PLUS

Baner

Jak upomnieć się o zaległe czeki stymulacyjne

Jak upomnieć się o zaległe czeki stymulacyjne

Do końca minionego roku Urząd Podatkowy (IRS) dokonał 175 milionów płatności z trzeciej pomocowej rundy o łącznej wartości ponad 400 miliardów dolarów.

Na swojej stronie internetowej IRS przypomina podatnikom, że mogą ubiegać się o wszelkie pozostałe środki stymulacyjne, do których są uprawnieni, ale których nie otrzymali. Warto wiedzieć, że należne pieniądze można jeszcze odzyskać.

Trzy płatności stymulacyjne

Przypomnijmy, że mamy za sobą trzy ustawy stymulacyjne, a każda dała nam różne kwoty na różnych warunkach. Pierwsza ustawa CARES z marca 2020 roku przyznała po 1,200 dol. na uprawnioną osobę, dwa razy tyle na małżeństwo oraz po 500 dol. na dziecko. Druga ustawa Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act of 2021, w skrócie zwana COVID Relief Act z grudnia 2020 roku, dała nam po 600 dol. na uprawnioną osobę w rodzinie. Najhojniejsza trzecia ustawa – American Rescue Plan Act (ARPA) z marca 2021 roku - rozdała po 1,400 dol. na każdą uprawnioną osobę w rodzinie. 

Economic Impact Payments (EIP) nie są przychodem i nie podlegają opodatkowaniu. Są to zaliczki na kredyt podatkowy na lata 2020 (EIP1, EIP2) i 2021 (EIP3).

Czy IRS wysłał ci zasiłek

Najpierw sprawdź, czy zasiłek stymulacyjny – Economic Impact Payment - został do ciebie wysłany. Oto jak sprawdzić kwotę otrzymanych płatności:

Zapoznaj się z zawiadomieniami, jakie IRS do ciebie wysłał.  Zawiadomienia IRS 1444, IRS 1444-B i IRS 1444-C pokazują, ile dostałeś tytułem pierwszego, drugiego i trzeciego zasiłku. 

Sprawdź swoje wyciągi bankowe, jeżeli twoje zwroty podatkowe deponowane były bezpośrednio na twoje konto w banku.  Wpłaty powinny być oznaczone jako „IRS TREAS 310” i mieć kod odpowiednio „TAXEIP1”, „TAXEIP2” lub „TAXEIP3” (trzecia wpłata).

Poproś o odpis ze swojego podatkowego konta w IRS. Posłuż się serwisem Get Transcript, https://www.irs.gov/individuals/get-transcript, albo zadzwoń pod numer 800-908-9946. Możesz też posłać formularz 4506-T, aby otrzymać odpis pocztą.

Otwórz konto na IRS.gov/account. Kwoty czeków stymulacyjnych można wyświetlić w zakładce Ewidencja podatkowa. Jeśli złożyłeś wniosek wspólnie ze współmałżonkiem, zobaczysz tylko połowę kwoty zasiłków. Twój współmałżonek będzie musiał zalogować się na swoje konto, aby zobaczyć drugą połowę stymulacyjnych płatności. Uwaga: Potrzebujesz mieć adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego, który zostanie sprawdzony w Mobile Number Database. Przykra niespodzianka: numerów z serwisów przedpłacanych nie ma w tej bazie danych. Oznacza to, że jeżeli korzystasz z planu takiej firmy jak Google Fi, Cricket, Metro, Mint, Boost Mobile, Verizon Prepaid – to są programy „prepaid” i IRS nie zweryfikuje twego numeru. Wtedy pozostaje pocztowa droga weryfikacji twojej tożsamości. Za parę tygodni dostaniesz list z IRS z tajemnym hasłem, przy pomocy zakończysz proces rejestracji. 

IRS podaje szczegółowe informacje na sieci: https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center

Nie każdy jest uprawniony

Stymulacyjne czeki nie należą się osobom zarabiającym powyżej ustalonego pułapu (patrz poniżej), tym będącym na utrzymaniu innych podatników (dependents) oraz cudzoziemcom i osobom bez numeru Social Security dobrego do pracy. Dobra zmiana: w trzeciej turze podatnik dostał czek na wszystkie osoby deklarowane jako będące na jego utrzymaniu, nie tylko dzieci do pewnego wieku. Na przykład, gdyby dorosły syn wpisał matkę jako jego „dependent”, to trzeci czek na nią dostanie (pierwszego i drugiego nie).

Masz za duży przychód

Każdy z trzech czeków powinien był być wypłacony w pełni osobom, które miały skorygowany przychód brutto (Adjusted Gross Income - AGI) poniżej 75,000 dol. rocznie, małżeństwom rozliczającym się razem o przychodzie - do150,000 dol. oraz głowom rodziny zarabiającym do 112,500 dol. Natomiast górny pułap wynosi odpowiednio:

  • w pierwszej rundzie: 99,000 dol. dla samotnych, 198,000 dla małżeństw,
  • w drugiej rundzie: 87,000 dol. dla samotnych i 174,000 dla małżeństw,
  • w trzeciej rundzie: 80,000 dol. i 160,000 dol.

Pomiędzy dolną a górną granicą przychodów płatności wyliczane są według ruchomej skali i znikają powyżej górnego pułapu. Jak widać, ktoś, kto dostał niewiele zredukowany czek pierwszy, a nawet drugi, czeku trzeciego mógł nie zobaczyć wcale. Znajdź na sieci „stimulus check calculator” i policz sam.

Nie posłałeś deklaracji za rok 2019 ani 2020 

IRS nie posłał zasiłku osobom, o których nie wiedział. Wypłacając czek #1 wiosną 2020 roku, IRS szukał twego rozliczenia za rok 2019, a gdy go jeszcze nie było - za rok 2018. Czek #2 był płacony w grudniu 2020 na podstawie zeznania za rok 2019, a czek #3 (w marcu 2021 roku) – na podstawie zeznania z roku 2020, a w razie jego braku – za rok 2019. Jeżeli IRS nie znalazł twej podatkowej deklaracji ani za rok 2019 ani za 2020, to o tobie po prostu nie wie.

Wyjątkiem są osoby otrzymujące federalne świadczenia: emeryturę, rentę inwalidzką, rodzinną od Administracji Social Security, zasiłek SSI, emeryturę weterańską (Veterans Pension) lub kolejową (Railroad Retirement), bo IRS wziął informacje od tych instytucji.   

IRS nie wie o twojej rodzinie 

Jeżeli nie słałeś zeznań podatkowych, to IRS nie wie o twojej żonie albo dziecku, które masz na utrzymaniu. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że emeryt pobierający świadczenia Social Security ma młodszą niepracująca żonę i przychody na tyle umiarkowane, że nie muszą rozliczać się z podatków. W takich okolicznościach IRS może nie wiedzieć o istnieniu żony, dzieci i zasiłku na te osoby nie posłać.

Żeby odzyskać należne wam pieniądze, rozliczcie się za zaległy rok 2020 i 2021. Podatku nie zapłacicie żadnego, a dostaniecie stymulacyjny zasiłek.

Po czek na niemowlę urodzone w roku 2021 zgłoś się teraz, na zeznaniu za rok 2021, a dostaniesz 1,400 dol.

Masz babcię na utrzymaniu

Pierwszy i drugi czek nie był wypłacony podatnikowi na starsze dzieci w wieku 17 lat i więcej oraz na starsze oraz osoby dorosłe na jego utrzymaniu. Natomiast trzecia ustawa stymulacyjna zmieniła przepisy i trzeci czek (po 1,400 dol.) należy się podatnikowi na wszystkie osoby na utrzymaniu. Jeżeli pomagasz swoim rodzicom, to może należeć ci się trzeci zasiłek.

Przypomnę, że starszy rodzic, dorosłe dziecko lub członek rodziny będący pod twoją opieką, może być uznany przez IRS za dependent, jeżeli spełnia warunek bliskiego pokrewieństwa, jest na twoim utrzymaniu (to znaczy pokrywasz większość jego życiowych kosztów) oraz nie miał w roku 2021 więcej niż 4,300 dol. dochodu brutto AGI. Zaznaczam, że dla umiarkowanie zarabiających świadczenia Social Security nie są do AGI dodawane.

Nie masz dobrego numeru Social Security 

Do stymulacyjnej pomocy nie sią uprawnione osoby bez legalnego statusu imigracyjnego, pracujące i rozliczające podatki na numer ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) albo numer Social Security „kupiony” czy nie do pracy (Social Security Number – SSN). W pierwszej rundzie dyskwalifikowana była cała rodzina, nawet osoby z dobrymi numerami i legalnym pobytem.

W drugiej i trzeciej rundzie było inaczej: zasiłek odmówiony został tylko osobie bez dobrego SSN, ale nie członkom rodziny mającym ważne numery. Zmiana ta została wprowadzona retroaktywnie i rodziny o mieszanym statusie mogły się ubiegać o wypłatę zaległego pierwszego zasiłku na rozliczeniu podatkowym za rok 2020. Jeżeli tego nie zrobiły, to powinny to zeznanie poprawić (posłać ammended tax return).

Bałagan w IRS

Wygląda na to, że IRS ma kłopoty z odróżnieniem numeru SSA wydanego do pracy, a tego nie do pracy. Osoby bez legalnego statusu imigracyjnego mogły dostać zasiłek przez przypadek, jeżeli rozliczają się z IRS na numer SSN wydany do pracy albo nie. Wiemy, że czeki stymulacyjne dostają nawet niektórzy renciści w Polsce, którzy legalnego statusu w Stanach nigdy nie mieli, a którym SSN wydano tylko do pobierania rodzinnych świadczeń Social Security.

Wniosek: Nie dostałeś czeku, zawalcz o swoje. 

Jak uzyskać dopłatę za trzeci czek

Gdybyś nie dostał trzeciego czeku, albo należy ci się większy, zgłoś to na rozliczeniu za rok 2021. Zrób to także, jeżeli w 2021 roku spadł ci przychód poniżej 75,000 dol. (150,000 dla małżeństwa rozliczającego się razem), bo możesz naliczyć sobie zasiłek na podstawie niższego przychodu. Powtarzam: Zrób to nawet wtedy, gdy nie jesteś winien żadnych podatków, bo możesz kwalifikować się do płatności stymulacyjnych na siebie i na osoby będące na twoim utrzymaniu.

Znajdź arkusz kalkulacyjny Recovery Rebate Credit Worksheet w instrukcjach do instrukcji do 1040 lub 1040-SR, gdzie obliczysz, do jakiej kwoty jesteś uprawniony. Programy do rozliczenia podatkowego, np. TurboTax, bardzo to zadanie ułatwiają.  

Jak upomnieć się o pierwszy i drugi czek

Jedyną drogą do odzyskania należnych dwóch pierwszych zasiłków jest podliczenie ich na deklaracji podatkowej za rok 2020, bo IRS nie zrobi tego za ciebie. Arkusz kalkulacyjny Recovery Rebate Credit Worksheet figuruje na stronie 58 instrukcji do druku 1040 lub 1040-SR. Jeżeli nie jesteś winny żadnych podatków, bo np. dostajesz tylko emeryturę Social Security, to nie zapłacisz żadnej kary. Jeżeli podatki będziesz winien, to kary zostaną ci odjęte od stymulacyjnych płatności. Ciągle może się opłacać.

Zaległe rozliczenia podatkowe możesz posłać do trzech lat od terminu jego złożenia. Masz wątpliwości? Pomoże ci podatkowy specjalista.

IRS sprawdza tożsamość

Jeśli IRS podejrzewa, że zeznanie podatkowe może być wynikiem kradzieży tożsamości, agencja wyśle ci specjalny list, zwany 5071C Letter. List zawiera prośbę o weryfikację twojej tożsamości. Można to to zrobić albo telefonicznie pod numerem podanym na liście 5071C, a najlepiej na Internecie pod adresem https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/identity-verification-for-irs-letter-recipients (googluj „Identity Verification Service). 

Witryna lub system telefoniczny weryfikacji tożsamości zadają pytania, na które tylko ty możesz poprawnie odpowiedzieć. Potrzebujesz mieć przy sobie twoje zeznanie podatkowe za poprzedni rok i za bieżący rok wraz ze wszystkimi formularzami pomocniczymi. 

Popraw podatkowe rozliczenie

Jeżeli zeznanie na rok 2020 już posłałeś, to warto je poprawić, by dostać zaległe zasiłki #1 i #2. W tym celu  wypełniasz formularz IRS Form 1040X, Amended U.S. Individual Income Tax Returnhttp://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040x.pdf, i ślesz do IRS pod ten sam adres, gdzie posłałeś pierwotne rozliczenie. Masz na to trzy lata, czyli czas do 15 kwietnia 2024 roku. Poproś o pomoc księgowego.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników. m.in. „Jak oszczędzać na podatkach, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Podręcznik ochrony majątkowej”, „Powrót do Polski”  i wielu innych. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.compoczta@poradniksukces.com

 

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2022-03-23

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.