PLUS

Baner

W koło Macieju

W koło Macieju

Urząd Imigracyjny może przyprawić o zawrót głowy. Przepisy zmieniają się jak w kalejdoskopie – wprowadzane, zawieszane, odwoływane i wprowadzane na nowo zaledwie w okresie kilku miesięcy.

Najnowszym przykładem jest historia formularza I-944 – Deklaracji o Samowystarczalności.  Na początku roku, 24-ego lutego 2020 roku administracja prezydenta Trumpa podniosła poprzeczkę na drodze do zielonej karty, wizy studenckiej lub przedłużenia wizy tymczasowej.  Ubiegający się o te przywileje zostali poinformowani, że do petycji I-485, I-539 oraz I-129 należy dołączyć dodatkowy formularz imigracyjny: druk I-944 Declaration of Self-Sufficiency. Wszystkie aplikacje złożone po 24-tym lutego 2020 r. a niezaopatrzone w „Declaration of Self-Sufficiency” były zwracane do wysyłającego i traktowane za nieotrzymane.  Przepis ten obowiązywał do 29 lipca 2020, kiedy to został zablokowany decyzją Federalnego Sądu Okręgowego na południowy stan Nowy Jork. W związku z pandemią COVID-19 wymóg stosowania kryterium ciężaru społecznego został uznany za niehumanitarny i nieadekwatny do bieżących realiów życia.  Niestety Department of Homeland Security postanowił się nie poddawać i złożył odwołanie do Sądu Apelacyjnego, który 11 września 2020 r. wydał decyzję na korzyść Administracji. W wyniku tej decyzji wykonalność blokady z 29 lipca 2020 roku została wstrzymana. A zatem po kilkutygodniowej przerwie druk I-944 znowu „wrócił do użytku” i nie można go pominąć przy ubieganiu się o zieloną kartę i zmianę lub przedłużenie wizy. Co to w praktyce oznacza dla osób składających aplikację I-485, I-539 i I-129?  Formularz I-944 zostaje ponownie wprowadzony w życie i dotyczy wszystkich aplikacji składanych obecnie lub retroaktywnie - złożonych w dniu lub po 24-tym lutego 2020r. Aplikacje, które zostały już rozpatrzone i zaakceptowane przez USCIS w okresie zawieszenia przepisu między 29-tym lipca 2020 r., a datą najnowszego rozporządzenia, czyli 11 września, 2020 r. nie będą ponownie rozpatrywane i ich beneficjenci mogą być spokojni, ponieważ nie mają obowiązku dostarczenia druku I-944. Niestety, ci którzy wysłali swoje aplikacje w okresie zawieszenia wykonalności przepisu (między 29 lipca 2020 r. a 11 września 2020 r.) i nie załączyli I-944, a nadal oczekują na rozpatrzenie, mogą się spodziewać, że USCIS zażąda uzupełnienia pakietu i dosłania druku I-944. Urząd Imigracyjny informuje, że prawo do dołączenia brakującego druku I-944 posiadają osoby, których aplikacje napłyną przed 13 października 2020 r.. Wszystkie aplikacje złożone po tej dacie będą automatycznie odrzucone i zwrócone.

Kryterium niezależności i samowystarczalności nie jest nowością w prawie imigracyjnym, ale obecna administracja zamierza głośno o nim przypomnieć. W myśl prawa federalnego wszyscy cudzoziemcy ubiegający się o pobyt tymczasowy lub stały muszą wykazać, że przebywając w USA będą polegać albo na własnych środkach finansowych albo na wsparciu najbliższej rodziny, zamiast korzystać z pomocy publicznej. Celem druku I-944, który składa się z 18 stron, jest ewaluacja imigranta pod kątem jego sytuacji rodzinnej, finansowej, wykształcenia i przygotowania zawodowego. Służy on również do otrzymania informacji czy osoba korzystała w przeszłości z programów pomocowych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Mirosława Skowrońska

slawkatransl@gmail.com

A*B*C  Imigranta – Informacje Praktyczne

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w październiku 2020

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         07/15/2013

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                 08/01/2019

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  12/01/2014

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    03/15/2008

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                        05/15/2007

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2020-10-20

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.