PLUS

Baner

O dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce

O dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce

Jedną z ważniejszych kwestii dla Polaków powracających z USA do kraju po krótkiej bądź dłuższej nieobecności jest ubezpieczenie zdrowotne. Czy istnieje możliwość ubezpieczenia się w Polsce w Narodowym Funduszu Zdrowia?

Ile to kosztuje? Jakie są warunki takiego ubezpieczenia? Biorąc pod uwagę obecną sytuację, pytania te stają się tym bardziej istotne.

Często osoby dotychczas zamieszkujące na stałe za granicą, z różnych względów życiowych, decydują się na powrót do Polski – na stałe lub chociażby na kilka miesięcy. Czasami decyzja wiąże się z chęcią zapewnienia sobie opieki medycznej w Polsce, która nadal jest znacznie tańsza w porównaniu do kosztów usług medycznych w USA. Warunki ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce zawarte są  w ustawie  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z przepisami, oprócz ubezpieczenia obowiązkowego istnieje możliwość ubezpieczenia się dobrowolnie. W tym celu składamy odpowiedni wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Ubezpieczenie dobrowolne mogą nabyć również obcokrajowcy, nieposiadający obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcy spoza UE muszą wykazać, że przebywają na terenie Polski na podstawie  wizy pracowniczej, zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest również od opłacania składki miesięcznej i wniesienia opłaty jednorazowej. Ta ostatnia zależy od okresu w jakim osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie Polski: im jest on dłuższy, tym wyższa opłata. Dla osób, których przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wyniosła nieprzerwanie powyżej 10 lat, koszt opłaty jednorazowej stanowi 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki. Koszty opłaty jednorazowej, która w niektórych przypadkach może wynosić nawet ok 10.000PLN mogą zniechęcać do decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia dobrowolnego.

Podstawę wymiaru składki, od której liczona jest zarówno opłata miesięczna jak i opłata jednorazowa stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu. Nie może być ona jednak niższa od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu (w marcu 2020 roku wynosiło ono 5.368,01 PLN). Wysokość miesięcznej składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach styczeń, luty, marzec 2020 r. wynosiła natomiast 483,12 PLN za każdy miesiąc. Z uwagi na okoliczność, iż składka stanowi 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia może ona ulec zmianie w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Chcąc skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, musimy zawrzeć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zawiera ona m.in. datę od której dana osoba objęta ochroną. Należy również pamiętać, że ubezpieczenie przestaje obowiązywać z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Co wchodzi w skład polskiego ubezpieczenia oferowanego przez NFZ? W ramach zawartej umowy ubezpieczenia, ubezpieczonemu przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu m.in. podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego. Oznacza to, że osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym może korzystać z prawie wszystkich świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Jeśli zastanawiają się Państwo nad zakupem ubezpieczenia, w Greenpoint Insurance Brokerage oferujemy szeroko pojętą pomoc i doradztwo w uzyskaniu różnego rodzaju ochrony. Nasza agencja współpracuje z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń nie tylko zdrowotnych lecz także samochodowych, biznesowych, domowych, zawodowych, pracowniczych, na życie i odpowiedzialności cywilnej. Działamy na terenie Nowego Jorku i New Jersey. Pamiętajcie Państwo, że zawsze możecie zadać pytanie bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.GreenpointBroker.com poprzez czat, który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę, lub dzwoniąc pod numer telefonu 718-383-0306.

Marcin Luc

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2020-09-14

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.