PLUS

Baner

Posunięcia podatkowe na koniec roku

Posunięcia podatkowe na koniec roku

Ażeby nasza należność podatkowa była jak najmniejsza, manewry podatkowe należy dokonać do końca roku kalendarzowego, mimo że rozliczenie ślemy dopiero do 15 kwietnia 2020 roku.

Za rok 2019 rozliczać się będziemy, jak w roku poprzednim, według zmienionych reguł, ustalonych przez reformę podatkową (Tax Cut and Jobs Act), więc warto je przypomnieć.
Zanim zaczniemy planować podatkową strategię, trzeba odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania: czy musisz rozliczać się z podatków, a jeżeli tak, to czy będziesz wyliczać odpisy podatkowe, czy nie. 

Czy musisz posłać podatkową deklarację?

Może tak, może nie. Faktem jest, że 44 proc. osób w Stanach nie płaci żadnych podatków, więc nie musi się rozliczać, a seniorzy stanowią ich większość. Oto dlaczego.

Każdy z nas ma kwotę wolną od podatku równą odpisowi standardowemu (standard deduction), która po reformie podatkowej wynosi 12,200 dol. w roku 2019. Kwota wolna jest nawet wyższa dla osób, które ukończyły 65 lat: 13,850 dol. dla osoby samotnej i 27,000 dol. dla małżeństwa. Oznacza to, że można zarobić takie kwoty bez obowiązków podatkowych i przeważnie nie słać podatkowej deklaracji. Warto rozliczyć się tylko wtedy, by odzyskać zwrot wpłaconych zaliczek podatkowych albo rościć Earned Income Credit (gdy ma się przychód z pracy).

Zarobki przekraczające wolną kwotę i pomniejszone przez ewentualne odpisy, to dochód podlegający opodatkowaniu (taxable income), obłożony podatkiem dochodowym: 10 proc. od przychodu do 19,400 dol. rocznie dla małżeństw, 12 proc. od kwot w przedziale 19,401 – 78,950 dol., po czym 22, 24, 32, 35 i 37 proc. dla najbogatszych.

Uwaga: Osoby pracujące na własny rachunek (self-employed) traktowane są inaczej i powinny deklarować zarobki, jeżeli przekroczą one 400 dol. w roku. Podatku dochodowego mogą nie zapłacić, ale uiszczą składki na Social Security.

Wyliczasz odpisy czy nie?

 „To itemize or not to itemize?”-  łamią sobie głowy Amerykanie. Odpowiedź jest prosta. Jeżeli wszystkie nasze odpisy podatkowe nie przekraczają standardowego odpisu (patrz powyżej), to korzystamy z tego odpisu i nie trudzimy się zbieraniem paragonów. Odpis standardowy jest teraz znacznie większy niż przed reformą, więc korzysta z nigo 90 proc. podatników.

Przeciętny człowiek, który mieszka w wynajętym mieszkaniu, pracuje najemnie i trzyma pieniądze w banku, rzadko kiedy ma odpisy przekraczające dwanaście tysięcy dolarów (a para – dwadzieścia cztery). Pułap ten osiągają tylko niektórzy właściciele domów, bo  wolno im odpisać koszt pożyczki i podatki gruntowe.

Bądź hojny

Darowizny dla odpowiednio zarejestrowanych organizacji charytatywnych są odpisem podatkowym, a polonijne organizacje potrzebują naszej pomocy. Mniejsze kwoty można podarować w gotówce, nawet bez żadnego poświadczenia (np. położyć pieniądze w kościele na tacę). Powyżej 250 dol. dowodem darowizny musi być nie tylko zrealizowany czek, ale również pisemne poświadczenie odbioru przez organizację. Warto wspomnieć, że  darowizny dla osób prywatnych, jakkolwiek nie wymagają zadeklarowania do kwoty 15,000 dol., odpisem podatkowym nie są.

Darować można nie tylko gotówkę, lecz również używaną odzież, sprzęty domowe, stary samochód itp. i odjąć ich szacunkową wartość od wymiaru podatku. Skontaktuj się z United War Veterans Council, Lupus Foundation, czy innymi organizacjami, a przyjadą do twego domu i odbiorą używane rzeczy. Czytelnicy, którzy dają dużo i często, mogą sięgnąć po IRS Publication 561, Determining the Value of Donated Property (www.irs.gov/pub/irs-pdf/p561.pdf).

Uwaga: Opłaca się podarować walory, których wartość wzrosła: akcje, obligacje, nieruchomości, by uniknąć płacenia podatków od przyrostu kapitału (capital gain).

Zgrupuj wydatki medyczne

Wydatki medyczne niezwrócone przez firmę ubezpieczeniową oraz składki ubezpieczeniowe mogą stanowić odpis podatkowy, ale tylko te, które przekraczają 10 proc. dochodu brutto (Adjusted Gross Income). Jeżeli jesteś blisko tej granicy, to przyspiesz niektóre wydatki, np. idź do dentysty, zamów okulary czy udaj się na profilaktyczny sprawdzian jeszcze w tym roku.
Uwaga: Koszt ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pracujących na własny rachunek nie podlega limitowi, jest w stu procentach odpisywany na pierwszej stronie zeznania podatkowego (above-the-line). Więcej informacji znajdziesz w Publikacji 502, www.irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf.

Przyjrzyj się swoim zyskom i stratom kapitałowym

Giełda sprawiła się w tym roku dobrze, więc fundusze powiernicze wypłacą zyski. Przyjrzyj się dystrybucji swoich zysków kapitałowych (capital gain distribution). Jeżeli widzisz, że jesteś w tym roku na plusie, sprzedaj jakieś udziały albo akcje, które zniżkowały, a będziesz mógł pomniejszyć swoje zyski o straty kapitałowe.
Straty kapitałowe można odpisać do wysokości zysków kapitałowych plus 3,000 dol. Jeżeli mamy większą stratę, nadwyżkę możemy przenieść na kolejny rok. Warunkiem tych manewrów jest jednak dokonanie transakcji sprzedaży do końca tego roku.

Zapomnij o miscellaneous deductions

Różne wydatki, zaklasyfikowane jako miscellaneous deductions (rozmaite odpisy), przeszły do historii. Mogły one być odjęte od przychodów w wymiarze, o który przekraczały 2 proc. dochodu brutto (AGI). Nie zbieraj już kwitów, które dotyczą wydatków pracowniczych niezwróconych przez pracodawcę, wydatków inwestycyjnych (np. koszt fachowych publikacji, seminariów itp.) ani wydatków na przygotowanie zeznania podatkowego (honorarium księgowego, komputerowy program podatkowy itp.). Te koszty pokrywasz teraz sam.

Wydaj oszczędności z konta FSA

Kilka słów dla osób, które mają w pracy konto zwane Flexible Savings Account. Służy ono do opłacania opieki nad dzieckiem i kosztów medycznych pieniędzmi niepodlegającymi podatkom. Jeżeli masz w pracy konto FSA, to wydaj uskładane tam środki do 31 grudnia tego roku, bo inaczej przepadną. Tylko 500 niewykorzystanych dolarów można przenieść na następny rok.

Wykorzystaj swój dom

Właściciele domów i mieszkań własnościowych odpisują od przychodu odsetki od pożyczki hipotecznej oraz podatki gruntowe (real estate taxes). Jeżeli styczniową należność poślesz w grudniu, powiększysz odpis na bieżący rok i może przekroczysz standardową ulgę (standard deduction).

Rada dla każdego: wpłać na programy emerytalne

Osobom korzystającym ze standardowego odpisu podatkowego (standard deduction) pozostają tylko wpłaty na konta emerytalne: IRA, 401(k), SIMLE IRA itp., bo to dla nich jedyna ucieczka przed podatkami. Co prawda, mamy czas do 15 kwietnia 2020 roku na otwarcie IRA i dokonanie depozytu, ale im wcześniej to zrobimy, tym szybciej środki zaczną procentować. Jeżeli ktoś inwestuje w fundusze powiernicze, to fluktuacje giełdy mogą stanowić dobrą okazję do zakupu udziałów jego ulubionego funduszu.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. . „Jak oszczędzać na podatkach”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak kupić dom mądrze i nie przepłacić”, „Podręcznik właściciela domu”. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy (Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com).

 

 

Kategoria: Porady > Podatki

Data publikacji: 2019-12-27

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.