PLUS

Baner

Social Security, gdy nie pracowałeś w Stanach

Social Security, gdy nie pracowałeś w Stanach

Zdarza się często, że imigranci, którzy przyjechali do USA w późniejszym wieku, czy żony opiekujące się dziećmi, nie pracowali w Stanach wystarczająco długo, by nabyć uprawnienia do własnej emerytury.

Warto jednak wiedzieć, że na świadczenia Social Security mogą liczyć nawet osoby, które w Stanach nie były zatrudnione, a nawet nigdy tu nie były.

Dla kogo Social Security

Ażeby nabyć prawa do świadczeń Social Security, trzeba być w pełni ubezpieczonym, tzn. mieć przepracowaną wymaganą liczbę lat (co najmniej 10 lat, czyli 40 kwartałów) oraz osiągnąć wymagany wiek – co najmniej 62 lata. Pełnym wiekiem emerytalnym jest 66 lat (dla osób urodzonych w latach 1943-1954). Wczesne przejście na emeryturę powoduje permanentne pomniejszenie świadczeńnawet o trzydzieści procent.

Do najważniejszych świadczeń systemu Social Security należy emerytura albo renta disability, renty rodzinne oraz ubezpieczenie medyczne Medicare. Do świadczeń Social Security kwalifikują się nie tylko pracownicy, którzy płacili składki na system ubezpieczenia społecznego co najmniej 10 lat, lecz również ich rodziny, które w odpowiednich okolicznościach mogą otrzymać renty rodzinne: wdowie, sieroce, małżeńskie. I właśnie dzięki rentom rodzinnym ubezpieczeniem społecznym stają się objęte osoby, które nigdy w Stanach nie pracowały albo pracowały zbyt krótko.

Oto członkowie rodziny w pełni ubezpieczonego pracownika (czyli osoby, która pracowała co najmniej 10 lat płacąc składki na Social Security), którzy mogą otrzymać rentę rodzinną.

Współmałżonek

Małżonek (żona, mąż) ubezpieczonego pracownika dostanie rentę małżeńską (spousal benefit), jeżeli

  • osiągnął wiek emerytalny: ma 62 lata lub więcej albo opiekuje się dzieckiem do lat 16 lub niepełnosprawnym oraz
  • pracownik złożył wniosek o swoją emeryturę.

Czas trwania małżeństwa nie ma znaczenia, ani fakt, czy małżonkowie mieszkają razem czy oddzielnie, czy planują rozwód itp. Urząd Social Security nie wnika w osobiste układy. Jak widać, zawarcie małżeństwa nie tylko umożliwia wielu osobom na zalegalizowanie statusu imigracyjnego, ale również zapewnia utrzymanie na stare lata. Pobieranie renty przez małżonka czy byłego małżonka nie powoduje pomniejszenia świadczeń pracownika.

W pełnym wieku emerytalnym (66-67 lat w zależności od daty urodzenia) renta małżeńska wynosi połowę emerytury pracownika. Jeżeli pracownik przeszedł na emeryturę przed ukończeniem pełnego wieku emerytalnego, to zarówno jego świadczenia jak i renta małżonka są pomniejszone.

Rozwiedziony współmałżonek

Rozwiedziony małżonek pracownika może otrzymać rentę tytułem małżeństwa, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • osiągnął 62 lata, 
  • małżeństwo trwało co najmniej 10 lat, 
  • nie zawarł drugiego związku,
  • pracownik ma co najmniej 62 lata lub pobiera rentę inwalidzką; jeżeli pracownik ukończył 62 lata, ale dalej pracuje, osoba rozwiedziona nabywa prawa do renty małżeńskiej dopiero po dwóch latach po rozwodzie,

Czas trwania małżeństwa nie ma znaczenia, jeżeli eks-małżonek opiekuje się dzieckiem pracownika poniżej 16 lat. Gdy eks-małżonek pobiera własną równą lub wyższą emeryturę, nie kwalifikuje się do renty.

Po śmierci pracownika jego eks-małżonek dostanie rentę wdowią, jeżeli był w związku przynajmniej 10 lat i nie ożenił się po raz drugi przed 60-tką. 

Wdowa/wdowiec

Wdowa (wdowiec) pracownika otrzyma rentę wdowią, jeżeli pozostawała z nim w związku małżeńskim przez co najmniej 9 miesięcy. Jeśli małżeństwo trwało krócej niż 9 miesięcy, renta jej nie przysługuje, chyba że śmierć męża nastąpiła w wyniku nagłego wypadku lub chyba że w czasie ślubu było niemożliwe do przewidzenia, że małżonek umrze w przeciągu 9 miesięcy.

Renta wdowia wynosi 100% podstawy emerytalnej pracownika.

Dzieci

Nieletnie dziecko pracownika może otrzymywać rentę, jeżeli pracownik przeszedł na emeryturę albo zmarł. Świadczenia dostają dzieci stanu wolnego do 18 lat (do 19, jeżeli uczęszczają do szkoły podstawowej lub średniej), a dzieci niepełnosprawne w każdym wieku, jeżeli kalectwo nastąpiło przed ukończeniem 22 lat. W niektórych okolicznościach renta przysługuje wnukom pracownika (patrz poniżej).

Dzieci adoptowane i przybrane traktowane są przez przepisy Social Security na równi z naturalnymi.

Dzieckiem może opiekować były małżonek pracownika – miejsce zamieszkania dziecka ani osoba opiekująca się nim nie wpływa na rentę dziecinną czy sierocą.

Wniosek: Twój status imigracyjny ani długość pracy nie ma znaczenia, gdy opiekujesz się swoim nieletnim dzieckiem, które jest również dzieckiem w pełni ubezpieczonego emeryta czy osoby zmarłej. To dziecko otrzymuje rentę po ojcu/matce, a nie ty.

Rodzice

Nie wszyscy wiedzą, że starsza osoba może dostać świadczenia z tytułu śmierci swego dorosłego syna albo córki. Ojciec czy matka pracownika w wieku 62 lat lub powyżej otrzyma rentę, jeżeli przed śmiercią pracownik łożył co najmniej połowę na utrzymanie rodzica. Renta wyniesie 82.5% podstawy emerytalnej pracownika. Gdy kwalifikuje się obydwoje rodziców, każde otrzyma po 75% podstawy.

Możliwość otrzymywania świadczeń po zmarłych dorosłych dzieciach może być ratunkiem dla starych rodziców zarówno w Stanach jak i w Polsce.

Rada: Jeżeli utrzymujesz swoich rodziców, to trzymaj na to dowody, żeby oni mogli udowodnić swoją finansową zależność od ciebie.

Wnuki

Dziadek (babcia) na emeryturze opiekujący się wnukiem może dostać świadczenia na rzecz tego wnuka, pod warunkiem, że rodzice dziecka zmarli lub są niepełnosprawni albo dziadek dziecko adoptował. Oprócz tego, wnuk musi zamieszkać z dziadkiem (babcią) przed ukończeniem 18 lat, a dziadek pokrywać co najmniej połowę kosztów utrzymania wnuka przez co najmniej rok przed datą, kiedy zaczął kwalifikować się do renty czy emerytury. Rodzice nie mogą regularnie łożyć na utrzymanie dziecka.

Rodzina w Polsce również uprawniona

Należy podkreślić, że renty rodzinne przysługują rodzinie mieszkającej również w Polsce dzięki polsko-amerykańskiej umowie emerytalnej. Zapomniane czy porzucone żony (mężowie), wdowy i wdowcy, rodzice nieletnich dzieci amerykańskich pracowników mieszkający w Polsce powinni złożyć wnioski o świadczenia w Biurze Świadczeń Federalnych przy amerykańskiej ambasadzie czy konsulacie: https://pl.usembassy.gov/pl/u-s-citizen-services-pl/ubezpieczenie-spoleczne/kontakt/.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. „Ubezpieczenie społeczne Social Security”. „Powrót do Polski”, „Emerytura reemigranta w Polsce”, oraz „Emerytura polska i amerykańska, ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym”, Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy, Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.

 

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2021-12-01

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.