PLUS

Baner

Tajemniczy druk W-4

Tajemniczy druk W-4

Jeśli dostałeś duży zwrot w zeszłym roku, a twój dochód i odliczenia są w zasadzie takie same, to prawdopodobnie potrącenia od twojej wypłaty są zbyt wysokie.

Ta sama kwestia może dotyczyć sytuacji, kiedy dochód masz taki sam jak w zeszłym roku, ale teraz masz więcej odliczeń i kredytów. Z drugiej strony może nie odprowadzasz wystarczająco dużych podatków a masz drugą pracę, twój małżonek pracuje lub masz inny dochód nie podlegający zaliczkom podatkowym.

Podstawowy druk W-4

Im więcej ulg (allowances) przedstawisz na formularzu W-4, tym mniejsza zaliczka będzie pobrana. Największa zaliczka na podatek będzie potrącona, kiedy nie dokonujesz żadnych odliczeń. Aby określić właściwą kwotę wolną od podatku (allowance), musisz wypełnić ośmiowersowy arkusz dołączony do właściwego formularza. Pytania na arkuszu biorą pod uwagę liczbę podopiecznych i to, czy masz drugą pracę lub pracującego małżonka. 

Jeśli masz jedną pracą, jesteś singlem lub twój małżonek nie pracuje albo drugi dochód jest mniejszy od $1500, wtedy wypełnienie W-4 jest całkiem proste. Masz jedno odliczenie dla siebie, swojego małżonka i po jednym dla każdego dziecka lub innych podopiecznych.

Następnie, bierzesz pod uwagę swój status podatnika (filing status). Jeśli rozliczasz się jako głowa domu, masz dodatkową kwotę zwolnioną z podatku. Masz również dodatkowe zwolnienia na wydatki na dziecko lub podopiecznego do wysokości $2000 na rok, a także odliczenia z tytułu kredytów podatkowych na dziecko.

Wszystkie powyższe pozycje to zwolnienia podatkowe, które wyszczególniasz na W-4, by określić dokładną kwotę do potrącenia. Nie zdziw się, jeśli kwota tych odliczeń jest inna niż ulgi podatkowe, które wypisujesz na deklaracji w kwietniu. Różnica może wynikać z tego, że obliczasz kredyty i wydatki z góry w przeciwieństwie do odejmowania znanych już kwot pod koniec roku.

Jeśli twoje życie staje się bardziej skomplikowane, to samo dzieje się z dokumentami podatkowymi, które wypełniasz. Jeśli wyszczególniasz ulgi podatkowe (itemized deductions) lub masz pracującego małżonka, musisz wypełnić dwa arkusze towarzyszące W-4.

Odliczenia i arkusze dodatkowe

Będziesz chciał zredukować swoje potrącenia, jeśli wyszczególniasz swoje odliczenia. Te wydatki, podane w czasie składania deklaracji na Schedule A, generalnie oznaczają, że twój podatek będzie mniejszy. Pierwszy formularz W-4 pomoże ci ustalić, o ile mniejszy. Potem rozliczasz się z tego pomniejszenia zaliczek przez korzystanie z odpowiednich odliczeń. Do najbardziej powszechnych odliczeń i modyfikacji należą: odsetki z hipoteki, podatki od nieruchomości, podatki stanowe i lokalne, odsetki od pożyczek studenckich, alimenty, wpłaty na IRA, straty z gier hazardowych, wydatki medyczne i stomatologiczne (muszą przekroczyć 10% zmodyfikowanego dochodu brutto, chyba, że urodziliście się przed 1950 rokiem), datki charytatywne i darowizny oraz straty wskutek kradzieży i nieszczęśliwych wypadków.

W druku W-4 bierze się także pod uwagę inne dochody, które być może osiągasz, takie jak dywidendy i odsetki, a także modyfikacje dochodu.

Arkusz podwójnego dochodu

Jeśli masz dwie prace lub małżonek pracuje, możliwe, że będziesz musiał dokonać dalszych modyfikacji zaliczek, by upewnić się, że odprowadzasz właściwą kwotę podatku. Drugi arkusz W-4 bierze pod uwagę ten dodatkowy dochód. Jeśli korzystasz z tego arkusza, bo twój małżonek pracuje, omów wszystkie zmiany na swoim W-4 z mężem/żoną. Jej/jego czek musi również zostać zmodyfikowany. IRS zaleca, aby w rodzinach z dwoma dochodami odliczenia były podawane przez osobę z wyższymi zarobkami, a wtedy druga osoba nie wpisuje żadnych odliczeń.

Niedopłata

W systemie opodatkowania bieżącego IRS chce dostawać swoje pieniądze regularnie w ciągu roku. Jeśli odprowadzasz zbyt mały podatek lub masz dochód nie podlegający zaliczkom, możesz podlegać opłatom karnym i odsetkom od niedopłaty. Najprostszym sposobem uniknięcia kar jest śledzenie kwoty odprowadzanej zaliczki i składanie nowego W-4 w celu zwiększenia tej zaliczki w razie potrzeby.

Jeżeli nie płaciłeś podatków lub zapłaciłeś ich zbyt mało, a IRS zdecyduje, że miałeś je wpłacić potrąci wtedy odsetki od tych kwot. Oprocentowanie jest zmienne i opiera się na krótkoterminowych stopach federalnych, kalkulowane jest co trzy miesiące. Poza odsetkami od niezapłaconych podatków IRS może nałożyć też na ciebie karę.

Kary za fałszywe informacje

W wypadku zgłoszenia na W-4 odliczeń, do których nie byłeś uprawniony i które pomniejszyły kwotę należnego podatku, kara cywilna za taką niedopłatę zaliczek wynosi $500. Możesz również odpowiadać za przestępstwo kryminalne, jeśli podałeś fałszywe informacje na W-4. Odpowiedzialność karna dotyczy też przypadku, kiedy nie zmieniłeś W-4 w celu zwiększenia zaliczki, jeśli było to konieczne. Sąd może cię skazać na grzywnę do $1000, lub na rok więzienia – lub jedno i drugie. Kary te odnoszą się do celowego fałszowania W-4 w celu redukcji lub eliminacji zaliczki na podatek. Jeśli popełniasz zwykły błąd – nieumyślną pomyłkę – nie będziesz za to odpowiadał przed sądem. Na przykład: osoba, która próbowała ocenić poprawną liczbę odliczeń i podaje, że jest ich siedem, a tak naprawdę jest ich sześć – nie będzie za to oskarżona.

Sprawdzanie i dopasowywanie swoich potrąceń

Łatwo jest uniknąć problemów z potrąceniami, gdy pilnujesz swojej wypłaty i modyfikujesz czek w razie potrzeby. Twoim celem jest skorzystanie z wszystkich ulg do jakich jesteś uprawniony, tak żebyś odprowadzał zaliczkę jak najbardziej zbliżoną do kwoty należnego podatku.

W kwietniu, po złożeniu deklaracji za poprzedni rok, dostaniesz jaśniejszy obraz tego, jak precyzyjne były twoje obliczenia. Jeśli były trafne, a twoja sytuacja życiowa nie zmieniła się w znaczący sposób, wtedy jest OK. Ale jeśli kwota niedopłaty albo zwrotu była duża, musisz dostosować kwotę zaliczki. Podobnie w wypadku ślubu, urodzenia się dziecka, podjęcia pracy przez współmałżonka lub zaprzestania pracy przez niego lub też kupna domu – musisz ponownie obliczyć kwotę potrącaną na poczet podatku.

Jeśli pod koniec roku wydaje ci się, że nie odprowadzałeś wystarczającej kwoty i powinieneś był płacić szacunkowe zaliczki kwartalnie, możesz uniknąć kary prosząc pracodawcę o potrącenie większej kwoty oprócz zwykłej zaliczki. Po prostu wypełnij nowy W-4 i w linii 6 wpisz kwotę, którą chcesz dodatkowo odprowadzić z każdego czeku.

Jeśli korzystasz z opcji gotówkowej pod koniec roku podatkowego, upewnij się, że wypełnisz nowy W-4 w styczniu. Dokonując odpowiednich modyfikacji odliczeń, zapewniasz sobie, że potrącenia będą dokonywane przez cały rok i nie znajdziesz się ponownie w takiej trudnej sytuacji pod koniec roku.

Katarzyna Łagodzka-Ginsburg

 

Kategoria: Porady > Podatki

Data publikacji: 2016-01-22

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.