PLUS

Baner

Przed czym chroni nas polisa na dom?

Przed czym chroni nas polisa na dom?

Nieszczęśliwe wypadki, takie jak zalanie czy pożar, mogą dotknąć każdego. Dlatego też jeśli posiadamy dom na własność warto go ubezpieczyć od nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Niestety nie ma uniwersalnej polisy, która chroniłaby nas przed każdym rodzajem ryzyka. Zawsze jednak możemy zabezpieczyć nasze lokum przed konkretnym niebezpieczeństwami, wybierając właściwie dopasowane ubezpieczenie homeowners.

Na rynku ubezpieczeń dostępne są różnorodne polisy dla właścicieli domów (homeowners), spośród których najpopularniejsze to oznaczone symbolami HO-1, HO-2 i HO-3. Każdy rodzaj polisy na dom kryje w sobie dwa rodzaje ochrony: tzw. property protection, czyli zabezpieczenie budynku, zabudowań towarzyszących i mienia oraz liability protection, czyli ochronę przed odpowiedzialnością cywilną.

Standardowa polisa HO 1 obejmuje szkody wynikłe wskutek takich zdarzeń jak pożar, uderzenie pioruna, wichura, grad, rozruchy, spadający samolot, uderzenie pojazdu w dom, akty wandalizmu, kradzież, erupcja wulkanu i inne. Pokrycia zawarte w tego typu polisie są stosunkowo ograniczone, dlatego też HO-1 stosowana jest względnie rzadko.

Polisa HO-2 zawiera zabezpieczenia na wypadek szkód spowodowanych czynnikami wymienionymi w standardowej formie H-O1, a ponadto chroni nas przed innymi zagrożeniami, jak np. spadające obiekty (np. zawalenie się drzewa) czy też uszkodzenia spowodowane ciężarem śniegu. Poza tym polisa HO-2 zabezpiecza przed stratami związanymi z uszkodzeniami systemów hydraulicznych, grzewczych, zraszaczy czy sprzętu AGD, które powstały wskutek ich rozerwania, pękniecia czy zamarznięcia.

Forma specjalna HO-3 jest najpopularniejszym typem polisy homeowners i obejmuje szkody wynikłe wskutek wszelkich zagrożeń za wyjątkiem wykluczeń wyszczególnionych na polisie. Do nich zalicza sie m.in. powódź, trzęsienie ziemi, wojnę, wybuch jądrowy, osunięcie lub zapadnięcie się ziemi i inne.

Zakres pokrycia poszczególnych polis HO jest zróżnicowany. Z wyjątkiem polisy HO-3, polisy wypłacają odszkodowanie na zasadzie named peril (ryzyk nazwanych), czyli za straty powstałe wskutek czynników określonych w naszej polisie. Z kolei polisa HO-3, zwana open peril policy chroni nas na wypadek szkód spowodowanych przez wszystkie czynniki oprócz tych, które wyszczególnione zostały jako wykluczenia. Z tego też względu HO-3 oferuje najlepsze zabezpieczenie i cieszy się największą popularnością.

Jeśli chodzi o wypłatę odszkodowania nasze mienie możemy ubezpieczyć m.in. na wartość rzeczywistą (actual cash value), odtworzeniową (replacement cost), rozszerzoną wartość odtworzeniową (extended replacement cost) oraz gwarantowaną wartość odtworzeniową (guaranteed replacement cost). Pierwszy rodzaj ubezpieczenia, czyli actual cash value gwarantuje nam odszkodowanie w kwocie niezbędnej do zastąpienia domu, przy czym kwota naszego odszkodowania pomniejszona jest o utratę wartości domu w czasie. Replacement cost, a więc wartość odtworzeniowa zapewnia z kolei wypłatę odszkodowania do wysokości ubezpieczenia, lecz kwota ta nie jest w tym przypadku pomniejszona o deprecjację. Dom możemy ubezpieczyć także na rozszerzoną wartość odtworzeniową (extended replacement cost), co oznacza, że w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie do wysokości ubezpieczenia oraz dodatkowe 20-25%. Ostatni rodzaj ubezpieczenia – gwarantowana wartość odtworzeniowa – zapewnia wypłatę odszkodowania w kwocie, która nie zależy od limitu ubezpieczenia, a jest potrzebna aby dom odbudować. Jest to jednak rzadko stosowana forma ochrony.

Marcin Luc
Greenpoint Insurance Brokerage

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2015-08-25

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.