PLUS

Baner

Ubezpieczenia – kto jest kim?

Ubezpieczenia – kto jest kim?

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia musimy poświęcić chwilę i dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Pamiętajmy, że gdy podpisując jakikolwiek dokument bez jego pełnego zrozumienia, działamy na swoją niekorzyść. Również przed zawarciem umowy ubezpieczenia musimy poświęcić chwilę i dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości. To bardzo istotne aby wiedzieć, jakiego typu świadczenia będą się nam należeć i kto jest do nich uprawniony. Tylko wtedy bowiem będziemy w stanie w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nam nasza polisa.

W dzisiejszym artykule chciałbym zapoznać Państwa z pojęciami, które pojawiają się w terminologii ubezpieczeniowej i odnoszą się do różnych podmiotów zaangażowanych w proces zakupu ubezpieczenia. Są to m.in. sam ubezpieczony, ubezpieczyciel, ubezpieczający, uposażony oraz agent i broker ubezpieczeniowy. Ich znajomość jest bardzo ważna z punktu widzenia właściwego zrozumienia jakiejkolwiek polisy, którą nabywamy.

Podstawowym pojęciem, z którym spotykamy się wykupując ochronę ubezpieczeniową jest ubezpieczony. Ubezpieczony to osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę. Innymi słowy jest to osoba chroniona ubezpieczeniem i wyznaczona w umowie do uzyskania odszkodowania lub świadczenia w przypadku zaistnienia szkody. Jeżeli przykładowo zawierasz umowę ubezpieczenia na życie dla siebie, to ty nim jesteś. Jeżeli natomiast wykupujemy ubezpieczenie dla dziecka, ubezpieczonym jest nasza pociecha.

Z pojęciem ubezpieczonego często mylony jest termin ubezpieczającego. Wbrew pozorom ubezpieczający to nie towarzystwo ubezpieczeniowe, które zapewnia nam ochronę, lecz osoba, która opłaca składki i zawiera z nim umowę. Ubezpieczającym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Gdy kupujemy polisę dla siebie, jesteśmy jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym, gdy nabywamy ochronę dla innej osoby jesteśmy tylko ubezpieczającym.

Towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawieramy umowę to inaczej nasz ubezpieczyciel. Jest to podmiot zobowiązujący się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej osobie lub instytucji. To jemu płacimy składki i to on wypłaci odszkodowanie w razie wystąpienia ewentualnej szkody.

Innym często spotykanym pojęciem jest uposażony. Jest to osoba, której zostaje wypłacone świadczenie, np. w przypadku śmierci ubezpieczonego. Przykładowo w niektórych typach ubezpieczenia na życie po naszej śmierci pieniądze zostaną wypłacone wskazanym przez nas osobom np. dzieciom czy współmałżonkowi.

Ubezpieczenie wykupujemy za pośrednictwem agenta lub brokera ubezpieczeniowego. Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń. Agent pozyskuje klientów, wykonuje czynności przygotowawcze, zawiera umowy oraz uczestniczy w ich administrowaniu i wykonywaniu, a także asystuje w sprawach o odszkodowanie. Co istotne, agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz ubezpieczyciela. Jeżeli agent wykonuje działalność na rzecz więcej niż jednego ubezpieczyciela jest tzw. multiagentem.

Brokerem ubezpieczeniowym jest z kolei osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Broker ubezpieczeniowy działa w Państwa imieniu i jako Państwa przedstawiciel lub pełnomocnik nie może być związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie pozostaje w żadnym stosunku pracy z ubezpieczycielami, a jedynie z nimi współpracuje. Przedstawia oferty ubezpieczeń z różnych towarzystw, co daje możliwość wyboru najlepszych warunków.

W naszym interesie leży zrozumienie tego, co jest napisane w warunkach polisy. Jeśli o to nie zadbamy, możemy bardzo się zdziwić, gdy zdarzy się wypadek i będziemy wnioskować o odszkodowanie. Jest bowiem wiele sytuacji, w których brak lub zbyt niskie odszkodowanie nie jest winą ubezpieczyciela, ale niefrasobliwego klienta. Może się zdarzyć również tak, że nie otrzymamy świadczenia, bo po prostu nie będziemy wiedzieć, że się nam należy. Dlatego tak ważne jest dokładne czytanie warunków ubezpieczenia.

W Greenpoint Insurance służymy radą i dzielimy się wiedzą. Udzielamy odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiewamy wątpliwości. W naszej agencji oferujemy szeroki pakiet ubezpieczeń począwszy od samochodowych, biznesowych, domowych, po ubezpieczenia dla kontraktorów, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, świadczenia pracownicze workers' compensation, polisy na budowę domu, ubezpieczenia pustostanów, a kończąc na polisach turystycznych oraz na zdrowie i życie i biznesach kontraktorskich. Polonia nie bez powodu zgłasza się do nas po ubezpieczenia – nasi rodacy wiedzą, że u nas znajdą właściwą ochronę w przystępnej cenie. By poznać szczegóły, a także uzyskać darmową wycenę, prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306. Pamiętajcie także Państwo, o możliwości zadawania pytań bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.

Marcin Luc

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2017-07-31

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.