PLUS

Baner

Order of Protection - Sąd Rodzinny a Sąd Kryminalny. Jaka jest różnica?

Order of Protection - Sąd Rodzinny a Sąd Kryminalny. Jaka jest różnica?

Zakaz zbliżania się, czyli tak zwany „Order of Protection” w Stanie Nowy Jork można otrzymać w dwóch odrębnych sądach

Sąd rodzinny i karny ma równe prawo wydania zakazu zbliżania się do drugiej osoby czy jej miejsca zamieszkania, lub/i miejsca pracy. To, czym je różni, to okoliczności w jakich zostają te zakazy wydane.

Sąd karny wydaje taki zakaz zbliżania się w każdej sprawie przemocy w rodzinie, w każdej sprawie o napaść czy pobicie. Zaraz po aresztowaniu i po przedstawieniu nam powyżej wymienionych zarzutów zostaje wydany tymczasowy nakaz, tzw. Temporary Order of Protection. Jeśli byliśmy aresztowani za przemoc w rodzinie, to niestety dostajemy zakaz zbliżania się do naszej najbliższej rodziny i miejsca zamieszkania, które do tej pory było również naszym miejscem zamieszkania. Jest to zakaz nie tylko zbliżania się, ale również pod żadnym pozorem kontaktowania się z osobą chronioną zakazem, nawet przez osoby trzecie, czyli rodziców czy znajomych. Nie można wysyłać sms czy email, kompletnie nic nam nie wolno. Taki nakaz ważny jest przynajmniej do kolejnej rozprawy sądowej. Jeśli nasza sprawa nie zakończy się tego dnia, to zostanie nam wystawiony nowy nakaz, na tych samych zasadach, tylko z inną datą ważności. Nie mamy zbyt dużego wpływu na zmianę warunków takiego nakazu.

Natomiast uzyskanie zakazu zbliżania się poprzez sąd rodzinny w stanie Nowy Jork wygląda trochę inaczej. Osoba, która uważa, iż jest poszkodowaną, składa wniosek do sądu o przyznanie jej ochrony poprzez taki nakaz. Przeważnie dzieje się to w związku, gdzie dochodzi do przemocy nie koniecznie tylko fizycznej, ale i werbalnej. Najczęściej ofiara takiej przemocy, po złożeniu wniosku, staje przed sądem i otrzymuje tymczasowy dokument przeciwko osobie oskarżonej, gdzie tzw. oskarżony nie może między innymi: kłócić się, wyzywać, przezywać, obrażać, zastraszać ofiary, ale ciągle może mieszkać pod tym samym dachem. Na tym sprawa jednak się nie kończy. Teraz obydwie strony muszą udać się przed sąd w wyznaczonym terminie i muszą udowodnić winę oskarżonego/oskarżonej, jak również udowodnić swoją niewinność. Jeśli sąd uzna, iż faktycznie dochodzi do przemocy w takim domu i osoby te nie powinny więcej przebywać w swoim otoczeniu wyda całkowity zakaz zbliżania się i jedna ze stron będzie musiała się wyprowadzić. Oczywiście, jeśli w związku są dzieci, to sąd też będzie brał pod uwagę ich dobro.

            Jedną bardzo ważną wspólną cechą jaką mają Order of Protection wydany przez sąd rodzinny czy karny jest to, iż jeśli zostanie on złamany, zostaniemy aresztowani. Nie ma znaczenia, czy jest to całkowity zakaz zbliżania się czy tymczasowy zakaz np. zastraszania, czy awanturowania się, złamanie ich jest zabronione.

 Nieprzestrzeganie zakazu zbliżania się i jego lekceważenie może przysporzyć nam jeszcze większych kłopotów w życiu, niż możemy sobie tego wyobrazić. Nie należy lekceważyć sprawy, a lepiej udać się na rozmowę z adwokatem, aby poznać swoje prawa i ustalić linię obrony, jeśli posiadamy już taki zakaz.

 Mecenas Joanna E. Nowokuński

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2024-03-26

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.