PLUS

Baner

Kiedy wspólne konto nie jest tak naprawdę wspólnym?

Kiedy wspólne konto nie jest tak naprawdę wspólnym?

Dopisanie osoby do swojego konta oznacza, że po śmierci aktywa umieszczone na poszczególnym koncie stają się własnością danej osoby.

Na przykład ubezpieczenie na życie, świadczenia emerytalne, 401K, IRA itp. przechodzą nie zgodnie z postanowieniami testamentu, ale na podstawie wskazanych beneficjentów w danej placówce finansowej. Podobnie aktywa, w tym konta bankowe, zatytułowane jako „wspólne”, przechodzą na żyjącego współwłaściciela lub współwłaścicieli z mocy prawa. Wiele osób błędnie używa wspólnych kont jako substytutu pełnomocnictwa, co często prowadzi do zamieszania, nieporozumień, a ostatecznie do sporu sądowego. W sytuacji kiedy ludzie się starzeją, należy wyznaczyć jedną lub kilka osób do zarządzania ich sprawami, jeśli nie będą w stanie tego sami za siebie zrobić. Narzędziami prawnymi do osiągnięcia tego celu są zwykle Pełnomocnictwo, które przyznaje te uprawnienia jednej lub większej liczbie osób, Health Care Proxy oraz Trust.

Pełnomocnik i powiernik trustu mają zobowiązania powiernicze wobec osoby, która stworzyła pełnomocnictwo („mocodawca”) oraz beneficjentów trustu. Żadne z tych upoważnień nie przyznaje automatycznie agentowi ani powiernikowi prawa do dziedziczenia powierzonego im majątku.

Z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że dodanie kogoś jako współwłaściciela konta, nawet jeśli jedynym powodem jest umożliwienie tej osobie zarządzania kontem i opłacania rachunków w przypadku  choroby czy niekompetencji właściciela konta, może być sprzeczne z postanowieniami ostatniej woli/testamentu takiej osoby.

Osoba, którą uczynisz współwłaścicielem wspólnego konta, zgodnie z prawem odziedziczy pieniądze na koncie po twojej śmierci (Prawie wszystkie konta wspólne mają tak zwane „prawo do automatycznego dziedziczenia”, co oznacza, że ​​pozostały przy życiu współwłaściciel ma prawo do przejęcia całej sumy).

Czy tego właśnie chcesz – czy też chcesz, aby pieniądze zostały podzielone między wszystkie twoje dzieci po równo?

Możesz myśleć, że wszyscy rozumieją twoje życzenia, ale współwłaściciel konta nie będzie prawnie zobowiązany do dzielenia się środkami po twojej śmierci. Pozostałe rodzeństwo może pozwać go do sądu, złożyć roszczenia i próbować udowodnić, że to nie jest zgodne z Twoją wolą. Taka sytuacja kreuje nienawiść, kłótnie i często prowadzi do długiej i kosztownej sprawy sądowej.

W takiej sytuacji należy udowodnić, że konto było otwarte tylko dla potrzeb wygody tzw. “Convenience account”. Ten rodzaj konta bankowego pozwala upoważnić kogoś do korzystania ze środków wyłącznie na twoją korzyść. Nie ma prawa do dziedziczenia, więc po twojej śmierci pieniądze trafiają do masy spadkowej i będą podlegały podziałowi według twojego testamentu lub dziedziczenia według ustawy w przypadku braku testamentu. Ten zapis działa podobnie jak pełnomocnictwo, z tą różnicą, że uprawnienia podpisującego są ograniczone do konkretnego rachunku. Ale to ten sam mechanizm i obowiązuje ta sama zasada: podpisujący nie jest właścicielem pieniędzy, ale może ich używać tylko w twoim imieniu. Członkowie rodziny również będą pewni co do twojej woli.

Najlepszym sposobem na upoważnienie kogoś do twoich spraw finansowych jest podpisanie dokumentu zwanego „pełnomocnictwem finansowym”, w którym jako „pełnomocnika” wyznaczysz osobę, której ufasz. Daje to osobie prawo do załatwienia wszelkich spraw finansowych, majątkowych i wszelkich innych w twoim imieniu (Możesz przyznać szerokie lub ograniczone uprawnienia). Jeśli chodzi o twoje rachunki bankowe, twój pełnomocnik może dysponować twoimi pieniędzmi, z dwoma bardzo ważnymi ograniczeniami: - fundusze muszą być wykorzystywane wyłącznie na twoją korzyść i po twojej śmierci pieniądze nie trafią do pełnomocnika tylko do osób wyznaczonych w testamencie.

Mecenas Joanna Gwóźdź

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2023-01-26

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.