych. Należy poprzeć takie żądanie dokumentacją medyczną.

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w czerwcu2018
Pierwsza preferencja:
Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat - 04/08/2011
Druga preferencja:
A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów - 06/01/2016
B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów  -  06/22/2011 
Trzecia preferencja:
Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami -  03/05/2006
Czwarta preferencja:
Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami - 10/22/2004

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2018-06-11

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.