PLUS

Baner

Nieobecny - usprawiedliwiony

Nieobecny - usprawiedliwiony

Rozmowa, czyli tzw. interview w Urzędzie Imigracyjnym jest wymaganym elementem procesu imigracyjnego i w związku z tym, niestawienie się na wyznaczone spotkanie spowoduje poważne konsekwencje.

Jeśli oczekujesz w Stanach Zjednoczonych na zieloną kartę po złożeniu aplikacji I-485, albo na obywatelstwo po złożeniu formy N-400, zakończeniem tego procesu będzie tzw. interview, czyli osobista rozmowa z oficerem imigracyjnym. USCIS nie może podjąć decyzji w sprawie uregulowania statusu i przyznania zielonej karty osobie, ani też zaakceptować aplikacji na obywatelstwo, bez przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa, czyli tzw. interview w Urzędzie Imigracyjnym jest wymaganym elementem procesu imigracyjnego i w związku z tym, niestawienie się na wyznaczone spotkanie spowoduje poważne konsekwencje. Zdarza się, że z powodów od nas niezależnych nie pojawimy się na rozmowie i nie zawiadomimy o tym Urzędu Imigracyjnego. Prawo imigracyjne stanowi, że w wyniku twojej nieobecności lub nieobecności innych osób, np. twojego imigracyjnego sponsora w Urzędzie Imigracyjnym na rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie, oficer imigracyjny może negatywnie rozpatrzyć twoją aplikację i nadać jej status zaniechania lub porzucenia. Taka decyzja prowadzi w konsekwencji do administracyjnego zamknięcia sprawy. Decyzja o administracyjnym zamknięciu sprawy zostanie wysłana pocztą na adres, który znajduje się w posiadaniu Urzędu Imigracyjnego. Jeśli tak się stanie, nie można będzie złożyć odwołania od tej decyzji. Nie wszystko jednak stracone, ponieważ, można złożyć podanie o ponowne otwarcie sprawy (reopen) i przedstawić okoliczności, które uniemożliwiły przyjście na wyznaczoną rozmowę. Aby nie stracić wniesionej opłaty i złożonej aplikacji, trzeba zwrócić się w formie pisemnej o ponowne otwarcie sprawy w ciągu roku od jej zamknięcia przez Urząd Imigracyjny.  

Urząd Imigracyjny pozwala na przełożenie terminu wyznaczonego spotkania, jeśli wymagają tego ważne powody. O pozwolenie na zmianę terminu interview należy zwrócić się do Urzędu Imigracyjnego na piśmie i uzasadnić prośbę. Ważne powody, które przekonają o konieczności przełożenia terminu to np. nagły wyjazd, sprawy rodzinne lub poważne problemy zdrowotne, albo inne okoliczności, które są poza naszą kontrolą i na które nie jesteśmy w stanie wpłynąć. Dobrze umotywowana prośba może przekonać oficera imigracyjnego o szczególnych okolicznościach i powstrzymać od odrzucenia aplikacji.

Jeśli po złożeniu aplikacji na obywatelstwo nie możemy stawić się na pierwszej rozmowie i nie zawiadomimy o tym fakcie Urzędu Imigracyjnego w okresie 30 dni przed wyznaczonym terminem, to zgodnie z paragrafem 8 CFR 335.6 (Code of Federal Regulations) aplikacja zostanie administracyjnie zamknięta. Brak obecności na rozmowie będzie potraktowany, jako rezygnacja, czyli wyżej wspomniane zaniechanie aplikacji. Nie możemy liczyć na to, że Urząd Imigracyjny potraktuje naszą nieusprawiedliwioną nieobecność na pierwszej rozmowie, jako niezaliczenie egzaminu i wezwie nas na drugie interview do tzw. „poprawki”. W takiej sytuacji jedynym wyjściem będzie złożenie nowej aplikację wraz z opłatą.

Miroslawa Skowronska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w KWIETNIU 2018

Pierwsza preferencja:
Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat  - 04/08/2011
Druga preferencja:
A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów - 05/01/2016
B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów - 04/08/2011 
Trzecia preferencja:
Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami - 01/08/2006
Czwarta preferencja:
Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami - 09/15/2004

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2018-04-09

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.