PLUS

Baner

Proponowana poprawka do druku I-912

Proponowana poprawka do druku I-912

Ostatnia podwyżka opłat imigracyjnych miała miejsce 23 grudnia 2016 roku.

Podobno Urząd Imigracyjny finansuje 95% swojego budżetu z opłat pobieranych od swoich klientów. Co kilka lat opłaty imigracyjne ulegają zmianom, oczywiście „na gorsze". Ostatnia podwyżka opłat imigracyjnych miała miejsce 23 grudnia 2016 roku. Koszt samych usług imigracyjnych może urosnąć do całkiem poważnych rozmiarów, szczególnie jeśli petycje imigracyjne jednocześnie składa kilku członków rodziny. Same opłaty mogą wynieść kilka tysięcy dolarów, niezależnie od wynagrodzenia adwokata, który przygotowuje i prowadzi sprawę imigracyjną. Nie wszystkich jest stać na wysokie koszty, ale jest na to rada: USCIS ma możliwość zwolnienia swoich „klientów” z opłat. Ci, których nie stać na opłacenie aplikacji, mogą zwrócić się o umorzenie obowiązku opłaty, czyli tzw. fee waiver. USCIS publikuje listę aplikacji, które można składać bez opłaty, jeśli ktoś się do tego kwalifikuje, a najważniejszym kryterium jest sytuacja finansowa danej osoby. Wśród aplikacji zwolnionych od opłaty jest np. druk N-400 (podanie o obywatelstwo), druk I-90 (wymiana/przedłużenie zielonej karty), formularz I-751 (zniesienie warunkowości zielonej karty), I-765 (podanie o pozwolenie na pracę) lub druk N-600 (potwierdzenie statusu obywatela). Umorzenie opłaty leży w gestii Urzędu Imigracyjnego, ale stosowane przez USCIS kryteria finansowe są dość jasno określone. Aktualne progi finansowe można odszukać na stronie internetowej www.uscis.gov, pod hasłem Fee Waiver. Aby zwrócić się o umorzenie opłaty, należy jednocześnie ze składaną aplikacją lub petycją imigracyjną wypełnić druk I-912, w którym przedstawia się swoją sytuację finansową oraz inne okoliczności utrudniające pokrycie kosztów aplikacji. Urząd Imigracyjny wyróżnił 3 kategorie osób kwalifikujących się do zwolnienia z opłat: 1. Osoby otrzymujące finansową pomoc federalną (np.SSI, food stamps, Medicaid, doraźną pomoc gotówkową TANF, lub Welfare). 2. Osoby, których dochód jest niższy niż 150% federalnej granicy ubóstwa (w roku 2018 jest to dochód roczny $18,210 dla jednej osoby i $24,690 dla dwóch osób). 3. Osoby, których sytuacja finansowa w ostatnim czasie uległa drastycznemu pogorszeniu z powodu utraty pracy, choroby, wysokich rachunków lekarskich i zredukowała ich dochód do granicy ubóstwa. Dodatkowo Urząd Imigracyjny zwalnia z opłat pewne grupy osób z powodów humanitarnych. Należą do nich ubiegający się o wizę typu U (ofiary przestępstwa) lub prześladowani małżonkowie, lub dzieci obywateli, lub stałych rezydentów amerykańskich, podlegający pod program VAWA. Ostatnio Urząd Imigracyjny poddał pod publiczną dyskusję propozycję, aby wprowadzić zmiany do aplikacji I-912. USCIS proponuje, aby z wyżej wymienionych trzech kategorii kwalifikujących do otrzymania Fee Waiver, usunąć grupę nr 1. Do tej pory wystarczy, że powołamy się na punkt nr 1 i załączymy dowód na uczestnictwo w jednym z programów pomocowych, aby otrzymać zgodę na zwolnienie z opłat imigracyjnych. Nie wszyscy są zgodni, że jest to kryterium wystarczające. Chodzi o to, że programy pomocowe nie są jednolite dla całych Stanów Zjednoczonych, ponieważ poszczególne stany stosują własne pułapy finansowe w przyznawaniu świadczeń pomocowych. Fakt, że kwalifikujemy się np. na food stamps w jednym stanie, nie gwarantuje nam tej samej pomocy w innym stanie. Jeśli aplikacja I-912 zostanie zmieniona zgodnie z propozycją, to otrzymanie zwolnienia z opłaty może być utrudnione i będzie wymagało dodatkowego wysiłku, ponieważ aplikujący będzie musiał bardzo wyraźnie udokumentować, że jego środki życiowe są poniżej progu ubóstwa lub że znalazł się w ekstremalnie trudnej sytuacji życiowej.

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w grudniu 2018

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat - 08/08/2011
Druga preferencja:
A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów - 10/08/2016
B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów - 02/15/2012
Trzecia preferencja:
Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami - 08/01/2006
Czwarta preferencja:
Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami - 04/22/2005

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2018-11-26

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.