PLUS

Baner

O ubezpieczeniu osób kluczowych

O ubezpieczeniu osób kluczowych

Ubezpieczenie osób kluczowych to szczególny rodzaj polisy ubezpieczeniowej dla firm, które zabezpiecza na wypadek przedwczesnej śmierci pracownika lub jego niezdolności do pracy.

Polisa jest stosunkowo nowym produktem, ale cieszy się dużym uznaniem i jest rekomendowany przez wielu doradców strategicznych.

Ubezpieczenie osób kluczowych (z ang. keyperson lub keyman insurance) jest jedną z form ubezpieczenia biznesowego. Choć przepisy nie przewidują prawnej definicji tego typu ubezpieczenia, można je określić jako polisę ubezpieczeniową dla firm służącą zrekompensowaniu strat finansowych, które mogą wyniknąć na skutek śmierci lub przedłużonej niezdolności do pracy ważnego członka przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie osób kluczowych to w pewnym sensie ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od niezdolności do pracy, które w razie nieprzewidzianego zdarzenia pomoże ochronić firmę oraz pozwoli zachować ciągłość jej działania.

W wielu firmach zatrudnia się kluczowe osoby – czyli takie, które odpowiedzialne są za większość zysków lub mają unikalny i trudny do zastąpienia zestaw umiejętności lub atutów, takich jak np. własność intelektualna, która jest niezbędna dla organizacji. Mianem osób kluczowych dla organizacji określa się ludzi, których umiejętności, wiedza, doświadczenie lub przywództwo są ważne dla jej finansowego sukcesu. Mogą to być np. dyrektorzy firm, sprzedaży, informatycy etc.

To, co dokładnie firma chce objąć ubezpieczeniem zależy od charakteru firmy i pracowników. Np. w firmach, w których założyciele mają kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania, ubezpieczenie przed utratą jednego lub większej liczby partnerów jest warte rozważenia. Niekiedy cały zespół zarządzający może zostać uznany za trudny do zastąpienia – wówczas dobrze jest zadbać o ubezpieczenie dla każdego członka zespołu. Polisa dla kluczowych osób to także bardzo dobre rozwiązanie dla firm zatrudniających pracowników, którzy nawiązali osobiste kontakty z głównymi dystrybutorami lub klientami, których utrata mogłaby kosztować firme utratę tych klientów.

W praktyce polisa dla osób kluczowych pomaga zrekompensować koszty, które pracodawca prawdopodobnie poniesie w przypadku utraty kluczowej osoby. Należy podkreślić, iż ubezpieczenie nie rekompensuje faktycznie poniesionych strat, ale stałą sumę pieniężną określoną w polisie ubezpieczeniowej. Wyróżnia się cztery kategorie szkód, w przypadku których ubezpieczenie kluczowych osób może skutkować wypłata odszkodowania. Pierwszym z nich są straty związane z przedłużonym okresem niezdolności do pracy kluczowej osoby w celu zapewnienia personelu tymczasowego oraz, w razie potrzeby, sfinansowania rekrutacji i szkolenia zastępcy. Nastepnie, ubezpieczenie w celu ochrony zysków, czyli rekompensata utraconych dochodów z tytułu utraconej sprzedaży, opóźnienia lub anulowania dowolnego projektu biznesowego, w który zaangażowana była kluczowa osoba, utraty możliwości rozwoju, utraty specjalistycznych umiejętności lub wiedzy. Ochronie podlegają również interesy akcjonariuszy lub spółki - zwykle polisa umożliwia zakup udziałów lub udziałów w spółce przez dotychczasowych akcjonariuszy lub wspólników. I wreszcie, ochrona dla wszystkich osób zaangażowanych w poręczanie kredytów biznesowych lub bankowych. W tych przypadkach wartość ochrony ubezpieczeniowej jest równa wartości gwarancji.

Ubezpieczenie osób kluczowych może obejmować element ubezpieczenia na życie, ale także ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa. To ostatnie pozwala pokryć przejściowe straty produktywności podczas rehabilitacji kluczowego pracownika. Zakres takiego ubezpieczenia może wynosić od 25 000 USD do ponad 1 mln USD. W przypadkach, gdy ubezpieczenie będzie wykorzystywane do odkupu akcji, polisa będzie musiała być często poddawana ponownej ocenie, w celu zagwarantowania, że wypłata będzie wystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków w przypadku śmierci kluczowej osoby.

Ubezpieczenia osób kluczowych mogą być posiadane na wiele sposobów, w zależności od potrzeb firmy. Firmy często są właścicielami polis, a wpływy z roszczeń są wypłacane bezpośrednio do firmy. Nie ma prawnego ani podlegającego ubezpieczeniu wymogu, aby polisa była własnością określonej strony lub podmiotu. Warto przypomnieć także, iż firmy nabywające ubezpieczenie dla swojego pracownika mogą ubiegać się o odliczenie składki jako koszt biznesowy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym.

W Greenpoint Insurance Brokerage kompleksowo zabezpieczamy przedsiebiorstwa, pracodawców i ich pracowników. Niezależnie od tego, jakiej ochrony Państwo potrzebujecie, zapewniamy dobór właściwej i skutecznej polisy opartej na indywidualnych potrzebach. Firmy i pracodawcy z Nowego Jorku i z New Jersey nie bez powodu zwracają się do nas po atrakcyjne ubezpieczenia – nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, by wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające Państwa potrzebom. By poznać szczegóły, a także uzyskać darmową wycenę,  prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306 lub 845-250-0050. Zapraszamy także do  oddziału przy 321 Route 94 S w Warwick.

Marcin Luc

 

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2022-02-28

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.