PLUS

Baner

Małżeństwo dla zielonej karty

Małżeństwo dla zielonej karty

W artykułach publikowanych w ostatnich tygodniach, które dotyczyły pozyskania rozwodu z małżonkiem zamieszkującym w Polsce, zapowiedziałam, że napiszę Państwu o małżeństwach zawieranych przez jedną ze stron wyłącznie celem pozyskania tzw. zielonej ka

Czy jest instytucja, w której można zgłosić tego typu oszustwo? Podczas wielu udzielanych przeze mnie porad prawnych udzielałam odpowiedzi na następujące zapytanie: „Czy mogę zgłosić do urzędu imigracyjnego fakt, że małżonek poślubił mnie wyłącznie po to, by otrzymać zieloną kartę?”

Nic dziwnego, że dana osoba w takiej sytuacji czuje się oszukana, zwłaszcza gdy deklaracje „małżonka” o głębokim uczuciu, miłości czy chęci spędzenia życia razem, okazują się nieprawdziwe. Na tak postawione pytanie nie ma prostej odpowiedzi, niemniej jednak można z całą pewnością powiedzieć, że pozbawienie danej osoby zielonej karty z powyższego powodu, wymaga przedstawienia bardzo konkretnych dowodów.

Co więcej, zgłoszenie takiego zdarzenia może spowodować wszczęcie dochodzenia, jeśli obie strony dopuściły się popełnienia przestępstwa oszustwa. Ogólnie rzecz biorąc osoba, która wprowadza inną osobę w błąd, pozoruje miłość do drugiej strony, a następnie doprowadza do zawarcia małżeństwa, zwykle jest bardzo dobrze poinformowana oraz świadoma, co należy robić i mówić przed zawarciem związku małżeńskiego. Zawarcie tego rodzaju „małżeństwa” jest zwykle poprzedzone wnikliwą analizą przepisów prawa i pozyskaniem gruntownej wiedzy, zwłaszcza co do okoliczności, że związek taki powinien trwać przynajmniej dwa lata.

Z chwilą wypełnienia petycji, z chwilą pierwszej rozmowy małżonków z urzędnikami, a następnie z chwilą pozyskania aprobaty ze strony USCIS, małżonek starający się o regulowanie jego statusu na terenie USA, otrzymuje jedynie tymczasową zieloną kartę, która jest ważna przez dwa lata. Dopiero po dwóch latach trwania małżeństwa, para może złożyć kolejny wniosek w celu „usunięcia barier”, czyli ażeby pozyskać zieloną kartę ważną przez okres 10 lat. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i inne dowody, które potwierdzą, że małżeństwo zawarte zostało w dobrej wierze (autentycznie).

Jeżeli dowody z dokumentów okażą się wystarczające, urząd imigracyjny może poprzestać na ich analizie, nawet bez przeprowadzania dodatkowej rozmowy/wywiadu z małżonkami. Jeżeli zaś urzędnik poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, wówczas para jest wzywana listownie na dany termin, celem stawienia się w siedzibie urzędu i wzięcia udziału w przesłuchaniu. Proces pozyskania zielonej karty na stałe (lat 10) może trwać nawet do roku. Z tego właśnie powodu urząd imigracyjny wystawia specjalny dokument, umożliwiający małżonkowi starającemu się o zieloną kartę, legalny pobyt w USA, a także podróżowanie za granicę.

Po uzyskaniu Zielonej Karty na stałe małżonek może z łatwością wystąpić o rozwód, albowiem pozostawanie w związku małżeńskim nie jest konieczne, aby taką kartę utrzymać. Jeżeli natomiast małżonkowie chcą pozyskać obywatelstwo USA, to po posiadaniu zielonej karty przez okres minimum 3 lat i wciąż pozostając w związku małżeńskim, wypełniają wniosek/formularz N-400. Dla porównania, osoby niepozostające w związku małżeńskim, muszą posiadać zieloną kartę przynajmniej 5 lat, ażeby ubiegać się o obywatelstwo USA.

Posiadanie statusu obywatela USA umożliwia „sponsorowanie” rodziców, którzy zamieszkują w USA nielegalnie lub „innego” małżonka. Reasumując, nie istnieje proste rozwiązanie sytuacji, w której dochodzi do oszustwa, albowiem mamy przeświadczenie, że dana osoba poślubiła nas wyłącznie po to, by uregulować swój status na terenie USA i otrzymać Zieloną Kartę. Z całą jednak pewnością powiedzieć można, że zawieranie tego typu małżeństw jest dość powszechnym przestępstwem, zwłaszcza biorąc pod rozwagę fakt, że niewiele jest innych możliwości prawnych, by zalegalizować pobyt na terenie USA, gdy wiza utraci ważność. Pamiętać jednak należy, że każdy przypadek jest odmienny i w takiej sytuacji zawsze trzeba zasięgnąć konsultacji prawnej, do czego zachęcam.

Mecenas Joanna Nowokuński

Tel: 347 743 9058

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2019-07-29

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.