PLUS

Baner

O wyłączeniach

O wyłączeniach

czyli, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a więc sytuacje w których firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania z polisy jest tematem bardzo często niedocenianym przez klientów.Tymczasem często zdarza się, że kruczki zawarte w naszej polisie mają niebagatelne znaczenie przy likwidacji ewentualnej szkody.

Przez zakupem polisy czy to na nieruchomość, samochód, czy inny element majątku, kupujący zawsze powinien obowiązkowo zapoznać się warunkami umowy. Jednym z kluczowych elementów naszej polisy, na który powinniśmy zwracać uwagę, jest część dotycząca wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wyłączenia to takie sytuacje, w którym firma ubezpieczeniowa nie będzie poczuwać się do odpowiedzialności i odmówi wypłaty świadczenia z tytułu konsekwencji określonych szkód, co jasno i wyraźnie zaznaczyła w podpisanej przez nas umowie.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela występują w każdej umowie ubezpieczeniowej. Nawet niezwykle atrakcyjne polisy czyli tzw. „od wszystkich ryzyk”, zawierają własną listę wyłączeń. Mogą one dotyczyć np. działań umyślnych, rażących zaniedbań ze strony ubezpieczonego, katastrof naturalnych (np. działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, powodzi, zamieszek, aktów  terroryzmu) czy np. naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia.

Bywa, że ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania, tłumacząc swoją decyzję niską wartością szkody. Większość towarzystw stosuje tzw. franszyzę integralną, a więc przed podpisaniem umowy wymaga określenia kwoty, do wysokości której zakład ubezpieczeń nie odpowiada za powstałą szkodę (jest to tzw. deductible). Dopiero w momencie, gdy wartość szkody przekracza wysokość franszyzy integralnej, ubezpieczyciel wypłaca już całe należne odszkodowanie.

Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania jeśli uzna, że szkoda jest wynikiem poważnych zaniedbań np. przy zalaniu mieszkania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, gdy ubezpieczony nie zamknął okien, drzwi i nie zabezpieczył innych otworów lub gdy doszło do uszkodzeń z racji braku należytej konserwacji urządzeń i instalacji, w momencie kiedy było to obowiązkiem ubezpieczonego. Podobne sytuacje mogą mieć miejsce, gdy ubezpieczony nie dostosuje się do zaleceń wydanych np. po przeprowadzeniu inspekcji domu. Niedopełnienie przez ubezpieczonego swoich zobowiązań może także dotyczyć = nieopłacenia składki, zwłoki z zapłatą za ubezpieczenie czy podania fałszywych informacji bądź ich zatajenia.

W przypadku polisy samochodowej, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania np. w sytuacji, gdy ubezpieczony nie wykazał szkody w sposób przewidziany w umowie lub gdy została wyrządzona umyślnie przez ubezpieczonego (lub osobę mu najbliższą). Popularnym wyłączeniem jest także tzw. driver exclusion – czyli obostrzenia dotyczące konkretnych osób. Przykładowo, klienci chcąc zaoszczędzić na składce wyłączają z ubezpieczenia osobę niepełnoletnią. Problemy mogą pojawić się także w sytuacji, gdy szkodę spowoduje osoba nie wyszczególniona na polisie jako kierowca. Wielu klientów często zastanawia się, czy towarzystwo nie wypłaci odszkodowania w sytuacji, gdy wypadek został spowodowany np. po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Otóż, okazuje się, że większość polis odpowiedzalności cywilnej (liability) chroni nas przed tego typu sytuacjami, niemniej jednak zawsze dobrze jest upewnić się o tym, sprawdzając wyłączenia z ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela nie zawsze zamyka drogę do uzyskania tego świadczenia. Od wielu decyzji warto się odwołać, a gdy istnieje taka konieczność – nawet skierować sprawę na drogę sądową.Czasem odmowa ubezpieczenie może być spowodowana niedopełnieniem pewnych formalności. Dobrze zatem pamiętać, że w celu wzruszenia stanowiska ubezpieczyciela i wykazania jego odpowiedzialności za szkodę zawsze należy gromadzić odpowiednią dokumentację np. z miejsca zdarzenia, która będzie potwierdzeniem okoliczności powstania szkody.

W Greenpoint Insurance służymy radą i doświadczeniem. W każdym jednym przypadku dokładnie informujemy klienta o zakupowanym produkcie. Jednym z naszych dodatkowych atutów jest to, iż prosperujemy na rynku w Nowym Jorku już wiele lat, jesteśmy ściśle związani z Greenpointem i doskonale znamy Państwa potrzeby. To wieloletnie doświadczenie pozwala nam tworzyć bardzo atrakcyjne oferty ubezpieczeń dla Państwa. naszej agencji oferujemy szeroki pakiet ubezpieczeń począwszy od samochodowych, biznesowych, domowych, po ubezpieczenia dla kontraktorów, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, świadczenia pracownicze workers' compensation, polisy na budowę domu, ubezpieczenia pustostanów, a kończąc na polisach turystycznych oraz na zdrowie  i życie. Nasza licencja obejmuje Nowy Jork, New Jersey i Pensylwanię. Dlatego też jeśli chcą Państwo szybko i sprawnie uzyskać dobre ubezpieczenie prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306. Pamiętajcie także Państwo, o możliwości zadawania pytań bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.

Marcin Luc

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2017-07-17

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.