PLUS

Baner

Zmiany podatkowe 2022

Zmiany podatkowe 2022

Rozpoczynamy nowy sezon podatkowy. Dla wielu podatników jest to czas komasowania informacji potrzebnych do przygotowania pełnego zeznania podatkowego za rok 2022.

Powinniśmy aktywnie rozważyć niektóre z wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć.

Jak co roku zwiększone zostały odliczenie standardowe, skorygowane przedziały podatkowe oraz dokonały się pewne zmiany w powszechnych ulgach podatkowych i odliczeniach.

Przyjrzymy się zatem tym wszystkim zmianom. Zacznijmy od głównych szczegółów, które każdy powinien znać w tegorocznym sezonie podatkowym:

 • Termin składania zeznań podatkowych: 18 kwietnia 2023 r. - to ważny termin rozliczeń podatkowych dla wszystkich federalnych zeznań podatkowych i płatności.
 • Termin przedłużenia: 16 października 2023 r. - to ostateczny termin, jeśli poprosisz o przedłużenie.
 • Zwiększenie standardowego odliczenia: w 2022 r. standardowe odliczenie wzrosło do $12,950 dla osób samotnych i $25,900 dla małżeństw rozliczających się wspólnie.
 • Wzrost progów podatkowych: progi podatku dochodowego wzrosły w 2022 r., aby uwzględnić inflację.

Nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć planować rozliczenie na przyszły rok, więc zwróćcie uwagę na to co warto wiedzieć na temat sezonu podatkowego 2024:

 • Zwiększenie standardowego odliczenia: Standardowe odliczenie za 2023 r. (które będzie przydatne, gdy złożysz wniosek w 2024 r.) wzrasta do $13,850 dla osób samotnych i $27,700 dla małżeństw składających wniosek wspólnie.
 • Wzrosną progi podatkowe: W 2023 r. wzrosną również progi podatkowe.

Skupmy się jednak na roku 2022 i przeanalizujmy szczegóły, aby móc spokojnie bez obaw złożyć zeznanie podatkowe.

 

 

Kiedy można rozliczyć się z podatków?

Sezon podatkowy 2023 rozpoczął się 23 stycznia. Mniej więcej w tym samym czasie formularz W-2 od pracodawcy powinien znajdować się w Twojej skrzynce pocztowej. Ponieważ wielu pracodawców korzysta z cyfrowego systemu płac do bezpośredniego przelewu, możesz również znaleźć formularz W-2 online. Freelancerzy powinni także szukać formularza 1099 od każdego ze swoich klientów.

Oto kilka innych formularzy podatkowych, których możesz potrzebować podczas rozliczania się:

 • Oświadczenia o odsetkach hipotecznych
 • Zestawienia dochodów z inwestycji
 • Deklaracje wpłat na cele charytatywne
 • Teraz jest również świetny czas na zebranie paragonów (zachowałeś je, prawda?), jeśli planujesz wyszczególnić swoje odliczenia, aby nie plątać się i nie wyrywać sobie włosów z głowy gdy nadejdzie kwiecień.

 

Po zebraniu i uporządkowaniu tych formularzy możesz spokojnie umówić na złożenie swojego zeznania podatkowych. Jeśli nie masz pewności, czy masz wszystko, czego potrzebujesz, skontaktuj się z doradcą podatkowym — zwłaszcza jeśli masz skomplikowaną sytuację podatkową.

 

Rok podatkowy a sezon podatkowy

Zanim przejdziemy do przedziałów podatkowych, porozmawiajmy trochę o „podatkowym żargonie”. Często słyszysz wyrażenia „rok podatkowy” i „sezon podatkowy”. To nie to samo.

Rok podatkowy to rzeczywisty rok, w którym uzyskujesz dochód, płacisz podatek dochodowy, dokonujesz datków na cele charytatywne, wydatki itp. Sezon podatkowy to czas, w którym składasz, zgłaszasz i płacisz należne podatki z ostatniego roku.

Tak więc w sezonie podatkowym 2023 składasz podatki za rok podatkowy 2022. Zrozumiałe? Miej to na uwadze, gdy mówimy o sezonie podatkowym lub roku podatkowym. To ważne!

 

Przedziały i stawki dochodów w sezonach podatkowych 2023 i 2024

Oto przypomnienie, jak działają przedziały dochodów i stawki podatkowe: Twoja stawka podatkowa (procent twojego dochodu, który płacisz w podatkach) opiera się na tym, w jakim przedziale podatkowym (przedziale dochodów) się znajdujesz.

Na przykład, jeśli jesteś singlem, a twój dochód wynosi $75,000 to jesteś w przedziale podatkowym 22%. Ale to nie znaczy, że Twoja stawka podatku wynosi 22%. Zamiast tego część twojego dochodu jest opodatkowana stawką 10%, część 12%, a ostatnia część 22%. (Rozbijamy to na poniższym wykresie.)

W roku podatkowym 2022 przedziały podatkowe wzrosły o kilkaset dolarów, aby uwzględnić inflację. Przedziały podatkowe na rok 2023 również wyglądają nieco inaczej.

 

Stawki i progi podatku dochodowego od dochodu krańcowego z 2022 roku

Stawka podatkowa za 2022

Single

Małżeństwo rozliczające się wspólnie

Głowa rodziny

Małżeństwa rozliczające się oddzielnie

10%

$0–10,275

$0–20,550

$0–14,650

$0–10,275

12%

$10,276–41,775

$20,551–83,550

$14,651–55,900

$10,276–41,775

22%

$41,776–89,075

$83,551–178,150

$55,901–89,050

$41,776–89,075

24%

$89,076–170,050

$178,151–340,100

$89,051–170,050

$89,076–170,050

32%

$170,051–215,950

$340,101–431,900

$170,051–215,950

$170,051–215,950

35%

$215,951–539,900

$431,901–647,850

$215,951–539,900

$215,951–323,925

37%

Ponad $539,900

Ponad $647,850

Ponad $539,900

Ponad $323,925

 

Stawki i progi podatku dochodowego od dochodu krańcowego z 2023 roku

Stawka podatkowa za 2023

Single

Małżeństwo rozliczające się wspólnie

Głowa rodziny

Małżeństwo rozliczające się oddzielnie

10%

$0–11,000

$0–22,000

$0–15,700

$0–11,000

12%

$11,001–44,725

$22,001–89,450

$15,701–59,850

$11,001–44,725

22%

$44,726–95,375

$89,451–190,750

$59,851–95,350

$44,726–95,375

24%

$95,376–182,100

$190,751–364,200

$95,351–182,100

$95,376–182,100

32%

$182,101–231,250

$364,201–462,500

$182,101–231,250

$182,101–231,250

35%

$231,251–578,125

$462,501–693,750

$231,251–578,100

$231,251–346,875

37%

Ponad $578,125

Ponad $693,750

Ponad $578,100

Ponad $346,875

 

 

Wyższe standardowe odliczenia w 2022 i 2023 r.

Kiedy płacisz podatki, masz możliwość skorzystania ze standardowego odliczenia lub wyszczególnienia swoich odliczeń (itemized deduction). Pozycjonowanie jest bardziej kłopotliwe, ale warto, jeśli wyszczególnione odliczenia sumują się do więcej niż standardowe odliczenie.

W latach podatkowych 2022 i 2023 standardowe odliczenie wzrosło, aby uwzględnić inflację.

Status rozliczającego się

2021

2022

2023

Single

$12,550

$12,950

$13,850

Małżeństwa rozliczające się razem

$25,100

$25,900

$27,700

Małżeństwa rozliczające się oddzielnie

$12,550

$12,950

$13,850

Głowa rodziny

$18,800

$19,400

$20,800

 

Nie jesteś pewien, czy chcesz skorzystać z odliczenia standardowego, czy wyszczególnić wydatki? Sytuacja każdego jest inna, więc nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Możesz porozmawiać z doradcą podatkowym, jeśli masz skomplikowaną sytuację, aby pomógł ci z wieloma możliwymi odliczeniami.

 

Odliczenia i ulgi podatkowe do rozważenia w sezonie podatkowym 2023 i 2024

Najbliższe magicznym słowom, jeśli chodzi o podatki, są potrącenia i kredyty. Oba pomagają zatrzymać więcej pieniędzy w naszej kieszeni zamiast wujka Sama, ale na nieco inne sposoby.

Odliczenia podatkowe pomagają obniżyć kwotę dochodu, który faktycznie może podlegać opodatkowaniu. Niektóre odliczenia są dostępne tylko wtedy, gdy wyszczególnisz swoje odliczenia, podczas gdy inne są nadal dostępne, nawet jeśli zdecydujesz się na standardowe odliczenie.

Z drugiej strony ulgi podatkowe to kwoty w dolarach (nie w odliczeniach) faktycznie odejmowane od twojego rachunku podatkowego i istnieją dwa rodzaje: zwrotne i bezzwrotne. Jeśli kredyt jest większy niż kwota, którą jesteś winien i jest to kredyt podlegający zwrotowi, różnica jest wypłacana jako zwrot. Jeśli jest to kredyt bezzwrotny, twój rachunek podatkowy zostanie obniżony do zera, ale nie otrzymasz zwrotu. Wciąż jesteś na plusie!

Oto kilka odliczeń i ulg, o które możesz ubiegać się w zeznaniu podatkowym za rok 2022 lub 2023.

 1. Odliczenia na cele charytatywne

Jedną z największych zmian w sezonie podatkowym 2023 jest to, jaką kwotę z darowizn na cele charytatywne możesz odliczyć. Niestety zmiany odbierają większość dodatkowych świadczeń oferowanych w 2021 roku z powodu pandemii. Na przykład odliczenie w wysokości 600 dolarów na cele charytatywne dla osób, które nie wyszczególniają pozycji – osób korzystających ze standardowego odliczenia – przepadło.

Ale nadal możesz odliczyć kwalifikujące się darowizny na cele charytatywne dokonane w 2022 r. — o ile wyszczególnisz swoje odliczenia. Limit wynosi 60% twojego skorygowanego dochodu brutto (AGI), czyli twojego całkowitego dochodu pomniejszonego o inne potrącenia, które już zrobiłeś.

 1. Potrącenia medyczne

Jeśli masz wysokie rachunki medyczne w 2022 r., być może uda ci się znaleźć ulgę podatkową. Możesz odliczyć wszelkie wydatki medyczne powyżej 7,5% skorygowanego dochodu brutto (AGI).9 Na przykład, jeśli twój AGI wyniósł $100,000, możesz odliczyć bieżące wydatki medyczne powyżej $7500 w 2022 lub 2023 r. Musisz jednak wyszczególnić odliczenia w celu odpisania tych wydatków na zeznaniu podatkowym.

 1. Potrącenia biznesowe

Jeśli jesteś samozatrudniony, istnieje kilka odliczeń, o które możesz się ubiegać w swoim zeznaniu podatkowym – w tym koszty podróży i odliczenie na biuro domowe, jeśli używasz części domu do celów biznesowych. Ale jeśli jesteś jedną z milionów osób, które pracują zdalnie, nie będziesz mógł ubiegać się o odliczenie dla biura domowego, ponieważ jest ono zarezerwowane tylko dla osób prowadzących działalność na własny rachunek.

 1. Ulga podatkowa na podatek dochodowy (EITC)

Ten jest duży. EITC to zwrotny kredyt przeznaczony na pomoc gospodarstwom domowym o niskich i średnich dochodach. Aby zakwalifikować się do ulgi w roku podatkowym 2022, osoba samotna bez dzieci musi mieć AGI poniżej $16,480, podczas gdy limit dla małżeństwa z trojgiem lub więcej dzieci wynosi $59,187.

A oto maksymalne kwoty kredytu EITC, które możesz uzyskać na podstawie swojego AGI i liczby kwalifikujących się osób na utrzymaniu:

Ilość osób na utrzymaniu

Maksymalna suma kredytu

0

$560

1

$3,733

2

$6,164

3 lub więcej

$6,935

 

 1. Ulga podatkowa na dziecko

Masz dzieci? Cóż, oto ulga podatkowa tylko dla ciebie! Ulga podatkowa na dziecko (CTC) pozwala na kredyt do $2000 na dziecko pozostające na utrzymaniu w wieku poniżej 17 lat. Limit dochodu wynosi $400,000 w przypadku małżeństwa rozliczającego się wspólnie i $200,000 dla wszystkich pozostałych osób. CTC podlega również częściowemu zwrotowi do kwoty $1500. Istnieje wiele innych odliczeń i kredytów, które mogą być dostępne w zależności od twojej sytuacji. Jeśli nie chcesz przegapić żadnych oszczędności podatkowych, będziesz chciał współpracować z doradcą podatkowym, który może upewnić się, że nie ominiesz niczego.

 

 1. Kredyt na opiekę nad dzieckiem i osobą zależną

To kolejny wielki kredyt, o którym powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie. Kredyt na opiekę nad dzieckiem i osobą zależną jest kredytem bezzwrotnym, który pozwala podatnikom zrekompensować część kosztów opłat za usługi, takie jak opiekunki do dzieci, opieka dzienna i opiekunowie domowi starszych osób pozostających na utrzymaniu.

Oto jak to działa: Możesz ubiegać się o 20–35% do kwoty $3000 ($6000 w przypadku dwóch lub więcej osób pozostających na utrzymaniu) z tytułu kosztów opieki. Procent kredytu zależy od twojego AGI. Rodziny z AGI w wysokości $15,000 lub mniej mogą ubiegać się o pełne 35%. Gdy zarabiasz więcej, kredyt jest zmniejszany. Ale rodzina z AGI powyżej $43,000 może nadal ubiegać się o minimalną stopę kredytową w wysokości 20%.

 

Rozbijmy to. Płacisz $250 tygodniowo, aby Junior poszedł do przedszkola. To około $13,000 rocznie. Jeśli kwalifikujesz się do odliczenia 20% z $3000 kosztów opieki, otrzymasz $600 z rachunku podatkowego.

 

 1. Kredyty edukacyjne

Amerykański kredyt podatkowy na okazje (AOTC) to częściowo zwrotny kredyt, który pokrywa wydatki na edukację studentów w pierwszych czterech latach studiów. Możesz ubiegać się o do $2500 na studenta, a jeśli kredyt obniży twój podatek do zera, 40% (do $1000) zostanie ci zwrócone. Kto może narzekać na darmowe pieniądze, zwłaszcza jeśli chodzi o opłacenie studiów?

Innym kredytem edukacyjnym jest kredyt uczenia się przez całe życie (LLC). Ten nie podlega zwrotowi, ale pokrywa do $2000 kwalifikowanych wydatków na edukację na zwrot. Chociaż możesz skorzystać z AOTC tylko w przypadku wydatków na studia licencjackie, możesz czerpać korzyści z LLC na wydatki związane z wszelkiego rodzaju możliwościami edukacyjnymi - od programów studiów, przez zajęcia techniczne, po doskonalenie umiejętności zawodowych.

Ale uwaga: możesz ubiegać się zarówno o AOTC, jak i LLC na swoim zeznaniu podatkowym - ale nie za tego samego studenta lub za same wydatki.

 

Zmiany 1099-K opóźnione do roku podatkowego 2023

IRS miał wprowadzić ogromne zmiany w formularzu 1099-K na ten sezon podatkowy, ale zmiany te zostały właśnie opóźnione do kolejnego sezonu podatkowego. To dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli małych firm!

Kiedy składasz zeznania podatkowe na początku 2023 r., formularz 1099-K jest wymagany tylko wtedy, gdy masz ponad 200 transakcji biznesowych, a ich dochód przekracza $20,000. Są to te same progi dla formularzy 1099-K, co w poprzednich latach. Jednak patrząc w przyszłość, znacznie więcej osób będzie musiało złożyć wniosek 1099-K w 2024 r., zwłaszcza ci, którzy są właścicielami małej firmy lub mają dodatkową działalność.

Oto jak to będzie wyglądało: Otrzymasz formularz 1099-K w sezonie podatkowym 2024, jeśli akceptujesz płatności za towary lub usługi przez sieć strony trzeciej (np. Venmo, PayPal, Stripe, Square, Zelle i Cash App), które przekraczają $600, nawet jeśli jest to tylko jedna transakcja powyżej $600!

 

Katarzyna Ginsburg

Registered Tax Preparer

63 Union Blvd, Wallington NJ 07057

(973) 928-3838

Kategoria: Porady > Podatki

Data publikacji: 2023-02-03

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.