PLUS

Baner

Zmiany na rozliczeniu podatkowym za rok 2021

Zmiany na rozliczeniu podatkowym za rok 2021

Ustawy SECURE i CARES wniosły nowelizacje, które znajdują odzwierciedlenie na zeznaniach podatkowych za rok 2021; doszły też inne zmiany. Ponadto, jak zawsze, różne limity rosną z roku na rok z powodu inflacji.

Oto nowelizacje najważniejsze dla przeciętnej osoby. 

Wyższy odpis standardowy

Jak co roku, podwyższony został odpis standardowy (standard deduction) - kwota wolna od podatków, która zmniejsza wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu. Wysokość odpisu zależy od wieku i sytuacji rodzinnej podatnika oraz jest waloryzowany z powodu inflacji. Odpis standardowy można wybrać zamiast wyszczególniania innych przysługujących nam odliczeń, co nazywa się itemization.

Odpis standardowy na rok 2021 wynosi dla osób samotnych 12,550 dol. (12,950 na rok 2022) oraz dwa razy tyle dla małżeństw rozliczających się razem. Samotni seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, mają dodatkowo 1,700 dol. standardowego odpisu, a będący w związku małżeńskim i rozliczający się razem – dodatkowo po 1,350 dol. na osobę.

Wraz z inflacją waloryzowane zostały przedziały podatkowe, o czym można zapoznać się w witrynie IRS.gov.

Możemy dawać więcej

Roczny limit darowizny został podniesiony o 1,000 dol. Od bieżącego roku możemy podarować rocznie do 16,000 dol. na osobę bez konieczności deklarowania tej darowizny. Daje to 32,000 dol. na małżeństwo. Bardziej hojne osoby powinny do rozliczenia podatkowego załączyć formularz IRS Form 709. Jest to tylko zgłoszenie darowizny, bo nie podlega ona opodatkowaniu, chyba że suma darowizn za życia przekroczy kwotę zwolnienia spadkowego.

Zwolnienie spadkowe też zostało zwiększone – do 12.06 mln dol. na osobę, a maksymalna spadkowa stawka podatkowa wynosi 40 proc. Małżeństwo może ukryć przed podatkami dwa razy tyle.

Większy kredyt podatkowy na dzieci

W sezonie podatkowym 2021 kredyt na dzieci stał się hojniejszy niż w minionych latach – wynosi maksymalnie do 3,000 dol. na dziecko w wieku 17 lat i poniżej, oraz 3,600 dol. na dzieci do lat pięciu. Kredyt ten jest w pełni zwracany (refundable), co znaczy, że otrzymasz te pieniądze, nawet jeżeli nie jesteś winny żadnych podatków.

Zmieniły się również zasady kwalifikowalności. Aby otrzymać maksymalny kredyt, zmodyfikowany dochód brutto (Adjusted Gross Income – AGI) musi być poniżej 75,000 dol. dla osób samotnych i 150,000 dol. dla małżeństw rozliczających się razem. Jeśli zarobki przekroczą te progi, kredyt jest pomniejszany.

Począwszy od 15 lipca do 15 grudnia 2021 roku IRS wypłacał zaliczki na połowę kredytu na dzieci, Możesz ubiegać się o drugą połowę na rozliczeniu za rok 2021. A jeśli nie otrzymałeś należnych ci zaliczek, upomnij się na podatkowej deklaracji.

Większy kredyt za opiekę

Child and Dependent Care Credit daje odpis podatnikom, którzy płacą za opiekę nad dziećmi do 12 lat alboniepełnosprawnymi członkami rodziny, aby móc chodzić do pracy. Ustawa American Rescue Plan podniosła ten kredyt do 4,000 dol. na jedno dziecko lub 8,000 dol. na dwoje lub więcej dzieci. Kredyt ten jest w pełni zwracalny.

Na podatkowej deklaracji wymagany jest numer podatkowy przedszkola albo numer Social Security opiekunki.

Możesz więcej odłożyć na emeryturę w pracy

Od roku 2021 wzrósł do 19,500 dol. (a w roku 2022 – do 20,500 dol.) limit składek na pracowniczych kontach emerytalnych 401(k), 403(b) i 457. Jeśli masz co najmniej 50 lat, możesz zdeponować dodatkowe 6,500 dol. – tyle samo, co w roku ubiegłym. 

Uwaga: Termin wpłat na konta pracownicze upływa z końcem roku.  

Powróciły minimalne wypłaty z IRA (RMD)

Nowe przepisy mówią, że po osiągnięciu wieku 72 lat musisz zacząć corocznie wypłacać pieniądze z kont emerytalnych, w tym tradycyjnych IRA i 401(k). Te wymagane minimalne wypłaty (Required Minimum Distributions, w skrócie RMD) liczą się jako dochód podlegający pełnemu opodatkowaniu. Ustawa CARES wstrzymała te przymusowe wypłaty w roku 2020 z powodu pandemii, ale powróciły w roku 2021 i dalszych.

Seniorzy, którzy osiągnęli 72 lata, muszą pobrać RMD ze swoich kont emerytalnych (z wyłączeniem Roth IRA) do 31 grudnia 2021 r. Jeśli jednak skończyłeś 72 lata w 2021 r., masz czas do 1 kwietnia 2022 r. na pierwszą dystrybucję. Jeśli nie wypłacisz odpowiedniej kwoty na czas, kara może wynieść 50 proc. kwoty, która powinna była być pobrana.

Oczywiście, możemy korzystać z pieniędzy wcześniej, ale od 72. roku musimy zacząć stopniową likwidację konta w tempie dyktowanym przez spodziewaną długość naszego życia.

Seniorzy mogą nadal wpłacać na konta IRA 

Ważna jest jeszcze inna zmiana. Przed rokiem 2020, po osiągnięciu wieku RMD nie wolno było więcej wpłacać na konto IRA. Teraz możesz kontynuować wpłaty na IRA niezależnie od wieku, pod warunkiem, że masz wynagrodzenie z własnej (albo małżonka) pracy najemnej albo z działalności gospodarczej (self-employment). 

Wniosek: Obniżysz podatki na rok 2021, jeżeli wpłacisz na konto IRA niezależnie od twego wieku, pod warunkiem, że ty albo małżonek mieliście przychód z pracy. Masz na to czas do 15 kwietnia. Oprócz tego może należeć ci się będzie kredyt oszczędnościowy. Czytaj dalej.

Wyższe limity kredytu oszczędnościowego

Wpłaciwszy na konto IRA, możesz dostać prezent od Wujka Sama - mało znany kredyt emerytalny (saver’s credit), do którego w tym roku trochę łatwiej się zakwalifikować, bo wzrosły limity dochodów.  Małżeństwa o zarobkach do 68,000 dol. w roku 2021 mogą dostać od Wujka Sama do 2,000 dol. za wpłatę na konto emerytalne. 

Osoby samotne zarabiające poniżej 34,000 dol. mogą otrzymać do tysiąca dolarów. Daje to do 50 proc. natychmiastowego zwrotu. Darmowe pieniądze! Ile lat musiałbyś czekać na taki zwrot trzymając pieniądze w banku, który płaci ci ułamek procenta rocznie?

Zmiany w odliczeniach darowizn na cele charytatywne

W przeszłości podatnicy mogli odpisywać darowizny na cele charytatywne tylko wtedy, gdy wyszczególniali odliczenia (itemize), w przeciwieństwie do korzystania z ulgi standardowej. Ustawa CARES wprowadziła zmiany w roku podatkowym 2020 – pozwoliła odpisać do 300 dol. na każdą podatkową deklarację, nawet jeżeli wyszczególnienia nie robiłeś. Natomiast jeżeli wyliczałeś odliczenia na zeszłorocznym zeznaniu podatkowym, to nie podlegałeś limitowi 300 dol. na datki na cele charytatywne, czyli mogłeś podarować i odpisać znacznie więcej – do 100% skorygowanego dochodu brutto (Adjusted Gross Income, AGI), a nie do 60 proc, jak poprzednio.

Na rozliczeniu za rok 2021 jest jeszcze inaczej. Zamiast limitu 300 dol. na podatkową deklarację, limit darowizny przysługuje na każdą osobę, czyli 600 dol. dla małżeństwa rozliczającego się razem, które korzysta ze standardowego odpisu (standard deduction). Jak poprzednio, jeżeli wyliczasz odpisy, możesz odpisać od dochodu dowolną podarowaną na cele charytatywne kwotę, do 100 dol. swojego skorygowanego dochodu brutto (AGI).

Zmian w przepisach podatkowych jest znacznie więcej, bo około 60. IRS opisał je wszystkie w publikacji Revenue Procedure 2020-45, https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-45.pdf

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. książki pt.“Jak chować pieniądze przed fiskusem” i „Jak oszczędzać na podatkach”. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.compoczta@poradniksukces.com

 

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2022-02-02

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.