PLUS

Baner

Czy Medicaid zabierze nasz dom?

Czy Medicaid zabierze nasz dom?

Osoby, które ubiegają się lub już otrzymują ubezpieczenie medyczne Medicaid subsydiowane przez budżet federalny i budżety stanowe, otrzymują pamflet z powiadomieniem o prawie tzw. Estate Recovery, czyli prawie do zajęcia spadku. Co to takiego

Zgodnie z prawem federalnym i prawem poszczególnych stanów, Urząd DMAHS (Division of Medical Assistance and Heallth Services) odpowiedzialny za Medicaid, w niektórych przypadkach ma prawo ubiegać się o odzyskanie swoich „strat”, czyli poniesionych kosztów na opiekę i usługi medyczne dla pewnej grupy osób. Konkretnie, przepis ten dotyczy osób, które objęte były i korzystały z programu Medicaid po 55 roku życia. Na mocy prawa o Estate Recovery DMHAS ma wręcz obowiązek upomnieć się o zwrot poniesionych kosztów po śmierci klienta korzystającego z Medicaid, a źródłem dostępnych do tego środków jest pozostawiona przez osobę zmarłą masa spadkowa, czyli Estate. Niestety, kwoty, o które agencja upomni się po śmieci klienta, mogą być wręcz astronomiczne, ponieważ składają się na nie zarówno koszty leczenia, jak i koszt opieki w nad chorym w domach opieki lub hospicjach utrzymywanych przez fundusze Medicaid.

Kogo bezpośrednio dotyczy to prawo i czy pozostali przy życiu członkowie rodziny osoby, która korzystała z Medicaid powinni pożegnać się z jakimkolwiek spadkiem?

Prawo Estate Recovery stosowane jest wobec tylko tych klientów Medicaid, którzy w chwili śmierci nie posiadali współmałżonka lub dzieci poniżej 21 lat, albo dzieci niepełnosprawnych. Stan również nie ma prawa do przejęcia spadku, jeśli pozostawiony majątek stanowi jedyne źródło utrzymania dla jednego lub więcej spadkobierców. Jeśli na część masy spadkowej po zmarłym składa się dom, a był on w chwili śmierci zmarłego głównym miejscem zamieszkania jego i jego rodziny, stan nie ma prawa zażądać eksmisji i przejąć nieruchomości. Agencja może obciążyć nieruchomość na przyszłość nakazem zajęcia (nałożyć tzw. lien), ale nie wyegzekwuje go do momentu, kiedy nieruchomość zostanie sprzedana lub opuszczona przez członków rodziny. Stan nie może dochodzić swoich roszczeń, jeśli w domu pozostaje małżonek lub dziecko zmarłego – niepełnoletnie lub niepełnosprawne, aż do momentu, kiedy warunki te ulegają zmianie.

Co jeszcze składa się na majątek po osobie zmarłej? Jest to dom lub udział we własności domu, konta bankowe (indywidualne lub wspólne), fundusze powiernicze, konta emerytalne lub inwestycyjne, papiery wartościowe i majątek osobisty.

„Estate Recovery” nie dotyczy wypłaty świadczeń pochodzących z polis ubezpieczeniowych na życie. Te świadczenia uważane są za wyłączny majątek beneficjentów, jeśli jednak śmierć beneficjenta poprzedziła śmierć ubezpieczonego, spadkobiercą staje się Estate, czyli masa spadkowa i Medicaid ma prawo upomnieć się o te fundusze. Ta sama reguła dotyczy kont typu „annuity”.

Czy agencja DMAHS zażąda Estate Recovery natychmiast po śmierci klienta Medicaid?

Osoba lub instytucja upoważniona do zarządzania masą spadkową klienta Medicaid ma obowiązek skontaktować się z DMAHS jak najszybciej po jego śmierci, a agencja w ciągu 90 dni wyda decyzję w sprawie Estate Recovery. Pierwszeństwo do spłaty długu przysługuje zakładom pogrzebowym i instytucji Publicznego Opiekuna Prawnego nad osobami starszymi (Office of Public Guardian), jeśli zmarły znajdował się pod jej opieką. DMAHS jest następna w kolejce, ale równorzędnie z Urzędem Skarbowym i innymi wierzycielami.

 

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w maju 2019

Pierwsza preferencja:
Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat 01/08/2012

Druga preferencja:
A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów 05/15/2017
B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów 02/01/2013 

Trzecia preferencja:
Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami 11/08/2006

Czwarta preferencja:
Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami: 02/15/2006

Mirosława Skowrońska


Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2019-05-06

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.