PLUS

Baner

HSA – Zdrowotne Konto Oszczędnościowe

HSA – Zdrowotne Konto Oszczędnościowe

HSA, czyli Zdrowotne Konto Oszczędnościowe działa podobnie jak IRA. Wpłaty na konto są odpisem podatkowym.

Koszt opieki medycznej i składek na ubezpieczenie zdrowotne ciągle wzrasta, konsumenci mają więc silną motywację do oszczędzania pieniędzy, gdzie się tylko da. Dlatego też ostatnimi czasy konta HSA zyskują na popularności. Usługi medyczne jak wiemy są drogie i raczej tanieć nie będą. Jest jednak sposób, aby płacić mniej za health insurance. Jest to HSA, czyli Health Savings Account, ułatwiający osobom ubezpieczonym zmianę drogich polis na tańsze.

Co to jest Health Savings Account?

Health Savings Account (HSA), czyli Zdrowotne Konto Oszczędnościowe jest uprzywilejowanym podatkowo kontem, które jest dostępne dla pracowników mających w pracy ubezpieczenie zdrowotne o dużym udziale własnym (deductible), zwanym po angielsku High Deductible Health Plan. Krótko mówiąc, jest to połączenie ubezpieczenia medycznego z wysokim “deductible” z kontem oszczędnościowym, na które ubezpieczona osoba wpłaca pieniądze przeznaczone na pokrywanie kosztów opieki medycznej.

Pieniądze wpłacane na konto są tax deductible, czyli stanowią odpis podatkowy od dochodu. Pieniądze wybierane z konta, a użyte na pokrycie dozwolonych wydatków medycznych - Qualified Medical Expenses - są tax free, czyli też nie podlegają opodatkowaniu.

HSA działa podobnie jak IRA. Wpłaty na konto są odpisem podatkowym. Warto pomyśleć nad założeniem HSA (jeżeli jest to możliwe), bo zanim zaczniemy korzystać z pieniędzy odłożonych na konto emerytalne IRA, istnieje duża szansa, że będziemy potrzebowali pokryć koszta medyczne.

Pieniądze wpłacane na HSA mogą pochodzić między innymi z oszczędności powstających przy wykupieniu taniej polisy z wysokim deductible, która w porównaniu z polisą z niskim deductible jest znacznie, czasem nawet o kilkadziesiąt procent tańsza.

Niewykorzystane w danym roku sumy pozostają na koncie i kwota się zwiększa. Mało tego, przyrost kapitału także nie podlega opodatkowaniu. Wypłacanie pieniędzy na cele nie związane z pokrywaniem kosztów medycznych jest dozwolone, lecz trzeba zapłacić karę, która wynosi 20% w przypadku gdy wypłata zostanie dokonana przed osiągnięciem wieku 65 lat.

Kto może założyć HSA?

Założyć konto może każdy, w wieku do 65 roku życia, kto posiada polisę zakwalifikowaną jako High Deductible Health Plan (HDHP). Polisa może być prywatna - wykupiona przez osobę, rodzinę lub grupowa w miejscu pracy.

Pamiętajmy jednak, że konto HSA może założyć osoba, która nie ma innego ubezpieczenia zdrowotnego ani Medicare.

Wpłacać na konto HSA mogą osoby trzecie, na przykład rodzice pełnoletnim dzieciom uprawnionym do posiadania HSA, lub vice versa. Nie ma ograniczeń co do wysokości zarobków właściciela HSA i formy dochodu, z którego pochodzą wpłaty na HSA. Mogą to być zarobki z pracy, zyski z inwestycji, dywidendy, itp. Kont HSA nie mogą zakładać dzieci, a także osoby, które są na cudzym utrzymaniu i jako takie występują na jego rozliczeniu podatkowym.

Co to jest HDHP?

HDHP, czyli High Deductible Health Plan jest to ubezpieczenie medyczne z wysokim deductible, spełniające warunki ustalone przez prawo z dnia 18 sierpnia 2004. Może to być polisa typu: HMO, PPO lub Indemnity. Polisa dla jednej osoby - tzw. Self Only HDHP w 2017 roku musi mieć deductible nie mniejsze niż $1,300, a out of pocket, czyli deductible i co-insurance razem nie większe niż $6,550. Polisa dla rodziny natomiast musi mieć deductible nie mniejsze niż $2,600 i out of pocket nie większe niż $13,100. Kwoty te mogą być przekroczone, gdyby korzystało się z non-network providers, czyli lekarzy i szpitali nie należących do sieci usługodawców medycznych, np. PPO. Limity deductible będą co roku wzrastały według ustalonego przez prawo indeksu inflacyjnego.

Po pokryciu przez ubezpieczonego rachunków do wysokości deductible polisa płaci w całości lub częściowo (gdy istnieje co-insurance - np. 80/20 z $5,000, kiedy to ubezpieczenie płaci 80%, a ubezpieczony 20%), resztę rachunków polisa pokrywa w 100%, aż do wyczerpania limitu, np. $5,000,000. Prawo zezwala, aby koszty badań i świadczeń prewencyjnych, takich jak badania okresowe, szczepienia, badania prenatalne, opieka medyczna dla niemowląt, itp. polisa kryła na bazie first dollar coverage, czyli bez deductible. Koszty leków mogą być pokrywane przez kompanie po przekroczeniu przez ubezpieczonego limitów deductible. Gdy zaistnieją wydatki medyczne w danym roku i ubezpieczony będzie musiał pewne kwoty zapłacić sam, pieniądze na ten cel może wybrać z HSA. Jeżeli w danym roku wydatków medycznych nie będzie miał lub będą one mniejsze niż stan konta, to niewykorzystane pieniądze pozostaną na HSA.

Co to są Qualified Medical Expenses?

Są to wydatki na usługi medyczne, za które posiadacz HSA może płacić pieniędzmi pochodzącymi z HSA. Są to kwoty płacone za: wizyty w gabinecie, zabiegi prewencyjne, diagnozowanie i leczenie, lekarstwa, korzystanie z Medicare, opiekę nad obłożnie chorym. Co ciekawe, pieniędzmi z HSA można też opłacać składki za: ubezpieczenie Long Term Care, ubezpieczenie medyczne w okresie bycia bezrobotnym oraz ubezpieczenie medyczne podczas trwania COBRA. Dokładną listę QME zawiera publikacja IRS - 502. Pieniądze z HSA mogą być używane do płacenia za dozwolone wydatki medyczne nie tylko właściciela konta, ale także członków jego najbliższej rodziny, nawet jeżeli nie mają oni swojego HSA.

Ile można wpłacać na HSA?

Nie ma minimum. Maksymalnie, w 2017 roku osoba indywidualna może wpłacić do $3,400, a rodzina do $6,750 rocznie, nie więcej jednak niż deductible w HDHP (za 2016 było $3,350 i $6,750). Jeżeli np. deductible jest $1,500, maksymalna wpłata na konto nie będzie $3,400, lecz $1,500. Osoby powyżej 55 roku życia mogą dodatkowo zwiększyć kontrybucje o tzw. catch up provision. W roku 2016 jest to $1,000. Gdy pracodawca partycypuje we wpłatach na konto HSA, połączone kontrybucje jego i pracownika w danym roku nie mogą przekroczyć powyższych limitów

Do kiedy można wpłacać, aby mieć odpisy podatkowe za dany rok?

Wpłat na HSA można dokonywać do końca okresu rozliczeniowego, czyli za rok 2016 do 15 kwietnia 2017 roku. Dokonane do tego czasu wpłaty obniżają podatki za rok ubiegły. Aby wpłacić i odpisać całą kwotę dozwoloną przez prawo, wymagane jest posiadanie HDHP i HSA przez cały rok podatkowy (za rok 2016 wystarczy mieć tylko HDHP). Jeżeli istniało ono krócej, wpłaty i odpisy bedą pro-rata, czyli częściowe.

Czy posiadacz HSA może mieć inne niż HDHP ubezpieczenie medyczne?

Nie, nie można mieć. Posiadanie drugiego ubezpieczenia uniemożliwia wpłacanie pieniędzy na HSA. Na przykład: w momencie przejścia na Medicare traci się prawo do kontrybucji. Prawo zezwala jednak na posiadanie polis takich jak: dentystyczne, wypadkowe, okulistyczne, pokrywające koszt opieki nad osobą obłożnie chorą (long term care) lub płacące dochód dla niezdolnych do pracy (disability income). Można też mieć polisę ograniczoną do określonych chorób lub płacącą ustalone kwoty za każdy dzień pobytu w szpitalu. Bycie ubezpieczonym w pracy przez Workers Compensation także nie jest traktowane jako posiadanie drugiej polisy.

Czy można założyć prywatne HSA, gdy się ma ubezpieczenie grupowe w pracy?

Nie, zgodnie z zasadą, że można mieć tylko jedno ubezpieczenie. Można jednak poprosić swojego pracodawcę o zmianę polisy grupowej i umożliwienie pracownikom wykupienia polisy HDHP i założenia HSA. Nowa polisa będzie znacznie tańsza, tak więc pracodawca i pracownicy będą oszczędzać płacąc niższe składki. Pracodawca może wpłacać na HSA pracowników część lub całość oszczędności na składkach jako dodatkowe wynagrodzenie. Pracodawcy odpisują kontrybucje od podatków. Pieniądze wpłacone przez pracodawcę nie powiększają zarobków pracownika i nie podlegają opodatkowaniu. W wypadku zmiany zatrudnienia pieniądze pozostają na koncie pracownika. Gdy pracownik będzie miał wydatki na opiekę medyczną, będzie miał do dyspozycji pieniądze ze swojego HSA. Jeżeli wydatków miał nie będzie lub będą niewielkie, to całość lub część wpłaconych pieniędzy pozostanie na jego HSA i będzie mógł je użyć w przyszłości.

Gdzie założyć HSA?

Firmy ubezpieczeniowe, które oferują polisy typu HDHP z reguły oferują konto oszczędnościowe HSA wraz z ubezpieczeniem HDHP. Niektóre firmy oferują tylko ubezpieczenie, a konto trzeba założyć w niezależnej, uprawnionej przez IRS instytucji, która jako trustee, zajmie się pomnażaniem pieniędzy, administracją wypłat z konta, raportowaniem do IRS. Dla wygody klientów większość kont HSA oferuje karty debetowe lub czeki, którymi ubezpieczony płaci za usługi medyczne.

Jak pomnażane są pieniądze na koncie HSA?

Do wyboru są konta oferujące gwarantowane tempo wzrostu oraz konta inwestujące w niegwarantowane instrumenty finasowe, jak np. akcje, obligacje, fundusze powiernicze, itp. Można korzystać z takich samych instrumentów finansowaych jak w przypadku kont IRA. Ryzyko inwestycyjne i tempo przyrostu kapitału na koncie HSA zależy od instrumentów finansowych stosowanych przez dane HSA.

Powszechnie uważa się, że kiedy ubezpieczony sam płaci rachunki medyczne, więcej dba o swoje zdrowie, mniej ryzykuje i bardziej zależy mu na tym, aby usługi medyczne były świadczone wtedy, gdy są potrzebne oraz aby były skuteczne i niedrogie. Zaangażowanie się posiadaczy HSA w ochronę swojego zdrowia i kontrolę systemu opieki medycznej może, nie tylko im, ale także całemu systemowi opieki medycznej wyjść na zdrowie. Istnieje nadzieja, że obecne szybkie tempo wzrostu kosztów opieki medycznej zostanie zahamowane właśnie dzięki kontom HSA.

Ulgi podatkowe

Po pierwsze, powinniśmy zrozumieć dokładnie, jak działają ulgi podatkowe, gdy mamy wydatki medyczne. Odliczenie od podatku tylko zmniejsza ilość dochodu, który podlega opodatkowaniu. Nie każdy dolar wydany może być odjęty od dochodu. Prawo podatkowe ustanawia pewne progi, które podatnik musi przekroczyć, aby móc dokonać odliczeń. Dobrze jest wiedzieć, że odliczać można tylko wydatki przekraczające 10% naszego dochodu brutto (dotyczy osób do 65 roku życia). I to tylko wtedy gdy łączna suma naszych odpisów przekraczać będzie standardowy odpis, który nam daje IRS.

Przykład 1: Małżeństwo zarabiające $75,000 wydało na cele medyczne sumę $4,500. Czyli, 10 procent z $75,000 to $7,500, co oznacza, że mąż z żoną zarabiający tą określoną sumę $75,000 mogą odliczyć wydatki medyczne dopiero wtedy, gdy przekroczą one sumę $7,500. W tym wypadku ich rachunki na $4,500 znajdują się poniżej tej kwoty i nie mogą być zgłoszone w celach otrzymania ulg podatkowych.

Przykład 2: Małżeństwo zarabiające $75,000 wydało na cele medyczne sumę $9,500. Ponownie liczymy, 10 procent z $75,000 to $7,500. Małżeństwo będzie mogło odpisać sobie $2,000, ale tylko wtedy jeżeli łącznie będą mieli wszelkich wydatków na sumę powyżej $12,600. Jeżeli nie, to powinni skorzystać ze standardowych odpisów ($12,600) i zapomnieć o wydatkach medycznych, ponieważ w tym wypadku one nic temu małżeństwu nie dają.

Często spotykam się z tą kwestią, że klienci skrupulatnie zbierają rachunki za wizytę u lekarza, za wykupienie lekarstwa czy jakieś tam prześwietlenie i przy rozliczeniu okazuje się, że nie jesteśmy w stanie wykorzystać tych sum do odpisów. Pamiętajmy, do rozliczenia federalnego mogą się kwalifikować wydatki medyczne powyżej 10% procent naszego dochodu lub 7.5%, jeżeli ukończyliśmy 65 lat.

Wracając jednak do HSA. Jak wyglądają odpisy medyczne w przypadku posiadania konta HSA?

Przykład 3: Małżeństwo zarabiające $75,000 wpłaciło na konto HSA $6,000 i wydało na cele medyczne sumę $4,500, płacąc czekiem z konta HSA. W tym przypadku , gdy ich deductible nie przekracza sumy wpłaconej na konto, mogą oni sobie odpisać od dochodu całe $6,000. Co ciekawe, opis ten przysługuje podatnikom niezależnie od tego czy wybrali odliczenia szczegółowe czy standardowe. Jeśli się kwalifikują, to mogą skorzystać z tej ulgi, nie bacząc na to, czy mają inne wydatki czy nie.

Jeżeli używamy wpłaty na HSA jako odpisu podatkowego, to nie możemy podawać wydatków medycznych, za które zapłaciliśmy z tego konta HSA. Mamy prawo skorzystać z tylko jednej ulgi.

Unikalne korzyści, jakie płyną z posiadania konta HSA sprawiają, że zainteresowanie tą formą ubezpieczenia medycznego jest już duże, a w miarę upływu czasu będzie jeszcze większe. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat w Stanach Zjednoczonych zostanie założonych około 40 milionów kont HSA. Wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami, a mam nadzieję, że także beneficjentami rewolucji w ubezpieczeniach medycznych w Ameryce.

Katarzyna Łagodzka-Ginsburg
Registered Tax Preparer
9 Village Square East
Clifton, NJ 07011
973-928-3839
k
atarzynalagodzka@gmail.com

Kategoria: Porady > Podatki

Data publikacji: 2017-03-30

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.