PLUS

Baner

DACA powraca jak bumerang

DACA powraca jak bumerang

Ustawy DACA nie daje politykom spokoju i jej losy dyskutowane są w Kongresie od początku obecnej administracji. 24 sierpnia 2020r Urząd Imigracyjny opublikował bieżące przepisy dotyczące kontynuowania Ustawy.

Niedawno wygrana została kolejna batalia w interesie młodych imigrantów przybyłych do USA przed 15tym rokiem życia i DACA ciągle się „trzyma”.

Zgodnie z nowymi wytycznymi USCIS odrzuci wszystkie aplikacje I-821D, które ostatnio wpłynęły lub w przyszłości wpłyną od osób, które nigdy wcześniej nie ubiegały się o status DACA. Załączone opłaty również zostaną zwrócone.  Odrzucenie tych aplikacji w obecnym czasie nie oznacza, że nie będą one przyjęte w przyszłości, jeśli w prawie imigracyjnym powstanie taka możliwość. Urząd Imigracyjny zgadza się na przyjęcie aplikacji od osób, które kiedykolwiek w przeszłości ubiegały się i otrzymały status DACA, nawet, jeśli zaniedbały jego odnowienie. Najważniejszym benefitem związanym ze statusem DACA jest otrzymanie prawa do pracy i ochrony przed deportacją. Nowe przepisy pozwalają osobom, które teraz ponownie  będą składać aplikacje I-821D oraz I-756, na otrzymanie tych przywilejów tylko na jeden rok, w odróżnieniu od dotychczasowych dwóch lat. Jednak, jeśli ktoś już otrzymał prawo do pracy na okres dwóch lat i musi otrzymać duplikat tego dokumentu, bo np. go zgubił lub zniszczył, Urząd Imigracyjny uhonoruje dwuletni okres ważności. Nie można się za bardzo pospieszyć z wysłaniem aplikacji o odnowienie statusu DACA, ponieważ USCIS nie przyjmie aplikacji wysłanych wcześniej niż 150 przed upłynięciem ważności dokumentu. W zasadzie należy go odnowić w bardzo wąskim przedziale czasu – między 150 a 120 dni przed wygaśnięciem statusu.

Ogłoszone też zostały wytyczne dotyczące formularza I-131 Advance Parole – czyli pozwolenia na tymczasowe opuszczenie Stanów Zjednoczonych. Takie pozwolenie mogą otrzymać tylko te osoby, które mają bardzo pilną potrzebę wyjazdu z USA z powodów humanitarnych lub bardzo ważnych spraw natury publicznej. Pomimo, że USCIS nie unieważni wcześniej wystawionych dokumentów, jeśli nie ma uzasadnionych powodów, trzeba wiedzieć, że samo posiadanie dokumentu Advance Parole nie gwarantuje powrotu do Stanów Zjednoczonych, ponieważ ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje oficer imigracyjny podczas kontroli granicznej.

Samo wydanie dokumentu Advance Parole nie jest procedurą automatyczną, ponieważ Urząd Imigracyjny rozpatruje podania indywidualnie i ocenia przedstawione argumenty pod kątem ich ważności. Przykładem powodu do otrzymania prawa do tymczasowego wyjazdu poza USA może być ważna potrzeba medyczna imigranta lub członka jego rodziny, lub konieczność zaopiekowania się dzieckiem lub najbliższym krewnym.

Podsumowując: jeśli w przeszłości otrzymałeś świadczenia z ustawy DACA, masz prawo je odnowić. Dla nowych aplikujących, droga jest niestety, zamknięta.

Mirosława Skowrońska

slawkatransl@gmail.com

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych we wrześniu 2020

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         07/22/2015

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                 08/01/2020

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  05/01/2016

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    06/01/2009

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                        09/15/2007

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2020-09-03

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.