PLUS

Baner

Zielona karta „w spadku”, czyli ustawa dla wdów i wdowców

Zielona karta „w spadku”, czyli ustawa dla wdów i wdowców

28 października 2009 roku Kongres zatwierdził bardzo istotną zmianę w prawie imigracyjnym.

Prezydent Barack Obama podpisał ustawę, która pozwala wdowom i wdowcom po obywatelu Stanów Zjednoczonych ubiegać się o zieloną kartę, niezależnie od tego, jak długo trwał ich związek małżeński i czy obywatel zdążył przed śmiercią złożyć petycję imigracyjną na swojego współmałżonka. Ustawa ta zniosła również wymagany okres 2 lat trwania małżeństwa. W przypadku śmierci małżonka-obywatela, pozostały przy życiu imigrant oraz jego niepełnoletnie dzieci mają prawo w dalszym ciągu ubiegać się o status stałego rezydenta. Dotyczy to zarówno osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych jak i za granicą.

W świetle prawa imigracyjnego, śmierć obywatela nie anuluje statusu „immediate relative” (najbliższy członek rodziny) dla pozostałego przy życiu małżonka.  Może się on w dalszym ciągu ubiegać o zieloną kartę, przy założeniu, że spełnia również inne warunki. A więc, musi udowodnić, że

  • związek małżeński był legalny i zawarty w „dobrej wierze”
  • nie został zawarty tylko dla celów korzyści imigracyjnych
  • imigrant nie zawarł następnego związku
  • imigrant nie naruszył innych przepisów prawa, które go dyskwalifikują, czyli w świetle prawa imigracyjnego czynią go „inadmissible”.

O zieloną kartę może ubiegać się zarówno osoba, która już jest objęta petycją I-130, której aplikacja o status stałego rezydenta (forma I-485) jest w trakcie rozpatrywania, jak i ta, która jeszcze nie rozpoczęła żadnych imigracyjnych czynności. W tym ostatnim przypadku, ubiegający się o zieloną kartę ma limit dwóch lat od śmierci małżonka na złożenie petycji do Urzędu Imigracyjnego.

Jeśli zmarły obywatel nie zdążył złożyć petycji imigracyjnej na współmałżonka, osoba ta ma 2 lata czasu od śmieci obywatela, na to, aby ubiegać się o zieloną kartę samodzielnie („self-petition”) składając formę imigracyjną I-360. Petycja złożona przez obywatela (forma I-130) znajdująca się w Urzędzie Imigracyjnym będzie automatycznie przekwalifikowana w petycję I-360, po zawiadomieniu Urzędu Imigracyjnego o śmierci obywatela. Imigrant- wdowiec lub wdowa utrzymują kategorię „immediate relative” i nie ponosi konsekwencji z powodu nielegalnego statusu w USA lub nielegalnej pracy. Jeśli jednak znalazł się w USA nielegalnie, bo przekroczył granicę Stanów Zjednoczonych bez wizy i bez paszportu, prawdopodobnie będzie musiał opuścić Amerykę i ubiegać się o zieloną kartę w swoim kraju. To może skomplikować jego sytuację, ponieważ grozi mu zakaz powrotu do USA przez następne 10 lat.

Mirosława Skowrońska

A*B*C  Imigranta – Informacje Praktyczne A*B*C  Imigranta – Informacje Praktyczne

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w sierpniu 2020

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         06/15/2015

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                 07/01/2020

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  03/15/2016

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    05/08/2009

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                       09/01/2007

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2020-08-05

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.