PLUS

Baner

STAR program ulg podatkowych dla właścicieli nieruchomości

STAR program ulg podatkowych dla właścicieli nieruchomości

Od kilku lat stan Nowy Jork prowadzi program zwany “STAR” w celu zwrotu/zmiejszenia kwoty za podatki od nieruchomości i otrzymaniu ulgi.

Odnośnie zmniejszenia, to mam na myśli dwa rodzaje ulg, czyli może to być kredyt na poczet obecnych podatków lub zwolnienie z nich.

Jakie posiadłości wchodzą  w grupę możliwych do starania się o powyższe zniżki? Mianowicie są to domy, mieszkania własnościowe, mieszkania spółdzielcze, domy fabrycznie budowane, domy gospodarstwa wiejskiego, nieruchomości mieszane, włączając w to budynki z mieszkaniami, ale tylko część zajmowana przez właściciela.

Aby ubiegać się o uczestnictwo w tym programie, trzeba być prawowitym właścicielem i musi to być nasze główne miejsce zamieszkania. Czyli możemy starać się o zniżkę tylko na jeden dom, w którym mieszkamy, nawet jeśli posiadamy inne domy.

Departament Podatków stanu Nowy Jork może zażądać od nas dowodu potwierdzającego, że przebywamy w danej rezydencji większą część roku i na tej podstawie możemy starać się o ulgę podatkową.

Program STAR dzieli się na dwie grupy, na podstawowy STAR i zwiększony STAR.

Aby znaleźć się w programie podstawowym (Basic Star) nasz dochód nie może przekroczyć sumy $500,000 rocznie. Co ciekawe w Basic Star nie ma górnej granicy wieku wymaganego do uczestnictwa w tym programie. Jeśli chodzi o plan zwiększony (Enhanced Star) to wymagany wiek do uczestnictwa jest od 65 lat wzwyż. Jeśli małżonkowie są właścicielami, to przynajmniej  jedno z małżonków musi ukończyć wiek 65 lat ostatniego dnia roku, za który będziemy otrzymywać ulgę. Natomiast dochód w Enhanced programie nie może przekraczać $84,550 za rok 2016 i $86,000 za rok 2017. Kwalifikacja w roku 2017 opiera się na informacjach o dochodach za rok 2015. Dochód oznacza federalny “skorygowany dochód brutto minus “kwoty opodatkowane” ze wszystkich indywidualnych kont emerytalnych lub poszczególnych rent emerytalnych (IRA).

Jeśli złożyliśmy wniosek do programu STAR w ubiegłym roku, nie musimy ponownie go składać, jeśli nadal posiadamy ten sam dom.

Kiedy należy zarejestrować się do programu STAR? Mianowicie najlepiej zaraz po kupnie domu, wprowadzeniu się lub niezwłocznie po zapoznaniu się z programem.

Zgłoszenia są przyjmowane do trzech lat od terminu zgłoszenia podatku dochodowego za rok, za który dotyczy ulga. Na przykład, aby ubiegać się o kredyt STAR na rok 2016, należy zarejestrować się najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2020. Jednak im wcześniej się zarejestrujemy, tym szybciej otrzymamy czek STAR. Od tego roku stan nie zmniejsza obecnych podatków, ale przesyła czek do właściciela.

Rejestrować się do programu można na stronie stanu www.tax.ny.gov lub dzwoniąc pod numer telefonu 518-457-2036. Konieczny będzie rachunek za podatki tzw. “school tax bill”, aby łatwiej i sprawniej przejść etap rejestracji do programu.

Kinga Świtajski

Exit Realty MiniMax

 

Kategoria: Porady > Nieruchomości

Data publikacji: 2017-02-28

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.