PLUS

Baner

Prezent od „ex” i Social Security Administration

Prezent od „ex” i Social Security Administration

Byłe związki małżeńskie nawet, jeśli po rozwodzie nie żyją w dobrych relacjach, to coś dobrego mogą po sobie pozostawić, chociażby na stare lata

Są to mianowicie świadczenia rentowe i emerytalne.  Jak powszechnie wiadomo, Administracja Social Security wypłaca częściowe świadczenia małżeńskie, zarówno obecnym jak i byłym małżonkom, z tytułu pracy i odprowadzanych składek przez jednego z nich.  Oto kilka zebranych faktów, dotyczących rent i emerytur po „byłym” lub „byłej”:

Aby móc korzystać ze świadczeń po byłym małżonku, najważniejszym warunkiem jest, aby nabył on (lub ona) minimalną ilość kwartałów ubezpieczeniowych w systemie Social Security. Jest to 40 kwartałów, co przekłada się na 10 lat pracy.  

Do świadczeń emerytalnych po byłym małżonku uprawnione są osoby, których związek przetrwał minimum 10 lat. Minimalny wiek uprawniający do zgłoszenia się po świadczenia od „ex” to 62 lata- w przypadku emerytur lub 60 lat dla wdowy lub wdowca.

Aby zainicjować pobieranie emerytury z tytułu pracy rozwiedzionego małżonka, nie trzeba czekać, aby on sam zaczął pobierać świadczenia.  Warunkiem jest jednak jego kwalifikacja wiekowa (musi skończyć minimum 62 lata), a od rozwodu muszą upłynąć 2 lata. Jeśli „ex” pobiera już swoją emeryturę, dwuletni okres oczekiwania nie jest konieczny. Jeśli były małżonek jest młodszy od ciebie i nie osiągnął jeszcze 62 lat, możesz zacząć pobierać wcześniejszą emeryturę z tytułu swoich własnych zarobków, a następnie, z chwilą spełnienia przez byłego partnera wymaganych warunków, zamienić świadczenie własne na małżeńskie. Oczywiście, jest to tylko wtedy uzasadnione, jeśli jego/jej częściowe świadczenie będzie wyższe niż 100% twojego.

Maksymalna kwota świadczenia emerytalnego po byłym małżonku to 50% wysokości świadczenia, pod warunkiem, że obydwie osoby osiągnęły swój pełen wiek emerytalny. Dla osób młodszych będą one odpowiednio zredukowane. Natomiast świadczenia wypłacane dla wdowca lub wdowy to nawet 100% wymiaru emerytury. W każdym przypadku, kwota ta będzie zredukowana, jeśli ubiegająca się osoba nie osiągnęła jeszcze swojego pełnego wieku emerytalnego. Świadczenia dla wdowy lub wdowca nie przepadną wraz z kolejnym ożenkiem, pod warunkiem, że nie wstąpi się w nowy związek przed 60 rokiem życia.  Trochę inaczej wygląda to dla rozwodników, ponieważ, jeśli pobiera się świadczenia emerytalne z tytułu pracy rozwiedzionego i żyjącego małżonka, z chwilą zawarcia nowego związku traci się do nich prawo.

Nie ma obawy, że jeśli zaczniemy pobierać świadczenia po „ex”, wpłynie to negatywnie na wysokość jego własnych przyszłych lub obecnych świadczeń. Ex-małżonek nie musi się dzielić swoją emeryturą, ani martwić, że nie będzie ona dostępna dla obecnej czy przyszłej żony/męża. Do świadczeń małżeńskich mają prawo zarówno byli, jak i obecni partnerzy, nawet jeśli w życiu było ich kilku. Obecni partnerzy mogą ubiegać się o przysługujące im świadczenie po roku od zawarcia małżeństwa. I uwaga: każda osoba musi wystąpić z wnioskiem o świadczenia  małżeńskie we własnym imieniu – nie można tego obowiązku powierzyć swojemu obecnemu ani byłemu partnerowi. 

Mirosława Skowrońska

slawkatransl@gmail.com

A*B*C Imigranta – Informacje Praktyczne

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych we wrześniu 2020

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         07/22/2015

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                 08/01/2020

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  05/01/2016

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    06/01/2009

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                        09/15/2007

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2020-09-10

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.