PLUS

Baner

O polisach od szkód w środowisku naturalnym

O polisach od szkód w środowisku naturalnym

Standardowe zasady ogólnej odpowiedzialności biznesowej zapewniają niewielkie pokrycie szkód spowodowanych zanieczyszczeniami, w tym toksycznych wycieków, takich jak np. ten w Zachodniej Wirginii w 2014 r.

Obecnie większość firm, które przechowują lub zajmują się potencjalnie toksycznymi materiałami, muszą wykupić oddzielną polisę odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym. Czym są polisy środowiskowe i od czego chronią?

Historia ubezpieczeń na wypadek szkód środowiskowych sięga lat 60. i 70. kiedy to w obliczu rosnących obaw o stan środowiska naturalnego, uchwalono szereg ustaw na szczeblu federalnym i stanowym, dotyczących odpowiedzialności za usuwanie zanieczyszczeń. Najważniejsza z nich to Ustawa o kompleksowym działaniu środowiskowym, odszkodowaniu i odpowiedzialności z 1980 roku, zwana również Superfund od funduszu powierniczego mającego na celu sfinansowanie oczyszczenia niektórych z najbardziej skażonych miejsc w kraju. W świetle nowo uchwalonych przepisów zaczęto nakładać obowiązek odpowiedzialności na potencjalnych sprawców szkód środowiskowych. Możliwej ochrony podmioty zanieczyszczające upatrywały w ogólnych polisach odpowiedzialności cywilnej (general liability).

Wktórce ubezpieczyciele zaczęli domagać się wykluczenia tego rodzaju ryzyka z oferowanych polis. Pierwsze wyłączenie odpowiedzialności za szkody związane z zanieczyszczeniami datuje się na 1973 rok. Miało ono na celu sprecyzować, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje spowodowania zanieczyszczeń, które ubepieczony zamierzał lub spodziewał się wytworzyć np. w przypadku fabryk regularnie wypuszczających spaliny. Zawarto również klauzulę, że ubezpieczenie może objąć jedynie szkody nagłe i przypadkowe. Z biegiem czasu w orzeczeniach sądów słowo 'nagłe' często interpretowano jako niespodziewane lub nieprzewidziane, co narażało branżę ubezpieczeniową na straty. Ubezpieczyciele zaostrzyli treść polis, wyłączając prawie wszystkie rodzaje szkód na środowisku w 1986 roku. W ciągu kolejnej stopniowo dopracowywano sformułowania określające to wyłączenie.

Obecnie standardowa polisa odpowiedzialności cywilnej wyklucza większość strat związanych ze szkodami środowiskowymi. Ewentualne wyjątki mogą obejmować straty spowodowane działaniem np. dymu wskutek niekontrolowanego ognia bądź opary z wadliwego systemu ogrzewania czy klimatyzacji.

Straty za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym pokrywane są z polisy odpowiedzialności za szkody w środowisku (ang. environmental liability coverage). Obecnie korzysta z niej większość firm, które zajmują się np. potencjalnie toksycznymi materiałami.

Również właściciele nieruchomości mogą zakupić ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody w środowisku. Obejmuje ono straty majątkowe i odpowiedzialność wynikającą ze szkód spowodowanych zanieczyszczeniem w miejscach, w których przeprowadzono inspekcję i uznano za je nieskażone. Zwykle polisy te skonstruowane są na zasadzie 'roszczeń zgłoszonych', za które wypłaca się ewentualne odszkodowanie tylko w okresie obowiązywania polisy lub w określonym czasie po jej wygaśnięciu. Ogranicza to narażenie ubezpieczycieli na nieznane przyszłe zobowiązania.

Zakres ochrony tego rodzaju polis obejmuje ustawowe wymagania związane z usuwaniem zanieczyszczeń oraz roszczenia z tytułu obrażeń ciała i szkód majątkowych osób trzecich, a także koszty prawne wynikające z tego typu wypadków. Ochrona obejmuje zarówno incydenty 'nagłe i przypadkowe' jak i 'stopniowe'. Ubezpieczenie stanowi również skuteczne rozwiązanie na wypadek strat wynikających z przerw w działalności.

Na rynku dostępnych jest kilka innych rodzajów ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody w środowisku. Mogą to być m.in. polisy na wypadek błędów i zaniechań konsultantów do spraw ochrony środowiska, którzy doradzają osobom trzecim w zakresie warunków środowiskowych. Innym przykładem są ubezpieczenia dla wykonawców zajmujących się usuwaniem zanieczyszczeń np. firm wykonujących remediacje gruntów. Wreszcie, polisy środowiskowe to ubezpieczenia dla laboratoriów badawczych, które analizują niebezpieczne substancji w glebie czy powietrzu. Ponadto, istnieją polisy chroniące pożyczkodawców oraz i pośredników w obrocie nieruchomościami, gdyby te okazały się później zanieczyszczone.

Szczególne rodzaje polis zostały opracowane w odpowiedzi na wymagania nałożóne przez rząd federalny. Statki i inne jednostki pływające muszą posiadać zabezpieczenie na wypadek  usuwania zanieczyszczeń  np. wycieków ropy czy innych toksycznych substancji. Również właściciele i operatorzy podziemnych zbiorników magazynowych prawnie muszą wykazać, iż mogą pokryć koszty usunięcia ewentualnych wycieków i wynikających z nich szkód.

Przeniesienie obowiązku pokrycia strat z tytułu zanieczyszczeń ze standardowej polisy odpowiedzialności cywilnej na polisę odpowiedzialności za środowisko oznaczało znaczącą zmianę w ubezpieczeniach komercyjnych w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Zmiana ta wynikała zarówno z rosnącej wrażliwości Ameryki na kwestie środowiskowe, jak i wzrastającego zrozumienia potencjalnego narażenia wśród ubezpieczycieli.

Prowadząc działalność gospodarczą warto pamiętać, iż ewentualne szkody środowiskowe nie zostaną pokryte przez polisę biznesową. W Greenpoint Insurance Brokerage oferujemy Państwu szereg ogólnych i specyficznych ubezpieczeń, przyczyniających się do sukcesu i bezpieczeństwa Państwa firm, niezależnie od tego czym się zajmują i jakie ryzyka za sobą ponoszą. Jesteśmy w stanie zaprojektować polisę, spełniającą Wasze potrzeby, która chroni zarówno majątek Państwa firmy jak i odpowiedzialność cywilną. Proponowane przez nas oferty znajdują pełną akceptację podmiotów umożliwiających korzystne warunki finansowania. Ponadto oferujemy pomoc dla tych z Państwa, którzy dopiero „przymierzają się” do założenia własnej działalności poprzez asystowanie przy otwieraniu korporacji, ich rejestracji oraz wnioskowaniu o numer EIN. Niezależnie jaki biznes chcecie Państwo otworzyć, lub już prowadzicie, Greenpoint Insurance zawsze znajdzie dla Was optymalne rozwiązanie, aby biznes był dobrze zabezpieczony a portfel pełny. By poznać szczegóły dotyczące pakietów dla firm usługowych, a także innych ubezpieczeń biznesowych prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306 lub 845-250-0050. Zapraszamy także do naszego oddziału przy 321 Route 94 S w Warwick.

Marcin Luc

 

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2020-10-05

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.