PLUS

Baner

Warunki dla „warunkowych rezydentów”

Warunki dla „warunkowych rezydentów”

Władze imigracyjne podchodzą do świeżo upieczonych małżonków sponsorowanych przez obywateli USA bardzo nieufnie, z założenia wietrząc podstęp i oszustwo imigracyjne.

Z tego też powodu, przyznaje się „na próbę” 2-letni tymczasowy, warunkowy status osobom, które nabywają zieloną kartę poprzez małżeństwo z obywatelem USA. Jest to tzw. Conditional Resident status. Przed upływem dwóch lat, oboje małżonkowie muszą złożyć petycję I-751, prosząc o usunięcie warunkowości karty. Należy to zrobić w okresie 90 dni przed wygaśnięciem karty. Jeśli nie dopilnuje się tego terminu, karta straci ważność, czar pryska i tracimy wszelkie przywileje legalnego rezydenta. Spóźnialscy mogą złożyć petycję po terminie, jeśli przedstawią przekonywujące i obiektywne powody, dla którego nie złożyli druku I-751 na czas.

Aby bez problemów otrzymać stałą zieloną kartę należy przede wszystkim potwierdzić istnienie małżeństwa. W tym celu, oboje małżonkowie składają wspólną petycje i podpisują się na druku I-751, dołączając dokumenty, które potwierdzą dwuletnią historię trwania ich związku. Jest to wspólne miejsce zamieszkania, połączone sprawy majątkowe i styl życia osób żyjących na co dzień jak para małżeńska.

Niestety, jak to w życiu bywa, nie wszystkie małżeństwa wytrzymują próbę czasu i okazuje się, że po dwóch latach nie można złożyć wspólnej petycji I-751. Co wtedy?  Jeśli już doszło do rozwodu, nie oznacza to, że „warunkowy” rezydent traci automatycznie prawo do zielonej karty. W dalszym ciągu ma obowiązek w terminie złożyć druk I-751, ale zaznaczyć, że  prosi o „waiver”, czyli uchylenie obowiązku złożenia wspólnej aplikacji. USCIS przewidział możliwość indywidualnej petycji dla osób, które spełniają pewne warunki.  Są to przede wszystkim osoby, których małżeństwo, pomimo, że zakończyło się rozwodem, zostało zawarte w dobrej wierze, (good faith). Ten sam obowiązek dotyczy wdowców lub wdowy, których małżeństwo przerwał zgon obywatela amerykańskiego i pozostali sami w trakcie pierwszych 2 lat od otrzymania warunkowej zielonej karty. Zawarcie związku w dobrej wierze musi być poparte szeregiem dokumentów, takich jak oświadczenie samego aplikującego, oświadczenia od osób trzecich, deklaracje podatkowe, wyciągi ze wspólnych kont bankowych, fotografie, polisy ubezpieczeniowe, i inne dowody na wspólny związek.   

O „ waiver” mogą się też ubiegać osoby, które są ciągle w formalnym związku, lecz w trakcie rozwodu lub w separacji i z tego powodu nie są w stanie złożyć wspólnej petycji z małżonkiem.

Urząd Imigracyjny przewiduje również  „waiver” dla osób, które zawarły związek z obywatelem amerykańskim w dobrej wierze, ale doświadczyły z jego strony okrucieństwa, maltretowania i prześladowania. Przemoc domowa, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, kryminalna historia małżonka lub pobyty w więzieniu, uznane są za formę znęcanie się nad drugą osobą i można te argumenty przytoczyć. Czasami ofiarą prześladowania staje się dziecko imigranta, co również jest uzasadnieniem rozpadu związku i podstawą do przyznania „waiver”.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków, należy do formy I-751 dołączyć obszerną dokumentację. Rozwód lub separacja i ich konsekwencje, jakkolwiek smutne, nie koniecznie zamykają imigrantowi drogę do stałego pobytu i obywatelstwa.

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w lutym 2021

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         08/08/2015

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                 01/01/2021

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  05/22/2016

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    06/22/2009

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                        10/01/2007

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2021-02-08

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.