PLUS

Baner

Najświeższe wiadomości w sprawie „Public Charge”

Najświeższe wiadomości  w sprawie „Public Charge”

W poniedziałek 24 lutego 2020 r. Department of Homeland Security wprowadził w życie kryterium tzw. ciężaru społecznego w procesie przyznawania wiz imigracyjnych i zielonych kart.

Po długich debatach i publicznych dyskusjach Kongres usankcjonował przepis, na podstawie którego DHS ma prawo oceniać imigranta pod kątem jego zdolności do samodzielnej egzystencji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Od 24 lutego 2020 r. Urząd Imigracyjny będzie miał możliwość odrzucić aplikację o stały pobyt, przedłużenie wizy tymczasowej lub zamianę na wizę studencką, jeśli uzna, że imigrant stwarza zagrożenie, że stanie się tzw. ciężarem społecznym. Czynniki wpływające na ocenę imigranta pod kątem samowystarczalności to jego wiek, stan zdrowia, sytuacja rodzinna, sytuacja finansowa, stan oszczędności, wykształcenie, znajomość angielskiego i przygotowanie zawodowe.

Kryterium niezależności i samowystarczalności to zasada stosowana w prawie imigracyjnym od samego początku istnienia Stanów Zjednoczonych, a od roku 1996 w myśl prawa federalnego wszyscy cudzoziemcy ubiegający się o pobyt tymczasowy lub stały muszą wykazać, że przebywając w USA, będą polegać albo na własnych środkach finansowych, na wsparciu rodziny, lub przyjaciół, zamiast korzystać z pomocy publicznej. Na poparcie takiej samowystarczalności przedstawia się np. zaświadczenie o zasobach finansowych, ofertę pracy przy sponsorowaniu pracowniczym lub Affidavit of Support (druk I-864) przy sponsorowaniu rodzinnym.

Obecnie, w ramach zaostrzonego rygoru, administracja prezydenta Trumpa odświeżyła regułę samowystarczalności i podniosła poprzeczkę na drodze do zielonej karty. Po 24 lutym 2020 r. ubiegający się o regulację statusu (Adjustment of Status) do petycji I-485 będą musieli dołączyć dodatkowy formularz imigracyjny: druk I-944 Declaration of Self-Sufficiency (Deklaracja o Samowystarczalności). To samo dotyczy formularza I-539 – aplikacji o przedłużenie wizy turystycznej lub zmiany statusu.

Celem druku I-944, który składa się z 18 stron, jest ewaluacja imigranta pod kątem jego sytuacji rodzinnej, finansowej, wykształcenia i przygotowania zawodowego. Służy on również do otrzymania informacji czy osoba korzystała w przeszłości z programów pomocowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Ponieważ Urząd Imigracyjny nie będzie brał pod uwagę świadczeń otrzymywanych przed 24 lutego 2020, więc w najbliższym czasie nie należy się spodziewać, że informacje zawarte w formularzu I-944 wpłyną na decyzję Urzędu Imigracyjnego w sprawie bieżących aplikacji. Prawo imigracyjne nie działa, bowiem wstecz. Formularz I-944 nie zwalnia od wymogu złożenia Affidavit of Support, ale jest to jeszcze jedna „kłoda” na drodze do zielonej karty.

Kryterium ciężaru społecznego nie jest stosowane wobec imigrantów ubiegających się o stały pobyt w kategorii uchodźców, ubiegających się o azyl, imigrantów spod ustawy VAWA, oraz ustawy U i T.

Mirosława Skowrońska

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2020-03-24

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.