PLUS

Baner

Płacenie podatków – uwagi końcowe

Płacenie podatków – uwagi końcowe

Wiekszość podatków od dochodów jest automatycznie pobierana przez pracowdawcę przy wypłacie wynagrodzenia i przesyłana jest do wlaściwych urzędów skarbowych.

W większości wypadków pobierany jest nieznacznie wyższy podatek tak, że podatnik może później wystąpić o zwrot nadpłaty. To właśnie stanowi o skuteczności ściągalności podatków  w tzw. „systemie zeznaniowym” w USA. Większość podatników składa zeznanie podatkowe aby jednocześnie wystąpić o zwrot nadpłaty podatkowej.

Podatek szacunkowy (Estimated Tax)

Jeżeli posiadasz dochody ze źródeł, które nie potrącają automatycznie podatku takich  jak dywidendy od inwestycji kapitałowych, procenty od oszczędności, honoraria lub tantiemy prawdopodobnie będziesz musiał wraz ze złożeniem zeznania podatkowego wpłacić kwartalnie należny podatek szacunkowy (estimated tax). Formularz podatkowy dotarczony przez Urząd Podatkowy (IRS) zawiera dokładne instrukcje w tym względzie. Zaniedbanie tego obowiązku podatkowego może skutkować karą finansową wraz z należnymi odsetkami. Jako generalna zasadę przyjeto, iż nie podlega karze ten, którego zapłacone należności podatkowe z tytułu podatków nie są mniejsze niż 90% należnej sumy podatków zgodnie z zenaniem podatkowym. Aby uniknąć takich sytuacji można zlecić swojemu pracodawcy zwiększenie sumy pobieranej na poczet podatków lub zmniejszenie przysługujących odpisów podatkowych.

Kontrole podatkowe(Tax Audits

Wiekszość podatników drży ze strachu na myśl o kontroli podatkowej. Rzeczywiście, niektóre kontrole, zwykle przeprowadzane wyrywkowo przez Urzędy Skarbowe (IRS) w celu ustalenia w jakim stopniu podatnik przestrzega prawa podatkowego stają sie najczarniejszym koszmarem. Każdy szczegoł zeznania podatkowego jest analizowany z niezwykłą dokładnością, linijka po linijce musisz odpowiadac i dokumentować najdrobniejsze sumy i odliczenia. Mimo, że niewielkie są szanse na to, aby pojedyńczy podatnik poddany został takiej kontroli, lecz gdy to już nastąpi niewiele można zrobić aby jej uniknąć a jedynie przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, które dotyczą konkretnego zeznanania (lub zeznań) podatkowego. Jeżeli Urząd Skarbowy wykrył jakieś zasadnicze rozbieżności w twoich zeznaniach możesz sie spodziewać bardzo drobiazgowej kontroli. Normalnie, przy prostych sprawach Urząd Skarbowy ogranicza się do wysłania pocztą wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczącego konkretnego zeznania podatkowego i można to najczęściej zrobić korespondencyjnie. Jeżeli już zostaniesz wezwany do stawienia się osobiście zabierz ze sobą tylko te dokumnety, które dotyczą konkretnego zarzutu do wyjaśnienia i kopie zeznania podatkowego z danego roku. W trakcie kontaktów z urzędnikami Urzędu Skarbowego przyjmij postawę przyjazną i staraj się współpracować z nimi, jeżeli nastawisz urzędnika do siebie negatywnie, z pewnością ci to nie pomoże. Pierwsze pytanie jakie zada ci kontrolujący urzędnik, to czy zeznanie podatkowe, które ci pokazał jest twoim zeznaniem i czy jest ono prawidłowe. Jeżeli przed przyjściem na kontrolę do Urzędu Skarbowego stwierdziłeś, że jakiś dochód nie został uwzględniony w zeznaniu i tego właśnie dotyczy wezwanie powinieneś na pytanie odpowiedzieć: „Niestety, nie jest prawidłowe. Zapomniałem o tych dochodach.” Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia dochodów pozwala urzędnikowi na wszczęcie postępowania o oszustwo podatkowe, aczkolwiek w zależności od wagi sprawy pozostaje to zawsze do rozważenia.

Z drugiej strony jeżeli w trakcie kontroli twojego zeznania okaże się, że zapomniałeś dokonać przysługujących ci odpisów od podatku (np. wydatki na podróże lub wydatki medyczne) od razu zażądaj właściwej korekty. Poza wszystkim zawsze zmierzaj do szybkiego i konkretnego załatwienia sprawy i rozmawiaj tylko o rzeczach, które dotyczą twojej wizyty. Bezwzględnie, przed wizytą w Urzędzie Skarbowym przedyskutuj to ze swoim doradcą podatkowym. Powinieneś go także zabrać na pierwszą wizytę jeżeli to on sporządzał twoje zeznanie podatkowe i sprawa wydaje się skomplikowana. Doradca powinien iść z tobą do Urzędu Podatkowego jeżeli w trakcie twojej pierwszej wizyty sprawy nie zostały załatwione pomyślnie. Jeżeli kontroler z Urzedu Podatkowego chce przeprowadzić kontrolę nie w siedzibie urzędu lecz w twoim domu lub biurze to oznacza, że sprawa jest poważna i bezwzględnie twój doradca podatkowy powinien być obecny z tobą podczas całej procedury.

Rozliczenie podatkowe małżeństwa (Married Filling Status)

Wspólne rozliczanie  podatków jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla małżeństwa. Jednakże różne okoliczności dotyczące jednego ze współmałżonków mogą spowodować konieczność zmiany tej zasady. W każdym wypadku małżonkowie powinny najpierw rozważyć wszystkie „za” i „przeciw” wspólnemu rozliczaniu. Może się okazać w niektórych okolicznościach, że bardziej opłacalne dla małżonków jest rozliczenie każdego osobno.

W niektórych wypadkach rozliczając się wspólnie trzeba zapłacić więcej podatku niż gdyby się rozliczać jako pojedyńczy podatnik.

Podatki stanowe i lokalne (State and Local Income Taxes) 

Generalnie wszędzie tam gdzie są nakładane stanowe i lokalne podatki od dochodu przestrzegana jest ta sama definicja dochodu, tak więc gdy wypełniamy zeznanie podatkowe o dochodzie dotyczące  podatku federalnego dane te służą automatycznie do naliczenia podatków stanowych i lokalnych. W takim samym zakresie następują zmiany w tych podatkach. Niemniej istnieje dużo znaczących różnic w poszczególnych podatkach dotyczących między innymi określenia, które z dochodów są nieopodatkowane, jakie odpisy podatkowe są dopuszczalne lub jaka jest dopuszczalna wysokość odliczeń podatkowych.

Pomocne informacje

Zamieszczone tutaj omówienia nie wyczerpują, ani nie zastępują precyzyjnej analizy twoich zobowiązań podatkowych. Istnieje wiele publikacji omawiających dokładnie poszczególne dziedziny prawa podatkowego. Jeżeli będziesz chciał możesz z nich skorzytać, lecz jeżeli twój dochód jest duży, inwestujesz pieniądze w rożne operacje finansowe lepiej skorzystaj z usług doświadczonego doradcy podatkowego, szczególnie iż przepisy podatkowe ulegają częstym zmianom.

Mimo, że wiele osób będzie widzieć znaczące korzyści dla siebie z płacenia minimalnych podatków, szybko zachodzące zmiany w przepisach podatkowych mogą zdecydowanie podwyższyć koszt takich operacji finansowych obniżających podatki gdyby okazało się, że są one niezgodne z aktualnymi przepisami.

Rozumienie twojej sytuacji podatkowej zaczyna się od zrozumienia w jaki sposób oblicza się podatki w zależności od całkowitych dochodów (gross receipts), dochodu netto (total income) [po odjęciu kosztów uzyskania], dochodu całkowitego pomniejszonego o przysługujące odpisy (adjusted gross income), podstawy opodatkowania (taxable income) oraz zrozumienia różnic pomiędzy odpisami osobistymi od podatku (personal exemptions), standartowymi odpisami (standard exemptions), specjalnymi odpisami (itemized exemptions) oraz kredytami podatkowymi (tax credits). Podstawowym jednak elementem zrozumienia systemu podatkowego jest przyjecie do wiadomośći, że czym innym jest unikanie podatków poprzez łamanie prawa podatkowego (tax evasion) a czym innym obniżanie swoich podatków z zachowaniem prawa (tax avoidance).

 

Katarzyna Łagodzka-Ginsburg
Registered Tax Preparer
9 Village Square East
Clifton, NJ 07011
973-928-3839
katarzynalagodzka@gmail.com

Kategoria: Porady > Podatki

Data publikacji: 2017-04-06

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.