PLUS

Baner

Zmiany w sezonie podatkowym 2021

Zmiany w sezonie podatkowym 2021

Rozpoczynamy nowy sezon podatkowy. Dla wielu podatników jest to czas komasowania informacji potrzebnych do przygotowania pełnego zeznania podatkowego za rok 2020.

Powinniśmy aktywnie rozważyć niektóre z wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. Ze względu na przepisy dotyczące koronawirusa tegoroczne rozliczanie podatków będzie się nieco różnić.

W normalnych okolicznościach IRS zwykle rozpoczyna sezon podatkowy pod koniec stycznia. W tym roku urząd podatkowy rozpocznie przyjmowanie zeznań  dopiero 12 lutego, czyli później niż zwykle.

Rok 2020 był ciężkim rokiem jak żaden inny, podatki też nie będą tu wyjątkiem. Federalne rozliczenie podatkowe za 2020 rok - to, które należy złożyć do 15 kwietnia - będzie nieco inne niż w ostatnich latach. Wszystko to spowodowane jest nowymi przepisami wynikającymi z pandemii koronawirusa, a także limitami rosnącymi z roku na rok z powodu inflacji. 

Zniesienie obowiązkowych wypłat z kont emerytalnych

Ustawa o pomocy i bezpieczeństwie gospodarczym z powodu koronawirusa z 2020 roku (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), inaczej znana jako ustawa CARES, zniosła wymagane minimalne wypłaty (RMD) z kont emerytalnych w 2020 roku z powodu utrudnień spowodowanych przez Covid-19. RMD, czyli Required Minimum Distribution to obowiązkowe minimalne wypłaty z konta IRA. Po osiągnięciu wieku 70 i pół roku wpłaty na konto IRA są zabronione, a nakazane są wypłaty. Za zaniedbanie minimalnej wypłaty normalnie grozi kara w wysokości 50 proc. kwoty, która powinna być wybrana. W tym roku obowiązek ten został zniesiony.

Wypłaty RMD generalnie liczy się jako dochód podlegający opodatkowaniu. Tak więc ta jednorazowa ulga oznacza, że niektórzy emeryci będą mieli z tego powodu niższe dochody w 2020 roku, a tym samym prawdopodobnie będą winni mniej podatku federalnego.

Odliczenia na cele charytatywne

Zazwyczaj w federalnym zeznaniu podatkowym można odpisać od dochodu darowizny na rzecz organizacji charytatywnych, ale tylko wtedy, gdy wyszczególnia się odliczenia (itemize deductions), a nie korzysta z odliczeń standardowych (standard deductions). Te drugie odliczenia stały się prawie regułą u większości podatników od czasów ostatniej reformy podatkowej z 2017 roku. Jednak, aby zachęcić Amerykanów do przekazywania pieniędzy na cele charytatywne podczas trudnych czasów pandemii koronawirusa, ustawa CARES umożliwia podatnikom odliczenie do $300 celem darowizn, nawet gdy korzystają z odliczeń standardowych.

Jeśli natomiast korzystasz z wyszczególnianych odliczeń (itemized decutions), to nie podlegasz limitowi $300 i możesz podarować, a także odpisać od dochodu znacznie więcej. Do tej pory można było odliczyć do 60%, a w tym roku ustawa CARES pozwala na odliczenia aż do 100%.

Wyższe odpisy standardowe

Odliczenie standardowe to suma wolna od podatku. Kwota ta co roku jest dostosowywana do poziomu inflacji. Zależy ona od statusu podatnika. Wypełniając swoje zeznania podatkowe, możemy wybrać wyszczególnienie odliczeń (czyli itemized deductions) lub odpisy standardowe - w zależności od tego, które z nich są dla nas bardziej korzystne. Ustawa o Redukcji Podatków i Miejscach Pracy z 2017 roku prawie podwoiła standardowe odliczenia. Przed nową reformą podatkową około 70% amerykańskich podatników stosowało standardowe odliczenia. Obecnie szacuje się, że skorzysta z nich około 95% osób rozliczających się.

Tegoroczne standardowe kwoty odliczeń wyglądają następująco:

 • Osoba samotna - $12,400 (zwiększone z $12,200 w roku ubiegłym)
 • Małżeństwa rozliczające się razem - $24,800 (zwiększone z $24,400 w roku ubiegłym)
 • Małżeństwa rozliczające się oddzielnie - $12,400 (zwiększone z $12,200 w roku ubiegłym
 • Głowa rodziny - $18,650 (zwiększone z $18,350 w roku ubiegłym)

Tak więc, jeśli osoba samotna kwalifikuje się i zdecyduje się na potrącenie standardowe swoim zeznaniu podatkowym za 2020 rok, to to pierwsze $12,400 nie podlega opodatkowaniu.

Wyższe limity składek na (niektórych) kontach emerytalnych

W 2020 roku możesz więcej zaoszczędzić na kontach emerytalnych w swoim miejscu pracy. Na przykład podstawowy limit składek dla planów 401(k), 403(b) i 457

wynosi w tym roku $19,500 (wzrost z $19,000 w 2019 r.) Limit składek wyrównawczych, które mogą wpłacać podatnicy w wieku 50 lat i więcej, wynosi dodatkowe $6,500 (wzrost z $6,000) Tak więc osoby w wieku co najmniej 50 lat mogą wpłacić łącznie $26,000 na swoje plany emerytalne.

Wyższe limity składek dla HSA

Konta emerytalne w miejscu pracy nie są jedynymi, gdzie nastąpiły zmiany. Limity składek na zdrowotne rachunki oszczędnościowe (HSA) również zwykle rosną każdego roku - a rok 2020 nie jest tu wyjątkiem. Limity składek na 2020 r. dla osób, które kwalifikują się do HSA wynoszą:

 • ubezpieczenie na 1 osobę: $3,550 (wzrost z $3,500 w 2019 r.)
 • ubezpieczenie rodzinne: $7,100 (wzrost z $7,000).

Wyższe limity kredytu oszczędnościowego

Mało znana ulga podatkowa znana jako Retirement Savings Contribution Credit, czy też Saver's Credit przysługuje niektórym osobom, które wpłaciły na SIMPLE-IRA, 401(k) czy inne konto emerytalne. Pułap przychodu wynosi $32,500 (wzrost z $32,000) dla osób samotnych, $48,750 (wzrost z $48,000) dla osób samotnych, mających na utrzymaniu dziecko lub innego członka rodziny i $65,000 (wzrost z $64,000) dla małżeństw w roku 2020.

Kredyt wynosi do $1,000, a w przypadku małżeństw rozliczających się razem nawet dwa razy tyle (o ile dwie osoby wpłaciły na IRA). Daje to do 50 proc. natychmiastowego zwrotu przy zdeponowaniu na IRA dwóch tysięcy dolarów na osobę.

Oczywiście, jak zwykle, mamy czas do 15 kwietnia b.r. na wpłatę środków na konto IRA.

Późniejsze wypłaty z IRA

Ustawa SECURE Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) od 1 stycznia 2020 roku zmieniła zasady obowiązkowych minimalnych wypłat z kont  emerytalych IRA, a także 401(k), 403(b) i 457 (Required Minimum Distribution - RMD). W chwili obecnej należy rozpocząć obowiązkowe wypłaty z kont emerytalnych dopiero po ukończeniu 72. roku, a nie, jak było wcześniej, od wieku 70 i pół roku. Możemy spokojnie korzystać z pieniędzy wcześniej, ale od 72. roku musimy zacząć stopniową likwidację konta emerytalnego. 

Kontynuacja wpłaty na konto IRA

Do tej pory, w momencie osiągnięcia wieku RMD (70 i pół roku do 2020 roku, 72 lata po 1 stycznia 2020) nie wolno było dokonywać wpłat na konto IRA. W chwili obecnej przepisy uległy zmianie. Teraz można kontynuować wpłaty na konta IRA niezależnie od wieku. Warunkiem jest posiadanie dochodu z własnej (albo małżonka) pracy bądź też z działalności gospodarczej, tzw. self-employment.

Zwiększony kredyt adopcyjny

Odpis od podatku za kwalifikujące się koszty związane z adopcją dziecka, tzw. adoption credit uległ zwiększeniu w 2020 roku. Maksymalna dopuszczalna kwota kredytu wynosi w chwili obecnej $14,300 (wzrost z $14,080 w 2019 roku).

Zasiłki stymulacyjne

Ustawa CARES z marca 2020 roku przyznała uprawnionym Amerykanom zasiłki stymulacyjne w wysokości $1,200 dla osób samotnych oraz $2,400 dla małżeństw plus dodatkowo po $500 na uprawnione dziecko. W grudniu uchwalono kolejną ustawę dającą $600 dla osób samotnych, $1,200 dla małżeństw oraz po $600 na dziecko. 

Forma podatkowa 1040 na rok 2020 zawiera nową pozycję, recovery rebate credit. Jeżeli nie dostałeś czeków stymulacyjnych lub otrzymałeś za małą sumę (kwota dochodu za 2019 rok była za duża, a Twoja obecna sytuacja drastycznie się zmieniła), to będzie można używając tego kredytu wyliczyć zasiłek bazując na dochodzie za 2020 rok.

Reovery rebate credit pozwoli wielu podatnikom na odzyskanie zasiłków stymulacyjnych, których nigdy nie dostali lub mniej niż powinni.

Pieniądze otrzymane z zasiłków stymulacyjnych nie podlegają opodatkowaniu.

Odpisy na dzieci 2020 bazowane na dochodzie z 2019

Amerykański kodeks podatkowy pozwala na odpisy od podatku związane z dziećmi, m.in. takie jak EIC (Earned Income Credit - odpis od podatku dla pracujących, ale niewiele zarabiających rodziców) oraz Additional Child Tax Credit (dodatkowy odpis od podatku na dzieci).

Kredyty te są wyliczane na podstawie zarobionych pieniędzy, pewnym limitem zarobków. Dodatkowy odpis na dzieci (ACTC) to kwota odpisywalna w wysokości $2,000 na każde dziecko poniżej 17 roku życia. Jest to odpis zmniejszający podstawę opodatkowania a jego wysokość jest uzależniona od ilości kwalifikujących się dzieci oraz wysokości zarobków rodziców. Dodatkowo, część tego kredytu ($1,400 z każdych $2,000) podlega zwrotowi, czyli nie tylko likwiduje należność podatkową i może obniżyć podatek do zera, ale możemy nawet dostać zwrot. 

Natomiast Earned Income Credit to wysokość odpisu uzależniony od ilości kwalifikujących się dzieci, od statusu rozliczeniowego rodzica lub rodziców oraz od wysokości zarobków rodziców. W tym roku waha się on od $538 do $6,6660. Dla przykładu: małżeństwo rozliczające się razem z trojgiem dzieci, mające dochód nie przekraczający $56,844, może dostać do $6,660 kredytu EIC. Im mniejszy dochód (poniżej maksymalnego pułapu $56,844), tym mniejszy kredyt przysługuje podatnikom.

Nowa ustawa, zatwierdzona w grudniu ubiegłego roku, pozwala na utrzymanie tych dwóch kredytów dla dzieci, nawet gdy Twój dochód uległ zmianie w 2020 roku. Pogorszenie koniunktury gospodarczej zdecydowanie obniży wartość tych kredytów dla osób, które utracić dochody z powodu panującej pandemii lub mają je zdecydowanie mniejsze. Najnowszy pakiet ulg podatkowych z powodu koronawirusa rozwiązuje ten problem, umożliwiając podatnikom składającym rozliczenia na wykorzystanie zarobków z 2019 roku zamiast z 2020 roku, celem wyliczenia kredytu dla dzieci. Dlaczego to tak ważne? Otóż bez tej możliwości niektórzy podatnicy kwalifikowaliby się do niższego kredytu niż w poprzednim roku lub potencjalnie nawet nie kwalifikowaliby się do żadnego z nich. Może to być spowodowane otrzymywaniem zasiłku dla bezrobotnych lub zmianą pracy o mniejszych zarobkach. Bezrobocie kwalifikowane jest jako dochód niezarobiony i nie kwalifikuje się do wyliczania kredytów podatkowych. Więc jeżeli ktoś stracił pracę w 2020 roku i otrzymuje zasiłek, posiadając dzieci na utrzymaniu normalnie nie otrzymałby żadnego kredytu na dzieci, a w tej sytuacji może sobie pozwolić na ujęcie zarobków sprzed roku w wyliczeniu kredytu.

Jeśli jesteś żonaty i składasz wniosek wspólnie, zastosowanie reguły retrospektywnej oznacza, że oboje musicie skorzystać ze swojego dochodu z 2019 roku zamiast 2020.

Skala podatkowa

Wciąż mamy siedem przedziałów podatkowych. Ich liczba się nie zmieniła. Zależą one od uzyskanych dochodów. Zmianie natomiast uległa podatkowa stawka i progi.

 1. Osoby samotne stanu wolnego (tzw. single)
 • 37% - przy dochodzie powyżej $518,401
 • 35% - przy dochodzie pomiędzy $207,351 i $518,400
 • 32% - przy dochodzie pomiędzy $163,301 i $207,350
 • 24% - przy dochodzie pomiędzy $85,526 i $163,300
 • 22% - przy dochodzie pomiędzy $40,126 i $85,525
 • 12% - przy dochodzie pomiędzy $9,876 i $40,125
 • 10% - przy dochodzie $9,875 lub mniej.
 1. Małżeństwa mieszkające i rozliczające się razem (tzw. married filing jointly)
 • 37% - przy dochodzie powyżej $622,051
 • 35% - przy dochodzie pomiędzy $414,701 i $622,050
 • 32% - przy dochodzie pomiędzy $326,601 i $414,700
 • 24% - przy dochodzie pomiędzy $171,051 i $326,600
 • 22% - przy dochodzie pomiędzy $80,251 i $171,050
 • 12% - przy dochodzie pomiędzy $19,751 i $80,250
 • 10% - przy dochodzie $19,750 lub mniej.
 1. Osoby samotne, mające na utrzymaniu dziecko lub innego członka rodziny (tzw. head of household)
 • 37% - przy dochodzie powyżej $518,401
 • 35% - przy dochodzie pomiędzy $207,351 i $518,400
 • 32% - przy dochodzie pomiędzy $163,301 i $207,350
 • 24% - przy dochodzie pomiędzy $85,501 i $163,300
 • 22% - przy dochodzie pomiędzy $53,701 i $85,500
 • 12% - przy dochodzie pomiędzy $14,101 i $53,700
 • 10% - przy dochodzie $14,400 lub mniej.

To tylko lekki zarys zmian w obecnym roku podatkowym, ale miejmy nadzieję, że posłuży jako dobry punkt wyjścia.

Katarzyna Ginsburg

Registered Tax Preparer

63 Union Blvd, Wallington NJ 07057

(973) 928-3838

Kategoria: Porady > Podatki

Data publikacji: 2021-02-03

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.