PLUS

Baner

Medicare - otwarty okres rejestracji

Medicare - otwarty okres rejestracji

Czy jesteś zadowolony ze swojego programu ubezpieczeniowego, jaki wykupiłeś w ramach Medicare? Jeżeli nie, to zmienić go możesz w tzw. otwartym okresie rejestracji (Medicare open enrollment period) od 15 października do 7 grudnia każdego roku.

W tym czasie każda osoba, posiadająca ubezpieczenie zdrowotne dla seniorów Medicare, może zmienić swój posiadany plan ubezpieczenia. Co ważne, w tym czasie nie można się do Medicare zapisać po raz pierwszy, wolno tylko dokonać zmian w istniejącej polisie. Wyjaśniamy to bliżej.  

Przypomnienie: Kilka części Medicare

Do programu ubezpieczeniowego Medicare jest uprawniony każdy Amerykanin, który osiągnął 65 lat i jest w pełni ubezpieczony w systemie Social Security (bo przepracował legalnie co najmniej 40 kwartałów albo jest w związku małżeńskim z ubezpieczonym pracownikiem). Do Medicare kwalifikują się również osoby na rencie inwalidzkiej (Social Security Disability) po dwóch latach od rozpoczęcia pobierania tej renty. Specjalne zasady dotyczą ludzi śmiertelnie chorych. Uwaga: W niektórych sytuacjach osoba, która ukończyła 65 lat, może wykupić Medicare, nawet jeżeli nie wypracowała w Stanach 10 lat, co wyjaśniam szczegółowo w książce “Ubezpieczenie społeczne Social Security”. 

Medicare składa się z następujących części:

  • Część A - bezpłatne ubezpieczenie szpitalne.
  • Część B - płatne ubezpieczenie medyczne zapewniające leczenie ambulatoryjne (wizyty u lekarza, badania itp.)
  • Cześć D - płatna polisa na refundację wydatków za leki na receptę. 

Pakiety ubezpieczeniowe stanowiące połączenie części A i B, udostępniane przez prywatne spółdzielnie lekarskie nazywają się część C (Part C Medicare albo Medicare Advantage). Więcej przeczytać można w bezpłatnej broszurze pt. Medicare:http://www.ssa.gov/pubs/PO-05-10043.pdf

Odnawiasz obecny plan

Firma ubezpieczeniowa, gdzie masz wykupiony plan Medicare, co roku przed „otwartym” okresem, śle ci list z wyjaśnieniem twoich opcji. Przeważnie swój program możesz odnowić. Jeżeli twój program zostaje zamknięty, ubezpieczalnia da ci możliwość wyboru podobnego planu.

Aby zatrzymać dotychczasowy plan ubezpieczeniowy, albo wziąć podobny program sugerowany przez ubezpieczalnię, nie musisz czynić nic. Zostaniesz zapisany automatycznie, a pokrycie zacznie się od 1 stycznia następnego roku.

Gdy chcesz plan zmienić

Jeżeli chcesz zmienić plan Medicare, możesz wybrać inny na rok 2023. W otwartym okresie rejestracji możesz uczynić, co następuje:

  • zmienić oryginalne Medicare (część A i B) na Medicare Advantage (część C),
  • zamienić Medicare Advantage na oryginalne Medicare,
  • przenieść się z jednego programu Medicare Advantage na inny,
  • zapisać się, wypisać, albo zmienić część D.

W znalezieniu odpowiedniego programu pomoże Medicare Plan Finder w witrynie www.medicare.gov.  Należy tam wpisać numer swego kodu pocztowego, a na ekranie zobaczysz listę różnych programów z ich ceną i szczegółami. Jeżeli bierzesz leki, wpisz je, a komputer uwzględni polisę, która te lekarstwa pokrywa. Można zapisać się przez Internet. 

Czego w otwartym okresie rejestracji uczynić nie możesz, to zapisać się do Medicare po raz pierwszy.

Kiedy zapisać się do Medicare

Po raz pierwszy na Medicare można zapisać się tylko w określonym terminie. 

Wstępny okres zapisów (initial enrollment period) wynosi siedem miesięcy: miesiąc twoich 65-tych urodzin, trzy miesiące wcześniej i trzy miesiące potem. Dla odbiorców Social Security Disability Insurance (SSDI) wstępny okres zapisów zaczyna się w 24. miesiącu po rozpoczęciu pobierania renty inwalidzkiej.

Powszechny okres zapisów do Medicare (general enrollment period) zaczyna się 1 stycznia każdego roku i kończy 31 marca, a ubezpieczenie zaczyna przysługiwać dopiero od 1 lipca tego roku. W tym czasie każda osoba upoważniona do Medicare może się zapisać. Pamiętaj, że za każde 12 miesięcy, kiedy pozostawałeś bez ubezpieczenia, a byłeś do Medicare uprawniony, grozi ci kara w wysokości 10-procentowej permanentnej podwyżki składek (late enrollment penalty).  

Specjalny okres zapisów obowiązuje w czasie pierwszych 8 miesięcy po utracie medycznego ubezpieczenia zdrowotnego w pracy twojej lub małżonka (patrz https://www.ssa.gov/help/iClaim_medSEP.html).

Gdy potrzebujesz pomocy w płaceniu za Medicare

Jeżeli senior ma niskie przychody i niewielkie oszczędności, może dostać pomoc w ponoszeniu kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno składek Medicare jak i kosztów bieżących (współpłatność, współubezpieczenie, koszty podlegające odliczeniu).

Aż 8.3 miliona emerytów i rencistów w Stanach jest „dual eligible”, co oznacza, że kwalifikują się zarówno do Medicare, jak i Medicaid – państwowego ubezpieczenia dla ubogich. Osobom mającym przychód poniżej pewnego limitu, Medicaid dopłaca za świadczenia z Part B, a także płaci za leki nie objęte częścią D. W rezultacie beneficjenci tacy nie ponoszą żadnych kosztów na leczenie.

Wymogi kwalifikalności zależą od przepisów stanowych, a limit przychodu stanowi pewien procent federalnej granicy ubóstwa. Więcej: https://www.medicare.gov/people-like-me/extra-help/extra-help.html oraz https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility/.

Gdy masz ubezpieczenie z pracy

Jeżeli jesteś w stanie spoczynku, masz Medicare i ubezpieczenie zakładowe jako uzupełniające (secondary), to nic nie musisz czynić, chyba że pracodawca poinformował cię o zmianach. W takim przypadku porozmawiaj z działem kadr (Human Resources albo Benefit Department).

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  książek-poradników, m.in. książek pt. „Ubezpieczenie społeczne Social Security”, „Emerytura reemigranta w Polsce, podręcznik seniora wracającego do kraju”, „Amerykańskie emerytury”. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.compoczta@poradniksukces.com.

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2022-11-15

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.