PLUS

Baner

Które przychody liczą się do emerytury, a które nie

Które przychody liczą się do emerytury, a które nie

Na prawo do świadczeń Social Security nie wpływają wszystkie nasze przychody, a tylko te, które podlegają składkom ubezpieczeniowym, a więc wynagrodzenie z pracy najemnej albo pracy na własny rachunek (earned income).

Wiele innych rodzajów przychodu, zwanych pasywnymi (pasive income) oskładkowanych nie jest, więc do emerytury się nie liczy. Ale różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami przychodu nie zawsze jest klarowna.

Przykład z życia

Pani Alicja rozwiodła się z mężem po 8 latach pożycia. Na otarcie łez pozostał jej 4-rodzinny dom; mąż zabrał 6-rodzinną kamienicę. Alicja wiedziała, że nie będzie uprawniona do renty małżeńskiej i że powinna zatroszczyć się o swoją własną emeryturę. Dom dawał jej niezły dochód, z którego rozliczała się sumiennie, ufając, że księgowy płaci od tego składki na Social Security. Do tego dorabiała trochę sprzątaniem za gotówkę. Gdy raz przyjrzała się raportowi z Social Security, dostrzegła, że jej przewidywana emerytura wyniesie… trzysta dolarów. Dlaczego, przecież od lat rozlicza się z pobieranych czynszów? Odpowiedź brzmi: dlatego, że dochód pasywny, taki jak czynsz z nieruchomości, nie jest obłożony składkami na Social Security i nie jest uwzględniany do emerytury.

Jak działają „kwartały” ubezpieczeniowe

Aby otrzymać emeryturę Social Security należy przepracować co najmniej 40 kwartałów, mając odpowiednio wysokie zarobki z pracy (earned income) i płacić od nich składki na legalny numer Social Security. W roku 2024 należy zarobić co najmniej 1,730 dol., by mieć zaliczony jeden kwartał, czyli 6,920 dol. do uzyskania roku ubezpieczenia. Liczy się wynagrodzenie z pracy najemnej albo na własny rachunek obłożone składkami na Social Security. Ale nie wystarczy uzbierać 40 kwartałów, bo po 10 latach minimalnych zarobków emerytura jest bardzo mała, a granicy stu kilkudziesięciu dolarów.  

To jasne: im dłużej legalnie pracujemy i im więcej zarabiamy płacąc podatki, tym większą otrzymamy emeryturę Social Security.

Tak: Wynagrodzenie do pewnego limitu

Płace pracowników podlegają podatkom na Social Security zwanym FICA (skrót od Federal Insurance Compensation Act). Podatek FICA , zwany teżpayroll tax, wynosi 15.3 procent i składa się z dwóch komponentów: składki na Social Security w wysokości 12.4 proc. wynagrodzenia, płacone po połowie przez pracownika (6.2 procent) i pracodawcę (6.2 proc.) do górnej granicy, która w roku 2024 wynosi 168,600 dol. oraz ze składki na Medicare w wysokości 2.9 proc. od całości wynagrodzenia (bez limitu), również płacone po połowie przez pracownika i pracodawcę. Od roku 2014 osoby w najwyższym przedziale podatkowym płacą dodatkowo 0.9 proc. na Medicare Hospital Insurance.

Z tego wynika, że osoby dużo zarabiające nie płacą składek od całego swego wynagrodzenia, a tylko do pułapu 168,600 dol. Z tego powodu emerytura Social Security jest dla nich ograniczona do kwoty 3,822 dol. w roku 2024 dla osób w pełnym wieku emerytalnym.

Tak: Wynagrodzenie pomocy domowej

Gosposie i pracownicy domowi mają takie same prawa i obowiązki, jak inni pracownicy. Podlegają podatkom FICA, jeżeli zarabiają 2,700 dol. rocznie lub więcej (od roku 2024). Opodatkowane są tylko ich zarobki wypłacone w formie monetarnej, ale nie wartość posiłków czy mieszkania. Od FICA zwolnione są tylko pracownicy domowi, którzy nie osiągnęli 18 lat, albo są uczniami. Osoba zatrudniająca gosposię czy nianię jest odpowiedzialna za potrącanie odpowiednich składek i podatków oraz odprowadzanie ich do skarbu państwa.

Wniosek: Jeżeli gosposia pracuje w domach kilku klientów i u każdego z nich zarabia rocznie poniżej kwoty 2,700 dol., to żaden klient nie ma obowiązku opłacać składek Social Security tej gosposi. Jedynym sposobem na ich uiszczanie i wypracowanie emerytury jest, jest samodzielne rozliczanie się gosposi, jako osoby pracującej na własny rachunek (self-employed).

Więcej można przeczytać w publikacji 926, Household Employer’s Guidehttps://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p926.pdf.

Tak: Odprawa i wynagrodzenie za wakacje

Jeżeli nie wykorzystałeś kilku tygodni wakacji, to dział kadr przeliczy je na wynagrodzenie i od tej kwoty odprowadzi podatki dochodowe i składki ubezpieczeniowe. Innymi słowy, na potrzeby Social Security zaległe wakacje liczą się tak, jak czas pracy. Podobnie jest z odprawą (severance pay). Półroczna odprawa jest równoznaczna z przepracowaniem sześciu miesięcy.

Tak: Napiwki i komisowe

Dobra wiadomość dla sprzedawców pracujących na komisowe (commissions). Komisowe uznawane jest za wynagrodzenie (earnings) i odprowadza od składki Social Security. Napiwki (tips) ponad 20 dol. na miesiąc liczą się też jak zarobki, oczywiście wtedy, jeżeli deklarujesz je na rozliczeniu podatkowym.

Tak: Praca na własną rękę

Osoby pracujące na własny rachunek mają obowiązek słać podatkowe deklaracje, jeżeli w danym roku zarobiły ponad 400 dol. Płacą one same całość składek Social Security, które wynoszą 15.4 proc. przychodu netto, plus podatek dochodowy. Do formularza 1040 dodaje się załącznik Schedule C i Schedule SE, na którym wylicza się składki ubezpieczeniowe. Szczegóły wyjaśnia książka pt. Jak oszczędzać na podatkach.  Forma przychodu – czek, gotówka, przelew – nie ma znaczenia.

Nie: Przychód z inwestycji

Uwaga: Składek na Social Security nie płaci się od przychodu pasywnego (passive income), takiego jak odsetki bankowe, dywidendy, zyski kapitałowe, czynsze z własnej kamienicy (jak ta pani Alicji) itp. Tego rodzaju przychody nie są uwzględniane do obliczenia świadczeń Social Security.

Czynsze z kamienicy są dochodem pasywnym, nie objętym składkami na Social Security, chyba że prowadzisz działalność gospodarczą (rental business) i rozliczasz się, jako pracownik tego biznesu. Porozmawiaj ze swoim księgowym. 

Uwaga: Jeżeli masz własną korporację, a płacisz sobie nie wynagrodzenie (salary), lecz dywidendę, to ta dywidenda do emerytury się nie liczy, bo jest zaliczana do dochodów pasywnych. Wielu biznesmanów, którym pomysłowi księgowi minimalizowali podatki przez wypłatę dywidend, przytomnieje, gdy widzą prognozę groszowej emerytury.

Nie: Zasiłek dla bezrobotnych

Od zasiłku dla bezrobotnych płaci się podatek dochodowy, ale nie składki ubezpieczeniowe. Z tego powodu zasiłek dla bezrobotnych nie jest liczony do emerytury, a czas spędzony na bezrobociu nie przydaje ubezpieczeniowych kwartałów.

Również nie objęte składkami na Social Security są inne zasiłki społeczne (np. SSI), renty czy płatności z systemu Workers Compensation.

Nie: Rozliczenie podatkowe z mężem

Należy rozróżnić podatki dochodowe od składek ubezpieczeniowych FICA. Podstawę do własnej emerytury dają składki odprowadzone na własny numer do Administracji Social Security (FICA), a nie dodanie nazwiska małżonka do wspólnego rozliczenia i płacenie wspólnych podatków dochodowych do IRS. Gdy mąż pracuje, płaci składki i podatki dochodowe, to jego ubezpieczenie daje podstawę do jego własnej emerytury, a także rodzinnych rent dla niepracującej żony i nieletnich dzieci.

Niepracująca żona składek na Social Security nie płaci, więc własnej emerytury nie wypracowuje, mimo że małżonkowie rozliczają się z IRS-em jako married filing jointly. Jeżeli małżeństwo trwało krócej niż 10 lat, to po rozwodzie żona nie dostanie ani własnej emerytury, ani renty małżeńskiej, mimo że rozliczała się z podatków wspólnie z mężem.

Wniosek

Tylko własne oskładkowane przychody z pracy najemnej albo na własny rachunek liczone są do emerytury Social Security. Im dłużej pracujemy i więcej zarabiamy, i im później przejdziemy na spoczynek, tym większa będzie nasza emerytura. Niemniej rzadko kiedy emerytura Social Security zapewni nam dostatnią złotą jesień. Oprócz niej warto mieć inne przychody oraz znaczące oszczędności.

Co poradzić pani Alicji? Warto wskazać, że posiadanie intratnej kamienicy jest podobne do otrzymywania emerytury, bo daje regularny przypływ gotówki i finansowe zabezpieczenie. Pani Alicja zawsze może tę kamienicę sprzedać i żyć z uzyskanego kapitału. 

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników m.in. Ubezpieczenie społeczne Social SecurityJak chować pieniądze przed fiskusem”, „Podręcznik ochrony majątkowej”. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.

 

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2024-04-22

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.