PLUS

Baner

Szkoła dla wszystkich

Szkoła dla wszystkich

Każdej jesieni całkiem liczna grupa dzieci w wieku szkolnym w New Jersey spotyka się z odmową przyjęcia do szkoły publicznej z powodu nieporozumień w sprawie miejsca zamieszkania.

Często jest to decyzja krzywdząca, która wynika z faktu, że rodzice albo opiekunowie nie są w stanie przedstawić odpowiednich dowodów na potwierdzenie ich adresu.

Powodem może być fakt, że nie posiadają oficjalnej umowy o wynajem mieszkania albo rachunków za gaz i światło, czy telefon. Czasem podstawą do odmowy jest też status imigracyjny dziecka, a to akurat jest niesłuszne i niezgodne z prawem.

Otóż, prawo stanu New Jersey przewiduje wolny dostęp do edukacji w szkołach publicznych dla wszystkich dzieci w wieku od 5 do 20 lat. Dzieci te mają prawo uczęszczać do szkół publicznych w rejonie, w którym mieszkają. Prawo to obejmuje również dzieci bez legalnego statusu w USA. W pewnych sytuacjach do szkół publicznych można zapisać dzieci młodsze niż 5 lat i starsze niż 20. Dotyczy to dzieci z ułomnością i wymagających specjalnej opieki.

Prawo do bezpłatnej edukacji w 12-letnim systemie szkolnym w stanie New Jersey zostało wprowadzone decyzją Sądu Najwyższego w roku 1982. Decyzja ta objęła wręcz obowiązkiem szkolnym wszystkie dzieci mieszkające w stanie New Jersey w wieku od 6 do 16 lat. W tym wypadku nielegalny status dziecka nie ma znaczenia. Do szkoły chodzić trzeba, a uchylanie się od tego obowiązku ma konsekwencje prawne. Aby się uczyć, dziecko nie potrzebuje wizy studenckiej (F-1).

Aby zostać przyjętym do danej szkoły publicznej, warunkiem nie do pokonania jest rejonizacja.

O tym, do której szkoły można zapisać dziecko decyduje adres zamieszkania jego rodziców, albo opiekunów. Jeśli dziecko mieszka w innym rejonie, musi być tam osoba, która oświadczy, że dziecko jest na jej utrzymaniu, i że osoba ta nie otrzymuje za to żadnego finansowego wynagrodzenia. Taki uczeń nazywa się „affidavit student”.

Szkoła nie ma prawa żądać dokumentów potwierdzających status imigracyjny dziecka, ani wymagać, aby dziecko lub jego rodzice posiadali numer Social Security. Szkoła nie ma też prawa przekazywać informacji o uczniu innym instytucjom, bez wiedzy i zgody jego rodziców lub opiekunów, czyli np. zgłosić je Urzędowi Imigracyjnemu.

Automatycznym powodem, dla którego uczeń może być usunięty z danej szkoły jest zmiana jego miejsca zamieszkania. W New Jersey szkoły utrzymują się w dużym stopniu z podatków zbieranych od mieszkańców danej miejscowości, a ci mają prawo bronić się przed „obcymi” zajmującymi szkolne ławki.  

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych we wrześniu 2016

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat - 09/15/2009

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów - 11/15/2014

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów -  02/01/2010

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami - 12/01/2004

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami - 10/08/2003

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2016-08-29

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.