PLUS

Baner

Z pomocą dla biznesów

Z pomocą dla biznesów

Wsparcie rządu amerykańskiego dla małych biznesów w czasie pandemii koronawirusa.

Pakiet stymulacyjny zatwierdzony przez Kongres, to największa pomoc finansowa dla gospodarki w historii Stanów Zjednoczonych. Dwa biliony dolarów to – zgodnie z danymi Banku Światowego – kwota przewyższająca PKB takich państw, jak Kanada, Rosja czy Brazylia. Pakiet ten jest bezprecedensowy i historyczny. Licząca ponad 800 stron ustawa przewiduje między innymi fundusz o wartości 500 mld dolarów na pomoc dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto pakiet przeznacza 350 mld dolarów na pożyczki dla małych przedsiębiorstw, 250 mld na zwiększoną pomoc dla bezrobotnych i 100 mld dolarów dla szpitali, na bezpośrednią walkę z wirusem.

"Zostaliśmy uderzeni przez niewidzialnego wroga i zostaliśmy mocno uderzeni" - powiedział Trump podczas ceremonii podpisania pakietu w Białym Domu. Zaznaczył jednak, że amerykańska gospodarka przeżyje „spektakularne” odbicie po zakończeniu walki z koronawirusem.

Na co dokładnie możemy liczyć?

Federalna Agencja ds. Małych Przedsiębiorstw (Small Business Administration – SBA) - jest agencją rządową, której celem jest pomoc małym biznesom i przedsiębiorstwom. Zaczęła ona ze skutkiem natychmiastowym udzielać pomocy firmom, które utraciły kapitał i płynność finansową z powodu koronawirusa.

W chwili obecnej SBA, oprócz tradycyjnych pożyczek, oferuje dodatkowo tymczasowo kilka opcji pomocy małym przedsiębiorstwom. Są to:

- EIDL Loan Advance - bezzwrotna pożyczka zapewniająca ulgę ekonomiczną w wysokości do $10 000 dla firm, odczuwających obecne trudności finansowe.

- Paycheck Protection Program - program pożyczek zapewniający częściowe ich umorzenie w przypadku utrzymania pracowników na dotychczasowych stanowiskach pracy.

- SBA Debt Relief – niskoprocentowe, długoterminowe pożyczki zapewniające ulgę finansową małym przedsiębiorstwom podczas pandemii COVID-19.

EIDL Loan Advice – pożyczka/grant na pokrycie szkód ekonomicznych

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa (COVID-19) właściciele małych firm we wszystkich stanach USA, Waszyngtonie i terytoriach mogą ubiegać się o pożyczkę z tytułu katastrofy gospodarczej w wysokości do $10,000. Zaliczka ta zapewnić ma pomoc przedsiębiorstwom, które obecnie doświadczają tymczasowej utraty dochodów. Środki zostaną natychmiast przelane na konto firmowe, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Ten grant federalny jest bezzwrotny, i nie musi być spłacony.

Na ten rodzaj pożyczki kwalifikuje się każda mała firma zatrudniająca do 500 pracowników, jak również osoby prowadzące jednoosobowe firmy, a także niezależni wykonawcy (independent contractors, otrzymujący formy 1099) i osoby prowadzące działalność na własny rachunek (sole proprietors) lub wynajmujący mieszkania i biura dla zarobku oraz prywatne organizacje nieprofitowe (non-profit lub 501 (c)), jeżeli tylko zostały finansowo dotknięte przez COVID-19.

Aby ubiegać się o bezzwrotną pożyczkę EIDL Loan Advance, trzeba wejść na https://covid19relief.sba.gov/#/

Do wypełnienia wniosku o EIDL Loan Advance potrzebne będzie rozliczenie podatkowe za 2019 rok (jeśli zostało już złożone) lub zestawienie zysków i strat za rok 2019 i 2020 wraz z ostatnim złożonym rozliczeniem podatkowym i oraz informacje bankowe, potrzebne do przelania pieniędzy otrzymanych od SBA.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku, możesz skontaktować się z SBA bezpośrednio, dzwoniąc pod numer 1-800-659-2955 lub pocztą elektroniczną na adres disastercustomerservice@sba.gov, ale aby złożyć wniosek o EIDL, SBA sugeruje złożenie wniosku za pośrednictwem portalu internetowego SBA.

Kryteria kwalifikacyjne do złożenia wniosku o bezzwrotną pożyczkę EIDL są dość złagodzone, mimo to istnieją pewne problemy kredytowe, które mogą dyskwalifikować wnioskodawcę:

- jeżeli istnieją ponad 60-dniowe zaległości w płaceniu zobowiązań alimentacyjnych,

- jeżeli orzeczony został wyrok sądowy za długi federalne i nie opracowano zadowalającego planu spłaty,

- jeżeli niezapłacone zostały podatki federalne o wartości przekraczającej $10,000.

Paycheck Protection Program – program ochrony wypłat

Program ten zapewnia małym firmom kredyty bez żadnych opłat w wysokości do 10 milionów dolarów na pokrycie wypłat pracownikom i innych kosztów operacyjnych.

Około połowa małych firm nie ma wystarczającej ilości gotówki, aby przetrwać dłużej niż 27 dni bez przychodu, a około 25% może sobie pozwolić tylko na maksymalnie 13 dni bez dochodu. Dzięki pożyczce PPP (Paycheck Protection Program) firmy będą miały fundusze na opłacenie najbardziej kosztownych wydatków (wypłaty, czynsz, opłaty za media) przez okres 2 miesięcy. Miejmy nadzieję, że będzie to wystarczająco długo i kryzys ten się skończy, a firmy będą mogły ponownie prosperować.

Dzięki tej pożyczce, małe firmy powinny być w stanie utrzymać dotychczasowy zespół, zachować powierzchnię handlową lub biurową oraz opłacić dostawców mediów. Może to zapewnić właścicielom i pracownikom małych firm możliwość współpracy w celu znalezienia sposobu na alternatywne źródła przychodów podczas COVID-19; a gdy kryzys dobiegnie końca, małe firmy będą nadal miały pod ręką dobrze wyszkolony zespół, aby przywrócić normalny model biznesowy i jego możliwości.

Małe firmy mogą składać wnioski, jeśli odczuły straty finansowe spowodowane wirusem COVID-19. Program obowiązuje z mocą wsteczną do 15 lutego i ma on na celu pomoc finansową na konto wypłat pracownikom obecnie zatrudnionym lub w ponownym zatrudnieniu tych, którzy zostali już zwolnieni. Pożyczki są dostępne do 30 czerwca 2020 r. Do programu ochrony wypłat kwalifikują się małe firmy i przedsiębiorstwa, organizacje bezprofitowe, organizacje weteranów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, firmy zatrudniające mniej niż 500 pracowników, osoby samozatrudniające się oraz firmy jedno osobowe.

Maksymalna wartość pożyczki dla potrzebujących firm opiera się na kalkulacji średniego miesięcznego kosztu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zarabiających poniżej $100,000 (w to wliczone są wydatki na płatne zwolnienie chorobowe, opiekę zdrowotną i inne świadczenia) i pomnożona razy 2.5. Uwaga: Małe firmy nie mogą się ubiegać o pożyczkę PPP na konto płatności dla niezależnych kontrahentów, ponieważ oni mogą ubiegać się o swoje własne pożyczki w SBA.

Jeśli jesteś jedynym właścicielem lub prowadzisz działalność na własny rachunek (np. własną jednoosobową agencję), to pomimo że nie masz kosztów wynagrodzeń (payroll expenses), to kwota kredytu, do której masz prawo jest nadal obliczana na podstawie kosztów wynagrodzeń za ostatnie 12 miesięcy. Twoja pełna kwota pożyczki może wynosić do $100,000 (maksymalna kwota, której mogą domagać się małe firmy jako koszty pokrycia wynagrodzeń dla pracowników).

Okres kredytowania trwa osiem tygodni od daty udzielenia pożyczki (data oficjalnego otrzymania pożyczki przez kredytobiorcę). Odsetki będą odraczane na 6 miesięcy. Pożyczka musi być spłacona w przeciągu 2 lat. Oprocentowanie wynosi 1%. Nie będą pobierane kary za przedpłatę.

Istnieje możliwość starania się o umorzenie równowartości 8 tygodni wypłat, odsetek od kredytu hipotecznego, czynszu i kosztów mediów. Zależeć to będzie od tego, jak długo pracodawca utrzyma swoich pracowników na stanowiskach lub jak szybko ich zatrudni z powrotem (w przypadku zwolnienia).

Fundusze z pożyczki można wykorzystać na:

- koszty wynagrodzeń pracownikom (payroll expenses),

- wynagrodzenia pracowników,

- koszty związane z grupowymi świadczeniami opieki zdrowotnej w okresie płatnego urlopu chorobowego, medycznego lub rodzinnego oraz składkami ubezpieczeniowymi,

- prowizje lub rekompensaty,

 - czynsz za lokal,

- opłaty za prąd, gaz, wodę, internet, telefon,

- odsetki od wszelkich innych zobowiązań dłużnych, które zostały zaciągnięte przed 15 lutego 2020 r.

Pożyczka ma na celu utrzymanie działalności firmy i pracujących w niej osób. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi SBA, jeśli planujesz ubiegać się o umorzenie pożyczki, powinieneś zaplanować wykorzystanie co najmniej 75% kwoty pożyczki na wypłatę wynagrodzeń swoim pracownikom w okresie ośmiu tygodni od otrzymania pożyczki. Jeśli musiałeś zwolnić ludzi, ich wynagrodzenie nie zostanie uwzględnione w obliczeniu kwoty pożyczki. Ale jeśli zatrudnisz ich z powrotem po złożeniu wniosku, to możesz wykorzystać środki z pożyczki, aby im opłacić wynagrodzenie. Jeśli zwolnisz dodatkowych pracowników po złożeniu wniosku o pożyczkę lub zmniejszysz im wynagrodzenie, to wpłynie to na sumę, która ma być umorzona.

Aby starać się o pożyczkę PPP, musisz zebrać wymaganą dokumentację, wypełnić wniosek o pożyczkę PPP (możesz pobrać formularz wniosku tutaj) i złożyć wniosek za pośrednictwem instytucji finansowej zatwierdzonej przez SBA (możesz znaleźć wykaz tutaj). Najłatwiej jednak będzie jednak zwrócić się z tym do banku, w którym posiadasz konto biznesow. 

Do złożenia wniosku potrzebne będą:

- dokumenty weryfikujące liczbę pracowników na liście płac, ich wynagrodzenie, listy płac IRS oraz stanowe wnioski o podatek dochodowy oraz wnioski o ubezpieczenie na wypadek bezrobocia;

- dokumentacja weryfikująca płatności czynszu, odsetek od kredytu hipotecznego, mediów i innych długów;

- oraz zaświadczenie od Twojej firmy, że dostarczona dokumentacja jest prawdziwa i że kwota umorzonego kredytu zostanie wykorzystana zgodnie z wymogami programu.

SBA Debt Relief

Pożyczka ta ma na celu zapewnienie ulgi finansowej małym przedsiębiorstwom podczas pandemii COVID-19.

Jest to istniejący program, który został rozszerzony ustawą CARES ACT. Proces składania wniosku został również ułatwiony ze względu na pandemię COVID-19. Właściciele małych firm we wszystkich stanach USA, terytoriach i Waszyngtonie są obecnie uprawnieni do ubiegania się o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 2 milionów dolarów z powodu COVID-19. Pożyczki można przeznaczyć na kapitał obrotowy, na spłatę zadłużenia stałego, listy płac, zobowiązań i innych rachunków, których w inny sposób nie można było zapłacić w wyniku pandemii.

Oprocentowanie tych pożyczek wynosi 3,75% dla małych firm (500 pracowników lub mniej) i 2,75% dla prywatnych organizacji non-profit, z warunkami spłaty do 30 lat, w zależności od zdolności każdego pożyczkobiorcy. Płatności są odraczane na jeden rok. Nie jest wymagane żadne zabezpieczenie pożyczek w wysokości $25,000 lub mniej, a do $200,000 może zostać zatwierdzone bez osobistej gwarancji. Pożyczkobiorca musi zezwolić SBA na przejrzenie dokumentacji podatkowej. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Uwaga! Prosimy pamiętać, że kredytobiorcy nie ponoszą żadnych opłat za ubieganie się o te pożyczki. Uważajcie na oszustów oferujących pożyczki w zamian za opłatą, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2020-04-09

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.