PLUS

Baner

O roli ubezpieczeń

O roli ubezpieczeń

Rolą ubezpieczycieli jest ochrona gospodarki, tworzenie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa dla firm i osób prywatnych. Bez tego stały rozwój byłby niemożliwy. Jak ubezpieczenia zmieniają kraj i społeczeństwo?

W dzisiejszym artykule zachęcam do refleksji nad znaczeniem branży ubezpieczeniowej w gospodarce, ale i nie tylko. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym jak lepiej wykorzystać możliwości płynące z ochrony ubezpieczeniowej. Refleksja ta wydaje się jednak niezbędna. Z doświadczenia wiem, iż wielu moich polonijnych klientów nie może przekonać się do ochrony ubezpieczeniowej, traktując produkty ubezpieczeniowe jedynie jako przymusowy wydatek. Wiele osób nie tylko tych nowo przybyłych z Polski, gdzie rola sektora ciągle jest mniejsza niż w krajach zachodnich, wyznaje przekonanie, że ubezpieczenia nie są potrzebne i mimo że nie lubi ryzyka, niechętnie się ubezpiecza.

Tymczasem ubezpieczenia i ubezpieczyciele spełniają bardzo ważne zadania i role. W szerszym znaczeniu zmniejszają niepewność, chronią majątek, zdrowie, zapewniają wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach. Te działania sprawiają, że rośnie standard naszego życia. Nawet najbardziej rozbudowany system działań prewencyjnych nie wykluczy bowiem ryzyka, które bez działalności ubezpieczeniowej blokowałoby rozwój społeczny. Wpływ branży ubezpieczeniowej na otoczenie jest widoczny jest w szczególności w dziedzinie gospodarki, ale również w życiu obywateli.

Warto chociażby przytoczyć dane dotyczące branży ubezpieczeniowej. Jak podaje S&P Global Market Intelligence w 2019 roku składki netto przypisane branży ubezpieczeniowej wyniosły aż 1,32 miliarda USD, przy czym składki ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych (tzw. property and casualty insurance) stanowiły 48% tej wartości, natomiast składki polis na życie i emerytalnych - 52%.

Według danych amerykańskiego Departamentu Pracy w 2019 roku branża ubezpieczeniowa zatrudniała 2,8 mln osób, z czego 1,6 mln pracowało dla firm ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia na życie i zdrowie (923 000 pracowników); majątkowe i wypadkowe (647 000 pracowników) oraz reasekurację (28 500 pracowników). Pozostałe 1,2 mln osób pracowało dla agencji ubezpieczeniowych, brokerów i innych firm ubezpieczeniowych.

Wpływ branży doskonale obrazuje także wskaźnik udział branży w PKB, który wg Biura Analiz Ekonomicznych wyniósł w 2019 roku prawie 630 miliardów dolarów, czyli 2,9 procent produktu krajowego brutto (PKB) kraju. Ubezpieczyciele oddziałują na różne sektory gospodarki, takie jak handel, produkcja przemysłowa, ochrona zdrowia czy transport. Czy przedsiębiorcy byliby skłonni do eksportowania produktów i usług bez zabezpieczenia swojej ekspansji, zwłaszcza gdy wychodzą poza rynki krajowe? Czy mogliby swobodnie prowadzić codzienną działalność, nie zważając na zagrożenia związane z zaległościami w płatnościach ze strony kontrahentów oraz klientów w kraju i za granicą? Płynność finansowa wydaje się być kluczowa dla rozwijającego się rynku.

Działalność gospodarcza nie byłaby też możliwa bez ochrony własności przedsiębiorstw. Produkcja dóbr i usług narażona jest nie tylko na ryzyko związane z żywiołami. Coraz częściej i niestety śmielej pojawiają się także nowe zagrożenia związane z cyberprzestępstwami. Dla rozwoju gospodarczego jeszcze ważniejsza jest perspektywa jednostkowa – zabezpieczenie życia i mienia obywateli. Człowiek, który nie obawia się jutra, dba o siebie i swoje otoczenie, jest cennym pracownikiem, przygotowanym na wyzwania, jakie stawia przed nim pracodawca. W 2018, 8.5% społeczeństwa (27.5 milionów), nie posiadało ubezpieczenia zdrowotnego - obecnie według niektórych nieoficjalnych źródeł - liczba ta może sięgać 40 milionów. Polisy zdrowotne skutecznie motywują, by dbać o zdrowie lepiej i bardziej świadomie.

Pokazuje to chociażby pandemia koronawirusa. Ubezpieczyciele motywują też do zarządzania własnymi oszczędnościami. Jako społeczeństwo starzejemy się bardzo szybko. Środki z państwowej emerytury nie wystarczą, by godnie i bezpiecznie żyć. Dzięki ubezpieczeniom możemy podnieść standard życia na emeryturze.

Jak widać przykłady można mnożyć a wpływ branży ubezpieczeniowej jest nie do przecenienia, ubezpieczyciele gwarantują trwały wzrost gospodarczy poprzez ograniczenie ryzyka, przewidywalność i zapewnienie płynności finansowej. Wpływ ubezpieczeń na nasze życie jest też większy niż nam się wydaje. To ważne, byśmy byli w stanie go oszacować i coraz lepiej wykorzystywać potencjał, jaki niesie.

W Greenpoint Insurance Brokerage oferujemy kompleksowe zabezpieczenie majątku od niemalże wszystkich ryzyk. Udzielamy porad i skupiamy się na indywidualnych potrzebach. Jeśli potrzebują Państwo korzystnej polisy, która zapewni odpowiednią ochronę zdrowia, życia, czy mienia zapraszamy do naszego biura. Współpracujemy z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń począwszy od na terenie Nowego Jorku i New Jersey. By poznać szczegóły, a także uzyskać darmową wycenę, prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306 lub 845-250-0050. Zapraszamy także do naszego oddziału przy 321 Route 94 S w Warwick.

Marcin Luc

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2020-08-21

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.