PLUS

Baner

Schedule C

Schedule C

Co to jest formularz Schedule C i z jakich odpisów możemy na nim korzystać podczas rozliczenia podatkowego?

Wielu z nas należy do grupy osób samozatrudniających się. W prawie podatkowym określa się to mianem podwykonawcy bądź też subkontraktora. Do grupy tej zaliczają się osoby sprzątające tzw. „domki”, kontraktorzy, kierowcy oraz wszyscy ci, którzy pracują na gotówkę lub czek imienny bez potrącania podatków od dochodów. Osoby te traktowane są jako “ self-employed”, czyli jednoosobowe firmy, mające obowiązek deklarowania swoich dochodów na Schedule C.

Schedule C służy podatnikom do odpisywania wielu wydatków związanych z wykonywaną przez nich pracą. Pozwoli to na obniżenie dochodu, a co za tym idzie – obniżenie podatków! Ale ostrożnie!

Od dochodu można odjąć wydatki na reklamę oraz koszty utrzymania i eksploatacji samochodu, który używany jest do biznesu. Za każdą milę można odliczyć 57.5 centa. Jeżeli jednak przejechaliście mało mil w ubiegłym roku, to możecie skorzystać z wydatków rzeczywistych, czyli należy dodać to, co wydaliście w 2015 roku na benzynę, oleje, naprawy samochodowe, opony, ubezpieczenie, myjnię czy parkingi. Proszę tylko pamiętać, że wolno nam stosować jedną z metod. W tym momencie nie ma znaczenia którą, ważne jest, aby była ona dla was korzystniejsza.

Macie prawo odliczyć także koszty wyposażenia biura oraz ubezpieczenia Liability lub Workers Compensation, jak również ubezpieczenia na zdrowie, o ile zostało wykupione dla firmy. Można oczywiście odpisać częściowo prąd, gaz, wodę i telefon stacjonarny oraz komórkowy.

Jeżeli wypożyczaliście maszyny, narzędzia lub wynajmowaliście magazyn, garaż lub biuro, koszty te należy dołączyć do odpisu. Nie zapominajcie o wszelkich naprawach, typu malowanie wynajmowanego biura lub naprawa dachu w magazynie.

Jeśli musieliśmy wyjechać służbowo i pozostać tam przez noc, możecie odpisać sobie część kosztów.

Jeśli nie posiadacie i nie wynajmujecie biura, to Urząd Podatkowy pozwala w takich sytuacjach odpisać część kosztów utrzymania naszego mieszkania lub domu.

Jeżeli zatrudnialiście podwykonawców, to możecie odpisać sobie kwotę, jaką im zapłaciliście. Ale proszę pamiętać, że należy im wystawić formę 1099, a także wysłać odpowiednie zestawienie o ich zarobkach do IRS.

Na Schedule C można także odliczyć wydatki na zakupione materiały, narzędzia, ubrania, buty, maski ochronne.

Odpisów jest naprawdę wiele. Radzę, aby dokładnie zastanowić się i spisać wszystkie wydatki. Nawet jeżeli nie jesteście pewni czy dany koszt można odliczyć, zapiszcie to sobie i zapytajcie się osoby rozliczającej czy będzie to kwalifikować sią do odpisu.

Uczulam wszystkim na zbieranie i zachowywanie rachunków przez okres 3, a nawet 5 lat. Nigdy nie wiadomo kiedy Urząd Podatkowy zechce je zobaczyć!

Muszę także nadmienić, że osoby pracujące na własną rękę i podwykonawcy czyli tzw. self-employed oraz osoby pracujące w biznesach, w których znaczna ilość transakcji odbywa się przy pomocy gotówki, uznawani są przez IRS jako te, które regularnie zaniżają swoje dochody w celu uniknięcia płacenia prawidłowej kwoty podatków.

Dane statystyczne wykazują, że spośród osób rozliczających się na formularzu Schedule C najczęściej są sprawdzani ci, którzy wykazują dochody poniżej $25,000. Dlaczego tak się dzieje? Otóż osoby te ze swoimi niezbyt wysokimi dochodami oraz mające na utrzymaniu dzieci mogą kwalifikować się do dodatkowego kredytu od IRS – tak zwanego Earned Income Credit. W ten sposób podatnik, który zarobił poniżej $15,000 na czysto w 2015 roku kwalifikuje się do kredytu w wysokości $5,572, jeżeli miał na utrzymaniu dwoje dzieci lub $3,373 w przypadku jednego dziecka. W rezultacie, osoby rozliczające się w ten sposób nie płacą żadnego podatku, a nawet otrzymują zwroty od IRS w wyniku „zakwalifikowania się” na kredyt Earned Income Credit.

Często jednak tego rodzaju rozliczenia nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej podatnika. Wielu naszych rodaków jest tak zafascynowanych perspektywą nie płacenia podatków, że rozlicza się w ten sposób nawet wtedy, kiedy ich zyski z pracy są znacznie większe. Wynajdują oni wtedy fikcyjne odpisy lub zaniżają dochody z nadzieją, że nie będą sprawdzeni przez Urząd Podatkowy, a w najgorszym wypadku wychodzą z założenia, że „zawsze jakieś rachunki można pożyczyć od kolegów”.

Weźmy pod uwagę, na przykład, osobę zajmującą się „kontraktorką”, która zarobiła $40,000 podczas roku. Na swoim rozliczeniu (na Schedule C) podaje wydatki (materiały, narzędzia, itp.) w wysokości $35,000. W oczach IRS te zadeklarowane wysokie wydatki mogą być częściowo fikcyjne lub mogą być wydatkami osobistymi, nie kwalifikującymi się jako wydatki biznesowe. Pamiętajmy, że wykazywanie zaniżonych dochodów jest zasadniczym błędem popełnianym przez naszych rodaków i często wiedzie do weryfikacji takiego rozliczenia przez IRS.

Innym błędem popełnianym przez polonijnych podatników jest rozliczanie się tylko z dochodów, które były podane do Urzędu Podatkowego przez ich pracodawców lub zleceniodawców na formie 1099, bez porównywania tej kwoty z łączną sumą pieniędzy wpłaconych w czasie roku na konta bankowe podatnika. Jednym z pierwszych punktów „ataku” inspektorów IRS podczas weryfikacji rozliczeń podatkowych jest analiza depozytów bankowych podatnika.

Jeżeli depozyty przewyższają przychód podany na Schedule C, różnica jest uznana jako dodatkowy dochód, który został zatajony i nie rozliczony. Zadaniem podatnika wtedy jest udowodnienie, że nadwyżka wynikła z innych powodów. Na przykład, potencjalnym wytłumaczeniem mogą być pieniądze wpłacone na konto z następujących źródeł: otrzymana pożyczka, zwrot pieniędzy poprzednio pożyczonych osobie trzeciej, darowizna, spadek lub przelewy pomiędzy kontami bankowymi podatnika. Oczywiście, każde z tych potencjalnych wytłumaczeń musi być odpowiednio udokumentowane, szczególnie jeżeli zostaniemy wezwani na „audit”.

Wzięcie pod uwagę wskazówek zawartych w tym artykule może zapobiec poważnym problemom z Urzędem Podatkowym. 

Katarzyna Łagodzka-Ginsburg

Registered Tax Preparer

Kategoria: Porady > Podatki

Data publikacji: 2016-03-21

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.