PLUS

Baner

O ubezpieczeniu samochodów ciężarowych

O ubezpieczeniu samochodów ciężarowych

Z jakich elementów składa się polisa na ciężarówkę? O tym w dzisiejszym artykule.

Samochód ciężarowy poruszający się po amerykańskich drogach narażony jest na znacznie więcej niebezpieczeństw niż auto osobowe. Z racji swojego przeznaczenia pojazdy te są bardzo intensywnie wykorzystywane, stąd ryzyko wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia drogowego w przypadku ciężarówki jest stosunkowo wysokie. Firmy ubezpieczeniowe nie mogą pozwolić sobie na straty, stąd znalezienie taniego korzystnego cenowo i jednocześnie dobrego jakościowo ubezpieczenia pojazdów ciężarowych jest zadaniem trudnym i bardzo czasochłonnym. Z jakich elementów składa się polisa na ciężarówkę? O tym w dzisiejszym artykule.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Primary Liability Insurance). Ten rodzaj pokrycia jest obowiązkowy i zgodnie z prawem wymagany dla każdego samochodu ciężarowego. Ubezpieczenie to pokrywa szkody wynikające z uszkodzenia ciała innych osób i pojazdów w razie wypadku z winy kierowcy ciężarówki. Należy pamiętać, że jeśli szkoda przewyższy sumę ubezpieczenia osoby poszkodowane mogą domagać się pełnej rekompensaty, narażając winnego wypadku i właściciela firmy na utratę oszczędności czy bieżących dochodów. Dlatego też, rozważając zakup polisy ubezpieczeniowej warto zastanowić się nad rozszerzeniem ochrony od odpowiedzialności jak również zabezpieczyć finansowo własny pojazd przed skutkami wypadków.

Ubezpieczenie odpowiedzialności nie kierowcy (Non-Trucking Liability Insurance). Ten rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy dla właścicieli ciężarówek, którzy stale wynajmują pojazdy. Kiedy jesteśmy w drodze, nasza ciężarówka jest chroniona polisą firmy, dla której pracujemy. Jeżeli jednak mamy przerwę lub parkujemy przed domem powinniśmy zadbać o własne ubezpieczenie. Suma ubezpieczenia “Bobtail” pokrywa szkody wynikające wówczas, gdy sam właściciel nie przewozi ładunku.

Ubezpieczenie szkody fizycznej. Niniejsze ubezpieczenie pokrywa straty i szkody wyrządzone Twojej ciężarówce lub urządzeniom. Suma ubezpieczenia pokrywa straty poniesione w przypadku stłuczki, wandalizmu, kradzieży, pożaru, gradu, burzy, trzęsienia ziemi, powodzi lub innego kataklizmu. Poza tym ochrona obejmuje nie tylko ciężarówkę i przyczepę, lecz również łańcuchy, plandekę i sprzęt elektroniczny.

Ubezpieczenie ładunku ciężarówki. Ubezpieczenie ładunku pokrywa straty finansowe poniesione wskutek uszkodzenia ładunku lub jego utraty. Suma ubezpieczenia obliczana jest według rodzaju ładunku, z uwzględnieniem maksymalnej granicy. Zaleca się okresowe wznawianie tego rodzaju ubezpieczenia ze względu na przewożony ładunek.

Ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków zawodowych. Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia odszkodowanie za wydatki medyczne, niepełnosprawność, śmierć, utratę części ciała, spowodowane w czasie pracy. Wobec niniejszego ubezpieczenia nie są stosowane odliczenia, dlatego może być użyte do pokrycia kosztów szpitalnych.

Ubezpieczenie kosztów prawnych. Ten rodzaj ubezpieczenia chroni spółkę przed skutkami niewypłaconych pensji į kosztów prawnych, gdy pracownik lub podwykonawca żąda rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie to można nabyć płacąc niewielkie składki, które chronią przed wielkimi kosztami sądowymi.

Ubezpieczenie rekompensat pracowników. Spółki mogą nabyć pakiet ubezpieczenia rekompensat pracowników, który obejmuje nieszczęśliwe wypadki i koszty sądowe. Pakiet ten chroni przed ewentualnym ryzykiem prawnym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności ogólnej. To ubezpieczenie będzie chroniło właściciela samochodu ciężarowego, kiedy nie uczestniczy on w ruchu. Ubezpieczenie pokrywa nieszczęśliwe wypadki, które wydarzyły się na Twoim terenie i w których ucierpiał klient lub pokrywa straty i uszkodzenia przy załadunku i wyładunku, dostawie. Ubezpieczenie do pewnego stopnia pokrywa koszty uszkodzenia własności oraz sądowe.

Ubezpieczenie wymiany przyczepy. Warunki tego ubezpieczenia podobne są do ubezpieczenia szkody fizycznej, jednakże w tym przypadku pokrywa się wydatki poniesione za przyczepy, którymi zarządzamy. Suma ubezpieczenia pokrywa straty poniesione z powodu uszkodzenia lub utraty przyczepy lub jej urządzeń, włączając wandalizm, pożar, trzęsienie ziemi lub powódź.

Rodzaj ubezpieczenia na auto ciężarowe zależy od przepisów aktów prawnych poszczególnego stanu, od ewentualnego ryzyka, a także od te tego, czy prowadzimy własny samochód ciężarowy. Szukając właściwej polisy ubezpieczeniowej trzeba mieć na uwadze wymogi prawne związane z pracą jako kierowca ciężarówki. Pewne ubezpieczenia są obowiązkowe we wszystkich pięćdziesięciu Stanach ze względu na konieczność zabezpieczenia interesów innych uczestników ruchu drogowego. Nie posiadanie właściwej ochrony może być bardzo kosztowne nie tylko w razie wypadku, ale też przy każdej kontroli drogowej, która będzie skutkowała poważnymi karami i mandatami. Należy się więc upewnić, że wybrane ubezpieczenie spełnia odpowiednie wymogi, a także zadbać o to, by ubezpieczenie oraz dobrane limity odzwierciedlały nasze indywidualne potrzeby.

Marcin Luc

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2017-01-03

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.