PLUS

Baner

Podróż w interesie narodowym

Podróż w interesie narodowym

Ograniczenia podróży wynikające z pandemii COVID-19 dotknęły cały świat i Stany Zjednoczone nie są wyjątkiem. Granice zamknęły się dla przybyszów po dwóch stronach Atlantyku, a ruch turystyczny do USA praktycznie przestał istnieć.

Dokumentem, który reguluje obecne zasady wjazdu do USA jest Proklamacja Prezydenta 10143 z 25 stycznia 2021. Dotyczy ona wszystkich osób, które chciałyby wjechać do USA na wizie innej niż imigracyjna. Proklamacja otrzymała łatwy do zapamiętania przez Polaków akronim: NIE. To oczywiście tylko zbieg okoliczności, ponieważ jest to skrót od National Interest Exception (Wyjątek w Interesie Narodowym). Wbrew stanowczemu „NIE”, proklamacja określa zasady podróży i ograniczenia  dla osób chcących wjechać do USA i pozwala na wjazd tylko, jeśli jest to zgodne z interesem narodowym tego kraju. Nie wszystkie osoby podlegają obecnie pod ograniczenia podróżowania. Bez uzyskania zezwolenia na wjazd wydanego przez Ambasadę mogą wjechać:

  • Osoby posiadające oficjalne służbowe wizy z kategorii: A,G,NATO
  • Osoby posiadające wizy dla członków załogi samolotu lub statku o symbolu: C1/D, B1
  • Osoby posiadające wizy studenckie F oraz ważny formularz I-20 lub wizy M z ważnym formularzem I-20.

Od 26 stycznia 2021 wszyscy pasażerowie przylatujący do Stanów Zjednoczonych przed wejściem na pokład samolotu muszą okazać dokumentację potwierdzającą negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego w ciągu trzech ostatnich dni lub dokumentację potwierdzającą, że pasażer jest ozdrowieńcem.

Osoby, które posiadają ważną wizę z innej kategorii niż wymienione powyżej, mogą podróżować do Stanów tylko wtedy, gdy Ambasada USA wyda zezwolenie na podróż.

Pozwolenie może być udzielone, jeśli podróż uzasadniona jest interesem narodowym państwa lub interesem obywatela lub rezydenta amerykańskiego. Na podstawie tego zezwolenia można udać się jeden raz do Stanów Zjednoczonych w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia przez Ambasadę. Zasadniczo, zezwolenie wydaje się tylko pracownikom naukowym lub osobom podróżującym z przyczyn humanitarnych, np. żeby zapewnić opiekę domową lub podjąć leczenie chorego członka rodziny. W zamyśle, celem przyjazdu jest odciążenie amerykańskiej służby zdrowia i instytucji medycznych. Członek rodziny wymagający opieki musi być obywatelem lub stałym rezydentem USA. W myśl proklamacji NIE o zezwolenie na wjazd muszą ubiegać się osoby z wizą B1/B2, E i O, dziennikarze, i stypendyści z wizą J oraz ważnym formularzem DS.-2019 .

Pozwolenie również jest konieczne dla posiadaczy wiz H-1B i wiz L (oraz ich członków rodziny)  jeśli są pracownikami służby zdrowia lub opieki medycznej, bądź naukowcami prowadzącymi badania medyczne. Żadna osoba pomimo posiadania ważnej wizy, nie uzyskawszy zezwolenia na podróż nie będzie mogła wejść na pokład samolotu do USA.

Osoby, które mają ważną wizę ESTA i uważają, że kwalifikują się do otrzymania zezwolenia na podróż do USA w interesie narodowym powinny wysłać email na adres WarsawNIE@state.gov i podać wszelką dokumentację uzasadniającą cel podróży. Ambasada może wydać zezwolenie tylko na jednorazową podróż. Małżonkowie obywateli USA nie podlegają ograniczeniom wynikającym z Proklamacji NIE, ale muszą posiadać ważną wizę lub autoryzację ESTA, oraz przedstawić dowód na obywatelstwo amerykańskie małżonka i oryginalny akt małżeństwa.  

Zasady Proklamacji NIE również obowiązują w procesie przyznawania wiz turystycznych lub innych wiz nie-imigracyjnych. Oznacza to, że Ambasada obecnie nie rozpatruje podań o nowe wizy, jeśli nie wymaga tego interes państwa amerykańskiego. W czasie pandemii COVID 19 Konsulat Generalny w Krakowie i Warszawie wydaje tylko niewielką ilość wiz nie - imigracyjnych. Po uzyskanie aktualnych informacji należy zwrócić się na stronę internetową Ambasady USA, ponieważ przepisy mogą ulec zmianie.

Mirosława Skowrońska

A*B*C  Imigranta – Informacje Praktyczne

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w KWIETNIU 2021

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         09/15/2015

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                 03/01/2021

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  06/15/2016

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    06/22/2009

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                        10/01/2007

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2021-04-20

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.