PLUS

Baner

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny

Według Child Support Standards Act lub potrzeb finansowy dziecka

W przeciwieństwie do USA, w Polsce Dzień Dziecka jest wielkim świętem, podczas którego czcimy nasze dzieci! W Dzień Dziecka, jako rodzice wyrażamy wobec naszych dzieci miłość i oddanie. Polscy rodzice są bardzo zaangażowani w wypełnianie ról rodzicielskich i wychowywanie dzieci. Nic zatem dziwnego, że jak dotąd władza rodzicielska oraz roszczenia alimentacyjne są jednymi z dwóch najbardziej zaciekłych przedmiotów sporu w toku spraw o rozwód lub separację rodzicielską (w sytuacji gdy rodzice nigdy nie zawarli  związku małżeńskiego).

Alimenty w Stanie Nowy Jork uregulowane są przez tzw. The Child Support Standards Act (w skrócie: CSSA). Stosownie do przepisów wyżej wymienionego aktu prawnego, rodzic, który nie wykonuje bezpośrednio władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, zobligowany jest do płacenia alimentów w wysokości 17 % swojego dochodu brutto na rzecz jednego dziecka, 25 % na rzecz dwojga dzieci i 29 % na rzecz trojga dzieci. Powyższe nie obejmuje obligatoryjnych, dodatkowych kosztów, jak na przykład niepokrywana opieka zdrowotna.  

The Child Support Standards Act (CSSA) nie dotyczy sytuacji, gdy istnieją dowody na to, że rodzic niesprawujący bezpośredniej/pierwszoplanowej opieki nad dzieckiem nie ujawnia wobec urzędu skarbowego wszystkich źródeł dochodów. Nieujawnione dochody mogą zostać wykazane na szereg sposobów, między innymi poprzez przedstawienie dowodów, z których wynika, że stopa życiowa takiego rodzica wykracza poza zadeklarowane dochody. Jedna z metod obejmuje zwykłe podsumowanie wszystkich wydatków rodzica zobowiązanego do alimentacji, takich jak czynsz, spłata kredytu hipotecznego, miesięczne koszty utrzymania, wyżywienie etc., a następnie ich porównanie z deklarowanym dochodem. Jeśli kwota wydatków na koszty utrzymania przekracza oficjalny dochód, mamy do czynienia z nieujawnieniem wszystkich dochodów. Istnieją także inne metody, ażeby wykazać nieujawnione dochody, które dodatkowo mogą powodować konsekwencje prawne wobec urzędu skarbowego. Zauważyć należy, że sędziowie rozpoznający sprawy o alimenty mają obowiązek zawiadomić właściwy urząd o stwierdzeniu, iż jedna ze stron posiada nieudokumentowane i nieujawnione dochody. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, małżonek który nie uczestniczył w ukrywaniu dochodów lub po prostu nie miał o tym wiedzy, otrzymuje swego rodzaju immunitet, co oznacza, że nie poniesie za to odpowiedzialności, jeśli spełnione zostaną warunki, tzw. “niewinnego małżonka”.

W stanie Nowy Jork alimenty należne są dziecku do czasu ukończenia 21 roku życia, jednakże obowiązek alimentacyjny rodzica może ulec zakończeniu wcześniej np. gdy dziecko zostanie powołane do służby wojskowej, zawrze związek małżeński bądź podejmie pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przed ukończeniem 21 roku życia. Na obowiązek alimentacyjny może mieć także wpływ fakt podjęcia studiów wyższych przez dziecko i uprzednie porozumienie rodziców co do podziału czy sposobu pokrywania kosztów czesnego. Opłacanie czesnego za naukę w szkole wyższej nie jest obowiązkowe zgodnie przepisami amerykańskiego prawa rodzinnego. W przeciwieństwie jednak do sytuacji w Polsce, koszt posłania dziecka na studia wyższe w USA jest bardzo wysoki. Dlatego też materia ta często poruszana jest w toku spraw rozwodowych, stanowi ona wówczas przedmiot dodatkowych negocjacji pomiędzy rodzicami, które kończą się zawarciem ugody bądź też rozstrzygnięciem Sądu.

Współdziałanie w zaspokajaniu potrzeb dziecka, które wymagane jest od rodzica bezpośrednio wykonującego władzę rodzicielską nad dzieckiem to również istotny aspekt spraw alimentacyjnych. Bardzo często zdarza się, że rodzic zobowiązany do alimentacji zarzuca rodzicowi, z którym pozostaje dziecko, iż przeznacza on alimenty na własne potrzeby, a nie dziecka. Z tego powodu wiele rodziców zobowiązanych do łożenia alimentów preferuje przesyłanie świadczenia bezpośrednio na rzecz dziecka, gdy osiągnie „odpowiedni” wiek. Celem wyjaśnienia rodzicom ich wątpliwości oraz celem przybliżenia tematu od strony prawnej,  powyższe zostanie opisane i wytłumaczone w następnym artykule.

       Joanna Ewa Nowokuński, Esq.

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2016-09-07

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.