PLUS

Baner

Paszport dla młodego Amerykanina

Paszport dla młodego Amerykanina

Przepisy dotyczące procedury wydania amerykańskiego paszportu dla dziecka poniżej 16 lat zostały tak sformułowane, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo i zabezpieczyć przed uprowadzeniem przez nieuprawnioną osobę.

Nie można złożyć aplikacji o paszport dla dziecka przez Internet ani pocztą, ani też w ten sposób go odnowić. Zarówno przy podaniu o pierwszy paszport, jak i przy odnowieniu 5 letniego paszportu, dziecko musi być obecne w urzędzie paszportowym w asyście obojga rodziców lub prawnych opiekunów. Oboje rodzice muszą złożyć swoje podpisy na formularzu DS.-11.

Jeśli obecność jednego z rodziców nie jest możliwa, nieobecny musi przedstawić formularz DS. 3053 Notarized Statement of Consent, w którym wyraża zgodę na wydanie paszportu, podpisany w obecności notariusza. Nie jest to skomplikowany proces, dopóki sprawy nie zaczną się…  komplikować. Problem na ogół pojawia się wtedy, kiedy rodzice/ prawni opiekunowie nie są już ze sobą w związku lub nie mają ze sobą dobrych relacji.

Są pewne sytuacje, które pozwalają, aby tylko jeden z rodziców mógł wystąpić o paszport dla dziecka. Jest to np. możliwe jeśli na akcie urodzenia dziecka nie figuruje ojciec i jeśli żaden sąd nie ustalił ojcostwa. Wtedy o paszport może wystąpić matka dziecka. Inna sytuacja to, gdy oboje rodzice wymienieni są na akcie urodzenia dziecka, lecz tylko jeden z nich posiada prawną opiekę nad dzieckiem ustanowioną przez sąd.

Problem pojawia się, jeśli rodzic wymieniony w akcie urodzenia i niepozbawiony opieki rodzicielskiej nie zgadza się na wydanie paszportu lub nie jest obecny i miejsce jego pobytu nie jest znane. Wyjściem z sytuacji może być złożenie wniosku do sądu rodzinnego o przyznanie jednemu z rodziców wyłącznego prawa do wyrobienia paszportu dla dziecka. W przypadku nieobecności drugiego rodzica, można też posłużyć się formularzem DS-55-25 Statement of Extingent / Special Family Circumstances i podać okoliczności związane z nieobecnością lub brakiem współpracy. Taka sytuacja zachodzi np. jeśli osoba znajduje się w więzieniu lub posiada sądowy zakaz kontaktowania się z drugą osobą.

Jeśli miejsce pobytu drugiego rodzica jest po prostu nieznane i nie ma z nim kontaktu, w formularzu DS.-55-25 trzeba przedstawić informacje na temat wykonanych prób odszukania i skontaktowania się z nim, np. poprzez pocztę, telefon lub email. Samo złożenie formularza nie gwarantuje pozytywnej decyzji w sprawie wydania paszportu dziecku, ale jest konieczne jeśli nie ma innych możliwości. Druk DS. 55-25 biuro paszportowe rozpatruje tylko wtedy, gdy nie można otrzymać zgody od drugiego rodzica, a wydanie paszportu dla dziecka jest konieczne lub pilne. Extingent Circumstances, czyli pilne/ nadzwyczajne/szczególne okoliczności, to np. nagła potrzeba wyjazdu dziecka związana z jego stanem zdrowia lub z jego bezpieczeństwem. Special Family Circumstances, czyli szczególna sytuacja rodzinna, to uzasadniony powód, dla którego niemożliwe jest uzyskanie zgody drugiego rodzica.  

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w czerwcu 2021

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         03/01/2016

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                 05/01/2021

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  08/15/2016

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    08/01/2009

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                       10/01/2007

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2021-06-16

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.