PLUS

Baner

O ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

O ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

W branży budowlanej lub remontowej posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej konieczne jest z wielu względów.

Z jednej strony polisy typu „general liability” zabezpieczają nas od skutków wypadków, które mogą przydarzyć się wskutek prowadzonej przez nas działalności, z drugiej – dla wykonawcy czy podwykonawcy stanowią warunek niezbędny do otrzymania kontraktu. Czym charakteryzuje się polisa odpowiedzialności cywilnej? O tym w dzisiejszym artykule.

Prawie każdy ubezpieczony biznes posiada polisę odpowiedzialności cywilnej, czyli tzw. General Liability. Polisa ta chroni ubezpieczonego przed roszczeniami osób lub instytucji, które zostały poszkodowane w wyniku jego działalności biznesowej. Gdy biznes zostaje uznany winnym spowodowania strat (jest "liable"), z polisy tej wypłacane jest odszkodowanie za zniszczenie cudzego mienia, obrażenia cielesne i straty moralne osób nie będących pracownikami lub właścicielami firmy. Innymi słowy, polisa gwarantuje ubezpieczonemu obronę prawną oraz wypłaca rekompensatę poszkodowanym. Każda polisa indywidualnie określa zakres protekcji oraz maksymalna kwotę odszkodowania (coverage limit) na każde roszczenie o odszkodowanie (claim), a także łącznie na wszystkie roszczenia w czasie trwania ubezpieczenia. Wykupujący polisę mają do wyboru kilka limitów. Są to $100,000, $300,000, $500,000, $1,000,000 i więcej. Maksymalny limit na wszystkie roszczenia może być taki sam jak na jedno bądź większy - z reguły dwukrotnie. Warto kupować polisy o jak najwyższych limitach, gdyż im wyższe pokrycia, tym mniejsze ryzyko, ze zabraknie pieniędzy na wypłatę pełnego odszkodowania. To z kolei wiąże się z koniecznością sięgnięcia do własnej kieszeni.

Polisy GL nie pokrywają pewnych powodów wystąpienia strat. Istnieją tzw. wykluczenia zwalniające firmę ubezpieczeniową z obowiązku pokrywania szkód spowodowanych przez określone w umowie czynniki. Generalnie polisy odpowiedzialności cywilnej nie płacą za straty spowodowane umyślnie, straty które ubezpieczony zobowiązany jest pokryć samodzielnie, zniszczenie majątku trwałego będącego własnością ubezpieczonego, skażenie i zatrucie środowiska, działanie ołowiu czy azbestu, obrażenia odniesione przez pracowników ubezpieczonego biznesu, czy też straty wynikłe wskutek spożycia alkoholu, a także błędy w sztuce. Zawarte w polisach wykluczenia mogą dotyczyć różnorodnych sytuacji. Przykładowo, ubezpieczyciel może zastrzec sobie odmowę wypłaty odszkodowania gdy prace wykonywane są w budynku posiadającym ponad 3 kondygnacje lub wyższym niż 36 stóp.

Co istotne, niektóre wykluczenia można unieważnić poprzez dodanie, za dodatkowa dopłatą tzw. endorsements, czyli klauzuli unieważniających wykluczenie i zmieniających zapis w polisie. Jakie dodatkowe adnotacje mogą znajdować się w polisach odpowiedzialności cywilnej? Do najczęściej spotykanych należą:

- Blanket Additional Insured. Stanowi uzupełnienie umożliwiające automatyczne dodanie osób lub innych podmiotów do naszej polisy. Znajduje ono zastosowanie, gdy mamy do czynienia ze współpracą wykonawców, podwykonawców oraz innych dostawców usług (np. firma kontraktorska zleca wykonanie określonych zadań elektrykom, inżynierom budowlanym, monterom instalacji etc).

- Waiver of Subrogation. Zwolnienie z prawa do subrogacji. Subrogacja oznacza prawo ubezpieczyciela do dochodzenia odszkodowania od osób trzecich za wyrządzone szkody, które firma ubezpieczeniowa pokryła ubezpieczonemu zgodnie z polisą. Jako, że po wypłaceniu odszkodowania, firmy ubezpieczeniowe często usiłują pozwać osoby trzecie, które mogły spowodować określoną stratę, klauzula stanowi ochronę na wypadek takiej ewentualności.

- Primary & Non-Contributory Wording. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia roszczenia, odszkodowanie zostanie pokryte z polisy opatrzonej tą klauzulą. Ubezpieczyciel nie będzie dochodził prawa do odszkodowania od innych ubezpieczycieli np. podmiotu dodanego do polisy.

- Ongoing & Completed Operations. Klauzula ta odnosi się do odpowiedzialności nie tylko w trakcie wykonywania prac będących przedmiotem kontraktu, ale także po ich zakończeniu. Nawet jeśli kontraktor zakończył określone prace, poniesiona szkoda lub strata może być wynikiem wykonanych przez niego usług.

-   Third Party Action Over. Ma zastosowanie w sytuacji, gdy poszkodowany pracownik po otrzymaniu odszkodowania pracowniczego od swojego pracodawcy pozywa stronę trzecią, która przyczyniła się do poniesienia przez niego szkody.

Jak widać, wykupując polisę od odpowiedzialności cywilnej trzeba dokładnie przeanalizować rodzaje wymaganych gwarancji, zawarte w polisie wykluczenia i klauzule. Przy wyborze ubezpieczenia warto poradzić się specjalisty posiadającego kilkuletnie doświadczenie w branży ubezpieczeń biznesowych. Greenpoint Insurance oferuje Państwu szeroko pojętą pomoc i doradztwo w uzyskaniu polis dla firm, przedsiębiorców budowlanych czy właścicieli firm remontowych. Zapewniamy, że bez względu na rodzaj ryzyka znajdziemy dla Państwa odpowiednie ubezpieczenie. W celu uzyskania darmowej wyceny, prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306. Pamiętajcie także Państwo, o możliwości zadawania pytań bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.

Marcin Luc

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2015-12-30

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.