PLUS

Baner

Obywatelstwo dla dziecka

Obywatelstwo dla dziecka

Dziecko obywatela amerykańskiego urodzone za granicą zostanie uznane obywatelem po zgłoszeniu jego urodzenia w ambasadzie amerykańskiej.

Niekwestionowani „automatyczni” obywatele USA to praktycznie tylko dzieci urodzone na terenie Stanów Zjednoczonych, których obywatelstwo potwierdza amerykański akt urodzenia. Wszystkie inne sposoby nabycia obywatelstwa przez dzieci obywateli USA reguluje ustawa CCA (Child Citizenship Act), która weszła w życie 27 lutego 2001 roku i obowiązuje do dzisiaj. Generalnie dzieci obywateli amerykańskich nie urodzone w USA „nabywają” obywatelstwo po swoich rodzicach, ale muszą spełnić pewne warunki.

Dziecko obywatela amerykańskiego urodzone za granicą zostanie uznane obywatelem po zgłoszeniu jego urodzenia w ambasadzie amerykańskiej. Otrzyma ono specjalną, konsularną wersję amerykańskiego aktu urodzenia (forma DS-240). Jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia można wystąpić o amerykański paszport dla dziecka. Warunkiem otrzymania obywatelstwa „z marszu” jest fakt, aby rodzic-obywatel urodził się w Stanach lub otrzymał amerykańskie obywatelstwo zanim dziecko się urodziło. Dodatkowo, rodzic-obywatel musiał mieszkać w USA przez minimum 5 lat, z czego przynajmniej 2 lata po ukończeniu 14 roku życia, w jakimkolwiek okresie przed urodzeniem dziecka. Warunek ten ma zastosowanie w przypadku obywateli amerykańskich, którzy opuścili USA i nie mieszkają na stałe w Ameryce.

W każdej innej sytuacji obywatelstwo dziecka nie jest „automatyczne”. Jeśli rodzic nabywa obywatelstwo USA już po urodzeniu dziecka, to aby dziecko otrzymało obywatelstwo musi ono w pierwszej kolejności zostać stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli otrzymać zieloną kartę. Następnie, dopóki pozostaje dzieckiem, co w prawie imigracyjnym oznacza młodego człowieka stanu wolnego poniżej 18 roku życia, ma prawo wystąpić o potwierdzenie nabytego obywatelstwa USA. Takim dokumentem jest amerykański paszport. O paszport USA dziecko może ubiegać się tylko na terenie USA, posiadając status legalnego stałego rezydenta, jeśli nie ukończyło 18 lat i przebywa pod legalną i fizyczną opieką rodzica-obywatela. Biuro paszportowe bardzo skrupulatnie egzekwuje, aby przedstawić dowody na to, że amerykański rodzic jest odpowiedzialny za dziecko i posiada prawo do podejmowania decyzji w jego imieniu.

Amerykański paszport jest legalnym i wystarczającym dowodem na posiadanie amerykańskiego obywatelstwa i rzadko potrzebny jest dodatkowy dokument. Takim uzupełniającym dokumentem jest Certyfikat Obywatelstwa wystawiony przez Urząd Imigracyjny. Aby go otrzymać należy złożyć w Urzędzie Imigracyjnym formę N-600. O Certyfikat Obywatelstwa mogą się ubiegać tylko ci, którzy obywatelstwo nabyli po swoich rodzicach przed 18 rokiem życia. Jednak o sam Certyfikat Obywatelstwa można starać się wiele lat później, jeśli zajdzie taka potrzeba. Czasami spotykają się z tym wymogiem studenci ubiegający się o federalną pomoc finansową, kandydaci do pracy w pewnych instytucjach rządowych, albo osoby starające się o pracę w zawodowej armii amerykańskiej.

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w marcu 2018
Pierwsza preferencja:
Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat - 03/22/2011
Druga preferencja:
A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów - 03/22/2016
B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów - 03/01/2011 
Trzecia preferencja:
Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami - 12/15/2005
Czwarta preferencja:
Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami - 08/22/2004

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2018-02-19

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.