PLUS

Baner

Kwartalne przedpłaty podatkowe, czyli “estimated taxes”

Kwartalne przedpłaty podatkowe, czyli “estimated taxes”

“Estimated tax” to nic innego jak kwartalne przedpłaty do urzędów podatkowych federalnych oraz stanowych.

Część z was zapewne spotkała się z korespondencją od Urzędu Podatkowego zawierającą kupony 1040-ES lub pismami mówiącymi o nieznanie brzmiąco “estimated tax”. Większość z was zapewne nie za bardzo wie z jakiego powodu i co takiego jest. “Estimated tax” to nic innego jak kwartalne przedpłaty do urzędów podatkowych federalnych oraz stanowych. Ale kto jest zobowiązany do odprowadzania takich kwartalnych przedpłat?

Przepisy kwartalnych przedpłat dotyczą obywateli Stanów Zjednoczonych, jak również rezydentów i nie-rezydentów, czyli każdej osoby fizycznej, która oszacowała, że będzie dopłacała do urzędu podatkowego przynajmniej $1,000 po uprzednim uwzględnieniu podatków potrąconych w ciągu roku oraz odpisaniu przysługujących kredytów podatkowych. Generalnie ujmując: osoby, które otrzymują na koniec roku formę W-2, to znaczy z każdej wypłaty potrącane mają podatki (Social Security, federalne i stanowe) nie muszą dokonywać kwartalnych przedpłat. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przy rozliczeniu podatkowym okaże się, że potrącany podatek federalny był za niski, gdyż podatnik otrzymał dodatkowe dochody w formie:

  • odsetek bankowych
  • dywidendów korporacyjnych
  • zapomogi z tytułu bezrobocia
  • jego dochód na Formie K-1 z S korporacji był wysoki
  • wygrał w loterii
  • lub po prostu w pracy podał, że ma mnóstwo osób na utrzymaniu, a finałowe rozliczenie stwierdziło, że jest sam.

Osoby będące na samozatrudnieniu, otrzymujące komisowe lub wynagrodzenie gotówką lub czekiem bez potrąceń podatkowych powinny bezwzględnie wysyłać kwartalne przedpłaty. Urząd podatkowy dolicza karę za niestosowanie się do przepisów.

W pewnym sensie jest to zrozumiałe. W przypadku osób otrzymujących czeki rozliczeniowe oraz formę W-2 rozliczenie podatkowe następuje niejako każdego tygodnia lub 2 razy w miesiąca, w zależności od tego jak często wypłacana jest zapłata. Z każdego wynagrodzenia są potrącane podatki i pracodawca miesięcznie lub kwartalnie odprowadzając je do urzędów podatkowych musi się podporządkować kwartalnym sprawozdaniom od poborów, czyli potocznie "payrollowi". Dlaczego więc osoba, która otrzymuje tak zwane "czyste" czeki lub gotówkę ma płacić podatek jedynie raz w roku? Poza tym, jest o wiele łatwiej wysłać wyrównanie podatku rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset dolarów kwartalnie, niż dopłacać tysiące przy rozliczeniu podatkowym, zwłaszcza, że nie każdy w danym momencie ma taka sumę. Zaczynają się wtedy prośby o przedłużenie w czasie rozliczenia, czyli słynne "extensions" lub rozbijanie długu podatkowego na raty, które wcale nie zmniejszą wysokości kar czy odsetek od zaległych podatków.

Według mnie najlepiej jest wypracować pewien rytuał: pomyśleć logicznie nad swoją sytuacją podatkową, przeznaczyć pewien budżet na podatki i dostosować się do kwartalnych przedpłat.

Kwestia dokonywania kwartalnych przedpł wynika z przeprowadzenia następującego porównania i wybrania mniejszej kwoty:

  1. 90% ogólnej kwoty podatku, który jest "estimated", czyli przypuszczalnie oszacowany na obecny rok, lub
  2. 100% ogólnej kwoty podatku wyszczególnionego na rozliczeniu podatkowym za ubiegły rok. Poprzedni rok musi pokrywać 12 miesięcy.

Terminy do wykonania kwartalnych przedpłat to:

- pierwsza przedpłata do 15 kwietnia,

- druga przedpłata do 15 czerwca,

- trzecia przedpłata do 15 września,

- czwarta i ostatnia przedpłata do 15 stycznia następnego roku.

Systematyczne oraz terminowe wpłaty pozwolą na ograniczenie lub wyeliminowanie kar, które urzędy podatkowe skrupulatnie wyliczają za niedostosowanie się do wymogu płacenia kwartalnych podatków.

Dla niektórych podatników jest nawet opłacalnym płacenie kar. Mogą oni bowiem korzystać z pieniędzy, które w innym przypadku znalazłyby się w posiadaniu urzędow podatkowych, ale ten wybór należy wyłącznie do podatnika. Zdarzają się przypadki, że na rozliczeniu występuje zwrot nadpłaconych podatków, a mimo wszystko urząd podatkowy żąda dodatkowych opłat wynikłych ze spóźnionych przedpłat, dlatego też przedpłaty powinny być robione w równych kwotach.

Jeżeli dochód nie jest stały, tylko zarabiany nierówno w ciągu roku, kwoty przedpłat mogą być różne, chociaż zawsze wymagane jest wytłumaczenie dlaczego.

Kara za niewykonywanie kwartalnych przedpłat obliczana jest na podstawie rocznych procentów naliczanych od kwoty zadłużenia. Obecnie obowiązuje 9%.

Forma 2210 służy do wyliczenia kar, chociaż w większości przypadków urząd podatkowy wysyła pisma wyrównawcze po wysłaniu podstawowego rozliczenia.

Ostatnia przedpłata nie musi być wpłacona, jeżeli rozliczenie podatkowe zostanie wysłane i podatek zapłacony do 31 stycznia po zakończeniu roku.

Podatnik, który przez pierwsze trzy kwartały zaniży kwoty przedpłat, nie uniknie kar poprzez nadpłacenie ostatniej. Ale podatki potrącane od poborów przez pracodawcę traktowane są tak, jakby były równo systematycznie wpłacane do urzędu w ciągu całego roku, czyli jest możliwym, aby pracodawca potrącił od poborów maksymalną kwotę podatku w ostatnim kwartale, co spowoduje, że podatek będzie potraktowany tak, jakby wpłacony w równych przedpłatach i podatnik uniknie kar.

Temat kwartalnych przedpłat dotyczący "C" korporacji ("S" generalnie nie płacą federalnego podatku korporacyjnego) polega na tym, aby wpłacić wystarczającą kwotę podatku, aby finałowa dopłata wynikającą z rozliczenia Formy 1120 nie wynosiła więcej niż $500. Przepis stanowy jest podobny do federalnego.

Na zakończenie ciekawostka podatkowa. Biorąc pod uwagę ile płaci się podatków stanowych, jak również podatków od sprzedaży, najlepszym stanem pod tym względem jest Alaska, gdzie płaci się tylko podatek federalny. Co ciekawe, ze względu na ilość pieniędzy jakie stan Alaska pobiera w opłatach (royalties) od wydobycia ropy naftowej i gazu na wydzierżawionych terenach przez koncerny naftowe, władze stanowe pod koniec lat 70-tych ubiegłego stulecia założyły fundusz pieniężny. Od 1982 roku z tego funduszu raz w roku wszyscy mieszkańcy Alaski otrzymują czeki pieniężne. W zeszłym roku czek na jednego mieszkańca stanu Alaska opiewał na sumę $2,052.

Katarzyna Łagodzka-Ginsburg
Registered Tax Preparer
9 Village Square East
Clifton, NJ 07011
973-928-3839
katarzynalagodzka@gmail.com

Kategoria: Porady > Podatki

Data publikacji: 2017-03-02

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.