PLUS

Baner

RMD: Zmiany w przymusowych wypłatach z kont emerytalnych

RMD: Zmiany w przymusowych wypłatach z kont emerytalnych

Od 1 stycznia 2020 roku ustawa Setting Every Community Up for Retirement Enhancement Act of 2019, znana jako SECURE Act wprowadziła nowelizację przepisów dotyczących podatków i programów emerytalnych.

Opisałam je na tych łamach w artykule pt. „SECURE Act: Zmiany w programach emerytalnych”. Dziś wyjaśniam dokładniej jedną z tych zmian dotyczącą obowiązkowej likwidacji kont emerytalnych.

Co to jest RMD

Individual Retirement Account (IRA) jest najpopularniejszym rodzajem kont emerytalnych w USA. Spoczywa na nich jedna czwarta funduszy odłożonych na emeryturę - ponad 5 miliardów dolarów. Skoro wpłaty na IRA były odpisem podatkowym, na emeryturze przepisy zmuszają nas do likwidacji kont i (czasami) zapłacenia podatków.

W pewnym wieku wypłaty funduszy z konta IRA są obowiązkowe, co nazywa się Required Minimum Distribution (RMD). RMD dotyczą wszystkich rodzajów kont IRA z wyjątkiem Roth oraz programów emerytalnych (qualified retirement plans) sponsorowanych przez pracodawców: 401(k), 403(b), 457(b), profit sharing. By uniknąć uogólnień, w tym artykule piszę o zwykłym koncie IRA.

Co się zmieniło

Ustawa SECURE Act zmieniła zasady obowiązkowych minimalnych wypłat z IRA. W przeszłości po osiągnięciu wieku 70 i pół roku wpłaty na konta IRA (a także 401(k), 403(b) i 457), były zabronione, a nakazane wypłaty, nawet jeżeli pieniądze nie były właścicielowi potrzebne.

Co nowego: Od 1 stycznia 2020 mamy obowiązek rozpoczęcia obowiązkowych wypłat z kont emerytalnych dopiero po ukończeniu 72. roku. Oczywiście, możemy korzystać z pieniędzy wcześniej, ale od 72. roku musimy zacząć stopniową likwidację konta w tempie dyktowanym przez spodziewaną długość naszego życia.

Ważna jest też jeszcze inna zmiana. Przed rokiem 2020, po osiągnięciu wieku 70 i pół roku nie wolno było więcej wpłacać na konto IRA. Teraz możemy kontynuować wpłaty na IRA niezależnie od wieku, pod warunkiem, że mamy wynagrodzenie z własnej (albo małżonka) pracy najemnej albo z działalności gospodarczej (self-employment).

Osoby urodzone przed 1 lipca 1949 roku

Nowe przepisy dotyczą osób urodzonych po 1 lipca 1949, a te starsze mają stosować się do poprzednich regulacji: ich pierwsza wypłata RMD ma nadal być wzięta do 1 kwietnia w roku, w którym kończą 70 i pół roku, a następne do 31 grudnia każdego roku. Za zaniedbanie minimalnej wypłaty grozi kara w wysokości 50 proc. kwoty, która powinna być wybrana.

Ile wynosi obowiązkowa rata

Obowiązkowa wypłata ma wynosić tyle, żeby w serii regularnych rat opróżnić konto w czasie przewidywanej długości życia właściciela. Statystycy wyliczyli, ile lat żyje przeciętna osoba. Urząd podatkowy  podaje tabele żywotności (life expectancy tables) w Publikacji 590, Distributions from IRA-s,  www.irs.gov/publications/p590b.

Powiedzmy, że Jan Kowalski ma 70 lat, a jego konto IRA jest warte $50,000. Z tabeli IRS wynika, że panu Kowalskiemu zostało przeciętnie 17 lat życia, dlatego powinien wypłacić w tym roku 2,941 dol. ($50,000 dzielone przez 17). Skoro w przyszłych latach stan konta będzie mniejszy i mniej lat życia pozostanie Kowalskiemu, to obowiązkowe wypłaty z roku na rok będą coraz niższe.

W obliczeniu obowiązkowych rat pomagają kalkulatory. W sieci szukaj „RMD calculator”.

Co robią banki

Finansowe instytucje mają obowiązek dopilnować, by klienci wiedzieli o wymaganej dystrybucji i jej dokonali.  Banki, fundusze powiernicze i domy maklerskie wysyłają formularz zwany IRA Distribution Request, na którym klient podaje swoje instrukcje. Można zlecić jednorazową albo okresowe wypłaty (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne), podać początkową datę oraz sposób wypłaty (czek, transfer na konto oszczędnościowe w tym albo innym banku), wstrzymanie zaliczki podatkowej. Gdy fundusze słane są za granicę albo zleciłeś wypłatę określonej kwoty, bank ma obowiązek wstrzymać 10 proc. podatkowej zaliczki.

Jeżeli masz kilka kont IRA, możesz zsumować ich wartość i zrobić wypłatę z jednego konta. Warto skonsolidować swoje konta IRA, by uprościć sobie życie. Obowiązkowe wypłaty z pracowniczych kont 401(k) czy 403(b) muszą być poczynione oddzielnie, chyba że środki przeniesiesz na konto IRA.

Kiedy bez RMD

Tylko konto Roth IRA jest wolne od RMD, bowiem wpłaty na nie odpisem podatkowym nie były. Wszystkie inne rodzaje kont IRA muszą być stopniowo likwidowane po siedemdziesiątych drugich urodzinach. Nie ma znaczenia, czy przeszedłeś na spoczynek, czy nie.

Jeżeli masz w pracy programy 401(k), 403(b), 457(b) albo profit sharing, to możesz opóźnić RMD po siedemdziesiątych drugich urodzinach, jeżeli jeszcze pracujesz na etacie. Możesz na nich nadal akumulować fundusze, aż do 1 kwietnia po roku, w którym przejdziesz na emeryturę. Natomiast samozatrudnieni mający program Keogh czy SIMPLE IRA muszą zacząć opróżniać to konto zgodnie z zasadami RMD, nawet jeżeli jeszcze dla siebie pracują.

Termin wypłaty

Obowiązkowa wypłata z IRA powinna być dokonana do 31 grudnia. Jeżeli jest to twoja pierwsza wypłata, dostajesz przedłużenie o trzy miesiące – do 1 kwietnia następnego roku. W takim przypadku pamiętaj, że w tym następnym roku zrobisz dwie wypłaty RMD (do 1 kwietnia i drugą do 31 grudnia), co podniesie twoje przychody i podatki, a może nawet składki na Medicare.

Podatnicy, którzy ukończyli 72 lata, a jeszcze pracują, mogą opóźnić likwidację kont 401(k) i innych podobnych do czasu przejścia na spoczynek, po czym mają dokonywać wypłat do 31 grudnia.

Nadmierne wypłaty nie liczą się na przyszły rok

Ukończyłeś 72 lata, wypłaciłeś połowę ze swego konta emerytalnego dla świętego spokoju i uważasz, że obowiązkowe wypłaty masz z głowy. Błąd! W przyszłym roku pozostała połowa konta będzie podlegała takim samym przepisom i będziesz musiał wypłacić jej stosowną część. Nie będzie to kłopotliwe, jeżeli raz odpowiednio wypełnisz formularz IRA Distribution Request i zlecisz, by środki przelewane były na twoje konto oszczędnościowe. Na początku przyszłego roku bank prześle ci druk 1099-R, z podaną kwotą podlegającą opodatkowaniu.

Jak uniknąć RMD?

Wbrew powszechnym opiniom, opuszczenie USA czy rezygnacja z amerykańskiego obywatelstwa nie zwalnia nas z obowiązkowych wypłat.

Jedyną metodą uniknięcia obowiązkowych wypłat, jest zamiana tradycyjnego konta IRA na Roth IRA (Roth IRA conversion), którego RMD nie dotyczy. Niemniej będziesz musiał wtedy, w doku dokonania konwersji, zapłacić podatki dochodowe od całej kwoty. Konwersja części IRA może mieć sens w roku, gdy twoje przychody nagle spadły. Porozmawiaj o tym ze swoim doradcą podatkowym.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników dla imigrantów w USA, m.in. „Ubezpieczenie społeczne Social Security”, „Powrót do Polski”, „Amerykańskie emerytury”. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.

 

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2020-03-24

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.